16
Jan 2018
Print

Az európai fogyasztók teljeskörűen kihasználhatják az online fizetés előnyeit az áruk és a szolgáltatások vásárlásakor: új szabályok révén olcsóbb, biztonságosabb és innovatívabb lesz az elektronikus fizetési műveletek végrehajtása. A 2018. január 13-ától hatályba lépő (módosított) második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv célja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások javára korszerűsítse az európai pénzforgalmi szolgáltatásokat, és lépést tartson a gyorsan fejlődő piaccal.


Valdis Dombrovskis, a Bizottság pénzügyi stabilitásért, pénzügyi szolgáltatásokért és tőkepiaci unióért felelős alelnöke így nyilatkozott: „E jogszabállyal újabb lépést teszünk az európai digitális egységes piac megvalósítása felé. Elősegítjük az innovatív online és mobilfizetési megoldások fejlesztését, ami a gazdaságra és a növekedésre is jótékony hatással jár. A második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv hatálybalépésével megszűnnek a fogyasztók betéti és hitelkártyás fizetési műveleteire felszámított különdíjak. Ez évente több mint 500 millió euró megtakarítást jelent az uniós fogyasztóknak. Emellett a fogyasztók biztonságosabban hajthatják végre a fizetési műveleteket.”

Az új szabályok:

megtiltják a különdíjak – vagyis a fogyasztók betéti vagy hitelkártyákkal végrehajtott fizetési műveleteire a boltokban vagy az interneten felszámított díjak – alkalmazását;

megnyitják az uniós pénzforgalmi piacot a pénzforgalmi szolgáltatásokat kínáló vállalkozások előtt, amelyek hozzáférést kapnak a pénzforgalmi számlára vonatkozó információkhoz;

szigorú biztonsági követelményeket vezetnek be az elektronikus fizetés és a fogyasztók pénzügyi adatainak védelme tekintetében;

számos területen erősítik a fogyasztók jogait. Idetartozik például a nem jóváhagyott fizetési műveletekkel kapcsolatos felelősség csökkentése és az euróban denominált közvetlen terhelésekre vonatkozó feltétlen („kérdés nélküli”) visszatérítési jog bevezetése.

Az új szabályok 2018. január 13-ától alkalmazandók azon rendelkezések révén, amelyeket a tagállamok vezettek be nemzeti jogukba az uniós jogszabálynak való megfelelés érdekében. A Bizottság felszólítja azokat a tagállamokat, amelyek még nem végeztek az irányelv átültetésével, hogy ezt sürgősen tegyék meg.

Háttér-információk

A (módosított) második pénzforgalmi szolgáltatási irányelv (a 2015/2366/EU irányelv) – amelyet a Bizottság 2013. júliusában terjesztett elő, és a társjogalkotók 2015-ben fogadtak el – a legújabb azon jogszabályok sorában, amelyeket az EU annak érdekében fogadott el, hogy korszerű, hatékony és olcsó pénzforgalmi szolgáltatásokat biztosítson, és fokozza az európai fogyasztók és vállalkozások védelmét.

Magába olvasztja és hatályon kívül helyezi a 2007/64/EK irányelvet (az első pénzforgalmi szolgáltatási irányelvet), amely jogalapot teremtett a pénzforgalmi szolgáltatások uniós szintű egységes piacának létrehozásához. A módosított irányelv a szabályokat annak érdekében módosítja, hogy igazodjon a megújuló és innovatív pénzforgalmi szolgáltatásokhoz, és egyúttal biztonságosabb fizetési környezetet biztosítson a fogyasztók számára.

2018. január 15.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete