2024 July 22, Monday
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2020. évi határozatok
07
Apr 2020
PDF
Print
E-mail

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 6/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

 

A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezetében rögzítettek alapján a 2021. évre vonatkozó – jelen határozat melléklete szerinti – munkatervének elfogadásáról döntöttem.

 

 

.

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.

 

 

                                                                                              

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke


 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 7/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

A mai nappal a 10/2020. (VII. 06.) számú közgyűlési határozat alapján a Heves megyei roma gyerekek részére 2020. decemberében megrendezésre kerülő „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított összeg elkülönítésének feloldásáról döntöttem, a rendezvény elmaradása miatt a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel.

A fentiek szerint felszabaduló költségvetési forrásra tekintettel is, a koronavírus világjárvány kapcsán a Heves megyében élő roma lakosság egészségének megőrzése érdekében védőfelszerelések beszerzéséről szóló döntést hoztam. A támogatás keretén belül védőfelszerelések (fertőtlenítőszerek, maszkok, gumikesztyűk, stb.) beszerzésére bruttó 500.000,- Ft felhasználásról döntöttem. A támogatások beszerzésével, a jogosultakhoz való eljuttatás megszervezésével és átadás-átvétel lebonyolításával Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazom meg, azzal, hogy a megvalósulás után, az adományok átadását követően a támogatás összegét lefedő (átadást-átvételt igazoló dokumentumokkal együtt) tételes, igazolt pénzügyi elszámolást legkésőbb 2020. december 31. napjáig köteles elkészíteni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.

 

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

 

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 8/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

 

A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról döntöttem.

 

 

.

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.

 

 

 

 

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 9/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének az alábbiak szerinti módosításáról döntöttem:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosítás III.

Módosított előirányzat III.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 387 332

0

2 387 332

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

0

3 694 079

 

0

3 694 079

Költségvetési maradvány

104 142

104 140

0

104 140

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

6 185 551

0

6 185 551

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

0

3 509 509

60 000

3 569 509

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

0

   431 728

0

   431 728

Egyéb szervezetek támogatása

0

500 000

600 000

1 100 000

Dologi kiadások

2 080 000

1 744 314

-660 000

1 084 314

Pénzmaradvány tartalék

104 142

0

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

6 185 551

0

6 185 551

 

 

Felelős:           Danyi Sándor Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.                                         Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 10/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

 

A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesülettel - 25/2020. (IX. 21.) számú közgyűlési határozata alapján - 2020. szeptember 26. napjára tervezett, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó megrendezendő Szebb Jövőért Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, rendezvényszervezéssel összefüggő költségek támogatására nyújtott 300.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló elszámolást jóváhagyólag elfogadtam.

 

 

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

 

Eger, 2020. november 20.

 

 

 

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

 

 

 

 

18/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.    Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

 

2.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 

3.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

 

4. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. féléves gazdálkodásáról

                                  

5. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

                                  

6. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés Elnöke által nyújtott támogatás felhasználásáról

                                  

7. Javaslat támogatás nyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára

                                  

8. Javaslat a 11/2020. (VII. 06.) számú közgyűlési határozat alapján kötött támogatási megállapodás módosítására

                           

9. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére

                                  

                                                                       Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének

elnöke

                                                                       Határidő:        azonnal

 

 

 

19/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén megtárgyalta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatóját és azt tudomásul vette.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                Határidő:        azonnal

 

 

 

 

20/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést, mely alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása okán jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                Határidő:        azonnal

 

Melléklet a 20/2020. (IX.21.) közgyűlési határozathoz

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének

24/2014. (XI.24.) határozata a

Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény) alapján szervezetét és működési rendjét Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint határozza meg:

 

 

I.

Általános rendelkezések[1]

 

1.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos megnevezése:

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: területi roma nemzetiségi önkormányzat)

 

2.               Székhelye:        Eger, Dobó tér. 6/a.

Postacíme:              3300 Eger, Dobó tér 6/a.

Telefonszám:          36/521-382

E-mail cím:            This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Honlap:                  www.hevesmegye.hu

 

3.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat adószáma: 15762348-2-10

 

4.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos pecsétje:

„Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat” feliratú körbélyegző.

 

5.               A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok közösségét illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott képviselőik útján gyakorolják.

 

6.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A területi roma nemzetiségi önkormányzat képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult, az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletét a Pénzügyi Bizottság elnöke látja el.

 

7.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos jelképe:

Heves megye címere, valamint a tradicionális cigánykerék. A megye címerének leírását és használata engedélyezésének rendjét a Heves Megyei Önkormányzat 7/1991.(X.22.) HMÖ rendelet tartalmazza. A területi önkormányzat kitüntetéseket és elismerő címeket külön önkormányzati határozatban alapíthat.

 

8.               Az önkormányzat kitüntetéseiről és ezek odaítélésének feltételeiről és szabályairól, valamint az általa képviselt nemzetiség helyi ünnepeiről külön határozatot hoz.

 

9.               A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatait a Heves Megyei Önkormányzat honlapján (www.hevesmegye.hu) teszi közzé.

 

 

 

10.            A területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról és a működést segítő feladatok végrehajtásáról a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik a megyei önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

 

 

II.

A területi önkormányzat céljai

 

A Heves megyében élő roma nemzetiség érdekeinek területi szintű képviselete, védelme, a magyarországi roma nemzetiség társadalmi integrációjának elősegítése identitástudatának ápolása mellett, a kulturális autonómiájának megőrzése és erősítése, hatékony politikai érdekképviseletének ellátása, valamint a magyarországi roma nemzetiség szociális helyzete javulásának elősegítése.

 

 

III.

A területi önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

 

1.      A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök képviseli. A területi nemzetiségi önkormányzat testülete a közgyűlés.

 

2.      A területi roma nemzetiségi önkormányzatnak a Nek. törvény állapíthat meg kötelező feladat és hatáskört.

A területi nemzetiségi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyekben - a törvény keretei között - önállóan vagy más szervekkel együttesen járhat el.

 

3.      A területi nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.

 

4.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt:

a) elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról,

b) bizottság létrehozásáról,

c) bírósági ülnökök megválasztásáról,

d) költségvetéséről és zárszámadásáról,[2]

e) hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásról,

f) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról történő lemondásról,

g) olyan ügyben, amely törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat szerint át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A tulajdonost megillető jogosultságokról a nemzetiségi önkormányzat testülete át nem ruházható hatáskörében minősített többséggel határoz. Hatáskört a nemzetiségi önkormányzat testülete bizottságaira, tisztségviselőire nem ruház át, azokat közgyűlése gyakorolja.

 

5.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart

a)      a roma nemzetiség országos szervezeteivel,

b)     a Heves megyében működő települési önkormányzatokkal és települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal,[3]

c)      a Heves Megyei Önkormányzattal, annak hivatalával,

d)     más társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.

A területi roma nemzetiségi önkormányzat az 5. pont szerinti szervezetekkel, így különösen a helyi önkormányzatokkal és azok szerveivel, elsődlegesen a Heves megyei roma nemzetiség Nek. törvényben rögzített alapvető jogainak érvényesülése, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében az együttműködés konkrét formáinak meghatározása céljából kötött együttműködési megállapodások alapján, az azokban konkrétan rögzített módon tart kapcsolatot. [4]

 

6.      A megyei önkormányzat és a területi roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás - a Nek. törvény rendelkezéseire is figyelemmel - tartalmazza

a)      a területi roma nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit,

b)     a területi roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szabályait,

c)      az önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétel és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket,

d)     a területi roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítésigazolási feladatokat,

e)      a területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,

f)      a megyei önkormányzat képviseletét a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein,

g)     a területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.[5]

 

 

IV.

Az önkormányzat testülete

 

1.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat feladatait a testület és a testület bizottságai, a testület tagjai közül választott elnök, elnökhelyettes látják el.

 

2.               A testület tagjainak száma: 7 fő.

 

3.               A képviselők és a Bizottsági tagok névsorát az SzMSz 1. melléklete tartalmazza.

 

4.               A megyei önkormányzat a területi roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az abban rögzítettek szerint biztosítja a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi működésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

 

 

V.

A testület működése

A testület munkaterve

 

1.     A testület a tervezhető feladatok ütemezése érdekében éves munkatervet fogad el.

 

2.      A munkaterv összeállításához a testület elnöke javaslatot kér:

          a) a testület tagjaitól,

          b) a testület bizottságaitól,

          c) a főjegyzőtől.

 

3.     A munkaterv tartalmazza:

                                  a) a testületi ülések időpontját és napirendjét,

                                  b) a napirendi pontok előadóit,

                                  c) a napirendi pontot véleményező bizottság (ok) megjelölését,

                                  d) az előkészítésért felelős személy megnevezését,

                                  e) a bizottságoknak megtárgyalásra ajánlott témákat,

                                  f) a közmeghallgatás tárgyát és időpontját,

                                  g) egyéb szervezési jellegű feladatokat.

 

4.     A munkaterv előkészítéséről és testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

5.      A munkatervet a Heves Megyei Önkormányzat honlapja útján (www. hevesmegye.hu.) közzé kell tenni.

 

 

VI.

A testület ülései

 

1.     A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

 

2.     A testület rendes és rendkívüli üléseit az elnök hívja össze.

 

3.     A közgyűlés és a bizottságok ülésének, illetve az ülések előkészítő anyagainak nyelve a magyar. A nemzetiségi képviselő és a bizottság nemzetiségi képviselő tagja az üléseken anyanyelvét a Nek. törvényben foglaltak szerint használhatja. [6]

 

 

VII.

A testület megalakulása

 

1.               A testület alakuló ülését a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnöke hívja össze.

 

2.               Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

 

3.               Az alakuló ülésen a területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.

 

 

VIII.

Az elnök megválasztása

 

1.               A testület megalakulását követően nyílt szavazással megválasztja az elnököt.

 

2.               Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

 

3.               Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

 

4.               A testület elnöke az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint felének szavazatát megkapja.

 

 

IX.

Az elnökhelyettes megválasztása

 

1.               A testület megalakulását követően nyílt szavazással az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ.

 

2.               Az elnökhelyettes személyére a testület tagjainak sorából az elnök tesz javaslatot.

3.               Az elnökhelyettes megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

 

4.               Az elnökhelyettes az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint felének szavazatát megkapja.

 

5.               Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

 

 

X.

Testületi ülések

 

1.               A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart, amely egy alkalommal, közmeghallgatással egészül ki.

 

2.               A közmeghallgatás a közgyűlés olyan ülése, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi nemzetiségi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás időpontját a közgyűlés a munkatervében határozza meg. A közmeghallgatás időpontjáról szóló tájékoztatást a testület a megyei önkormányzat hirdetőtábláján és a hevesmegye.hu internetes oldalon a közmeghallgatás előtt legalább tizenöt nappal közzéteszi. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. A közmeghallgatáson elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb a közmeghallgatástól számított tizenöt napon belül választ kell adni.[7]

 

3.               A testület a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható (rendkívüli ülés).

 

4.               A testület hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral járna, a testületet kötelező haladéktalanul összehívni.

 

4.   A testület ülését tizenöt napon belüli időpontra[8] össze kell hívni:

a) a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint egynegyede,

b) a nemzetiségi önkormányzat bizottsága, vagy

c) a Heves Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza a testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos időpontját és helyszínét, továbbá

d) a közigazgatási szerv megkeresésére, amennyiben az indítvány a nemzetiségi önkormányzat egyetértésének, véleményének vagy állásfoglalásának beszerzésére irányul.[9]

 

5. Rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt - a javasolt napirendi pont megjelölésével - a testület elnökénél kell írásban előterjeszteni.

 

6.               Az előterjesztés alapján a testületet nyolc napon belüli időpontra kell összehívni.

 

7.               A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét.

 

 

XI.

A testületi ülés összehívása

 

1.               A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze.

 

2.               A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt – a képviselő választása szerint elektronikus vagy postai úton - megkapják.

 

3.               A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét is.

 

4.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a megyei főjegyzőt vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottját meg kell hívni. A megyei főjegyző, vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja köteles jelezni a testületi ülésen, ha jogszabálysértést észlel.

 

 

XII.

Az előterjesztések

 

1.               A testület az ülés napirendi pontjait írásban benyújtott előterjesztések alapján tárgyalja.

 

2.               A testület elé előterjesztést tehetnek:

a) az elnök és az elnökhelyettes,

b) a képviselők,

c) a testület bizottságai,

d) a megyei önkormányzat jegyzője,

e) a testület által felkért szerv vezetője.

3.               A jelentősebb előterjesztések az Elnöknél írásban nyújthatók be, ezek köre: önálló indítványok, sürgősségi javaslatok és módosító javaslatok.

 

4.               Szóbeli előterjesztés kivételesen, az indokok megjelölésével tehető. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni az ülés napján kiosztott írásos előterjesztést is.

 

5.   Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

                                a) a tárgyat és a tényállást,

                                b) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

                                c) a döntési javaslat indokait, a döntés várható (gazdasági, társadalmi) hatásait,

                                d) a döntési (határozati) javaslatot, valamint,

                                e) szükség szerint a határidő és a felelős megjelölését.

 

6.   A testület ülésére – tagokon kívül – tanácskozási joggal meg kell hívni a Heves Megyei Közgyűlés nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottságának elnökét, a megyei főjegyzőt, vagy annak megbízottját, valamint akiknek a meghívását az elnök a napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

 

7.   A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe.

 

8.               A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

9.               A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

 

 

XIII.

Az ülések nyilvánossága

 

1.               A testület ülései - az általános szabály szerint - nyilvánosak, a nyilvános ülésen bárki részt vehet, a nyilvános ülésen ily módon résztvevő hallgatóság az ülésterem kijelölt részén foglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavarhatja.

 

2.               A testület zárt ülést tart a következő ügyekben:

a) összeférhetetlenségi,

b) méltatlansági,

c) kitüntetési ügy tárgyalásakor,

d) vagyonnyilatkozati eljárás és

e) fegyelmi büntetés kiszabása során.

 

3.      A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján

a)      választás,

b)     kinevezés,

c)      felmentés,

d)     vezetői megbízás, megbízás visszavonása,

e)      fegyelmi eljárás megindítása,

f)      állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

 

4.    A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

5.    A testület zárt ülést tart, ha a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott eseteken túl törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja.

 

 

XIV.

A rendes ülés napirendje

 

1.               A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívójában tesz javaslatot.

 

2.               A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármely képviselő javaslatot tehet.

 

3.               A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a) határozati javaslatok,

b) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,

c) tájékoztatók,

d) egyebek.

 

4.               Az ülés napirendjéről a testület vita nélkül dönt.

 

 

XV.

A testületi ülés tanácskozási rendje

 

1.               A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az elnökhelyettes elnököl.[10] [11]Az elnöki és az elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén, a közgyűlést a korelnök hívja össze és vezeti.[12]

 

2.               A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell kezdeni.

 

3.               Az ülést az ülés elnöke nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők számbavétele és a testület határozatképességének megállapítása.

 

4.               Ha a testületi ülés nem határozatképes, az ülést 15 napon belül újra össze kell hívni.

 

5.               Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozat hozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

 

6.               Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról, ennek keretében rendre utasítja azt, aki a közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít, ismételt esetben a rendzavarót az ülésteremből kiutasíthatja.[13]

 

7.               A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatról a testület egyszerű többséggel, vita nélkül dönt.

 

 

8.   A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót, jelentkezésük sorrendjében. A képviselő a napirendi pont tárgyalása során egy napirendi ponthoz max. 3 alkalommal max. 3-3 perces időkeretben szólhat hozzá. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

 

9.   A vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.

 

10. A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja a testületi ülésen az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől megyei nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

 

11.  A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 

 

XVI.

Döntéshozatal szabályai

 

1.               A testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

 

2.               A testület akkor határozatképes, ha az ülésen és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint a fele jelen van.

 

3.               A javaslat elfogadásához

a)      egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő,

b)     minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több, mint a felének igen szavazata szükséges.

 

4.   A testület - törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését.

 

5.               Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az ,,igen”, majd a ,,nem” végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök – a döntés szó szerinti elmondásával - hirdeti ki a határozatot.

 

6.   A testület minősített többséggel dönt a Nek. törvény 92. § (4) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében, 113. §-ában, 114. § (2) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyeken túl

a) szervezete és működése részletes szabályairól,

b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről,

c) költségvetésének elfogadásáról, módosításáról,

d) az éves munkaterv elfogadásáról,

e) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, vagy az ezekben való részvételről,

f) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy a társuláshoz való csatlakozásról,

g) feladat- és hatáskör átvételéről,

h) érdek-képviseleti szervvel, más szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről,

i) bizottság létrehozásáról, bizottság tagjainak megválasztásáról,

j) az egyes napirendi pontok, vagy a teljes testületi ülés vonatkozásában szó szerinti jegyzőkönyv elkészítéséről,

k) olyan ügyekben, amely törvény szerint a nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

 

 

XVII.

A testület döntései

 

1.               A testület döntései testületi határozatok. A testület határozatban foglal állást azokban az ügyekben, amelyekben a nemzetiségi önkormányzatot véleményezési, egyetértési, döntési jog illeti meg. A tájékoztatók tudomásulvételéről a testület határozatot hoz.[14]

 

2.               A határozatokat naptári évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal és a határozathozatal dátumával (év, hónap, nap) kell ellátni.

 

 

XVIII.

A testületi ülés jegyzőkönyve

 

1.               A testület üléséről – a területi roma nemzetiségi önkormányzat működése során a nemzetiségi nyelv használatának általános lehetőségét nem érintve, a testület 19/2012. (XI.29.) számú határozata értelmében - magyar nyelven jegyzőkönyv készül, amely a Nek. törvény 95. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

a) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,

b) döntésenként az „igen”, a „nem”, szavazatok és a tartózkodások pontos számát,

c) a határozatok szó szerinti szövegét,

d) a képviselők kérésére írásos külön véleményüket a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

 

2.      A testület – bármely tagjának kezdeményezésére – minősített többségű határozatával elrendelheti az egyes napirendi pontokról, vagy a teljes ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készítését. Szó szerinti jegyzőkönyv készítésére irányuló kezdeményezést az egész ülésre vonatkozóan a napirendi pontok elfogadását követően, egy adott napirend vonatkozásában az adott napirend megnyitásakor lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv elkészítésének segítése céljából hangfelvételt készíthet, amely nem helyettesíti a jegyzőkönyvet. A zárt ülésen tilos egyéni hangfelvétel készítése.[15]

 

3.               A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a testület által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

 

4.               Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek.

A jegyzőkönyv részét képezi az ülésre szóló meghívó, a közmeghallgatásról szóló közlemény és az előterjesztések.

 

5.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése üléseire készült előterjesztések és jegyzőkönyvek – a zárt ülésre készült előterjesztések és jegyzőkönyvek kivételével – megtekinthetők a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. földszint) hivatali időben. A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének határozatai a www.hevesmegye.hu oldalon megtekinthetők.

 

 

XIX.

A testület tagjai

A képviselők jogállása

 

1.               A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és Magyarország Alaptörvénye határozza meg.

 

2.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületének tagja a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

 

3.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

 

 

XX.

A képviselő jogai

 

1.               A területi roma nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

 

2.                A képviselő a Nek. törvényben – különösen, de nem kizárólagosan a 101. §-ban – rögzítetteken túl

a) részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében,

b) az elnöknek bejelenti, ha a testület vagy annak bizottsága ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízásának teljesítésében akadályoztatva van,

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.

 

 

XXI.

A képviselő kötelezettsége[16]

 

1.               A képviselő köteles:

a) részt venni a testület munkájában,

b) felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

c) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

d) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen,[17]

e) d) a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a Nek. törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. Amennyiben a képviselő kilencven napon belül nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik.

f)  e)a megválasztásától számított harminc napon belül kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. A nemzetiségi önkormányzati képviselő a képviselői jogokat nem gyakorolhatja, amíg kötelezettségeit nem teljesíti. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a közgyűlést és a megyei kormányhivatalt.

 

 

XXI/A.[18]

A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok

 

1.    A nemzetiségi önkormányzati képviselő feladatai ellátása során köteles

a)   a közérdeket előtérbe helyezni, és nem a közvetlen vagy közvetett saját egyéni, illetve közvetlen vagy közvetett egyéni érdeke megszerzése céljából egyének vagy egyének csoportjai érdekeit,

 

b)   tiszteletben tartani minden más képviselő és köztisztviselő hatáskörét és jogosultságait, feladatai ellátása során a meggyőzés és az érvelés módszerével tevékenykedni,

c)    amennyiben megbízatásával összefüggő, közvetlen vagy közvetett egyéni érdekeit érintő ügyben dönt, a határozathozatal és a szavazás előtt nyilatkozni érdekeltségéről, valamint köteles betartani minden, az összeférhetetlenségre vonatkozó hatályos jogszabályt.

d)    döntéshozatalkor tartózkodni minden olyan közvetlen vagy közvetett egyéni érdeke vagy adott személy egyéni érdeke, illetve csoportos érdekek figyelembevételétől, ami alkalmas közvetlen vagy közvetett egyéni előny megszerzésére.

 

2.     A nemzetiségi önkormányzati képviselő feladatai ellátása során tiszteletben tartja az irányadó költségvetési és pénzügyi szabályokat, biztosítja a közpénzek megfelelő, a hatályos jogszabályok keretei között történő felhasználását.

 

3.    A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása időtartama alatt, feladatai ellátása során a megyei roma lakosság egészének tartozik felelősséggel.  A képviselő körültekintően válaszol az állampolgárok valamennyi   kérdésére, amelyek   feladatainak   végrehajtására, működésére, annak indokoltságára vonatkoznak. 

 

 

XXII.

A testület bizottságai[19] [20] [21] [22]

 

1.               A testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az alábbi, háromfős állandó bizottságokat hozza létre:

a)      Pénzügyi Bizottság

b)     Oktatási-, Sport-, Kulturális-,Szociális-, és Egészségügyi Bizottság.

 

2.               A képviselő testület meghatározott feladatok ellátására eseti bizottságot hozhat létre az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok szerint.

 

3.               A háromfős bizottság legalább egy tagja a nemzetiségi önkormányzat tagja. A nemzetiségi önkormányzat elnöke nem lehet a bizottság elnöke és a bizottság tagja sem.

 

4.               A bizottság tagjainak megbízatása a bizottság létrehozásának idejére szól.

 

5.               A bizottság a feladatkörében előkészíti a testület döntését. A roma nemzetiségi önkormányzat testülete által ráruházott hatáskörben döntést hoz, e jogkörében hozott döntéseit a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése felülvizsgálhatja.

 

6.               A Pénzügyi Bizottság ellátja a képviselők mandátum vizsgálatával, összeférhetetlenségi eljárásával és vagyonnyilatkozataik vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

 

7.               A bizottságot a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy bármely bizottsági tag indítványára össze kell hívni.

 

8.   A bizottság szükség szerint tart ülést, valamint az elvégzett vizsgálat alapján jelentést készít a Testületnek.

 

9.    A bizottság a testület szerveitől, tisztségviselőitől információt, jelentést, felvilágosítást, beszámolót kérhet, az irataiba betekinthet. Szükség esetén a testület összehívását kezdeményezi.

6.               A bizottság működésére, határozatképességére, döntéshozatalára a nemzetiségi önkormányzati testület működésének, döntéshozatalának szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

7.               A nemzetiségi önkormányzat elnöke felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz.

 

 

XXIII.

Az elnök

 

1.               A testület tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ.

 

2.               Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a megyei önkormányzat közgyűlésének ülésén.

 

3.               Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a) képviseli a nemzetiségi önkormányzatot,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) összehívja és vezeti a testület üléseit,

     d) gondoskodik a testületi ülésről készült jegyzőkönyv elkészítéséről, az önkormányzati határozatokat, valamint a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja,

     e) kapcsolatot tart a megyei közgyűlés elnökével, főjegyzőjével, bizottságok elnökeivel, erre nézve meghatározható rendszeres egyeztető megbeszéléseket kezdeményez,

     f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételekről, gondoskodik a megyei önkormányzattal való jó együttműködésről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

     g) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben,

     h) előterjeszti az önkormányzat költségvetési tervét, zárszámadását,

     i) felügyeli a szakmai bizottságok munkáját,

     j) rendelkezik a nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája felett,

     k) dönt a két testületi ülés közötti időszakban felmerülő fontos és halaszthatatlan politikai és gazdasági kérdésekben, egyben tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a testület felé.

 

4.               Az elnöknek a bizottság(ok) működésével összefüggő jogkörei különösen:

a) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását,

b) felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz.

 

5.               Az elnök munkáját elnöki tanácsadók segíthetik. Az elnöki tanácsadók a testületi ülésen tanácskozási joggal vesznek részt, segítik az elnök munkáját, mely keretében a nemzetiségi közügyek ellátása tekintetében az elnök tőlük tanácsot kérhet, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek. Az elnöki tanácsadók munkájukat társadalmi megbízatásban látják el.[23]

 

 

XXIV.

Elnökhelyettes

 

1.               A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Az elnök akadályoztatása esetén – figyelemmel az I. 6. pontban foglaltakra is - az elnökhelyettes ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

 

2.               Az elnökhelyettes kapcsolatot tart a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, valamint előkészíti és felügyeli a területi roma nemzetiségi önkormányzat szakmai programjainak végrehajtását.

 

3.               Az elnökhelyettes tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az elnöknek, illetve a testületnek, koordinálja a területi roma nemzetiségi önkormányzat bizottságainak munkáját.

 

 

XXV.

Az önkormányzat költségvetése, vagyona, gazdálkodása

 

1.      A testület saját hatáskörében határozza meg:

a) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben szabályozottak szerint, a Heves Megyei Önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát,

b) költségvetését, zárszámadását.

 

2.      A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg. A nemzetiségi önkormányzati bevételek forrása különösen:

a) az állam költségvetési támogatása,

b) egyéb támogatások,

c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek,

d) a vagyonának a hozadéka,

e) az egyéb adományok,

f) az átvett pénzeszközök.

Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást nyújt

a)  a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok ellátásához,

b) a nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatása, a nemzetiségi kulturális autonómia körében megvalósuló tevékenységekhez, projektekhez,

c) államháztartáson belüli és kívüli nemzetiségi szervezetek részére a nemzetiségek kulturális autonómiájának fejlesztéséhez.

Az állam költségvetési támogatásának célja az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezete.[24]

 

3.      A testület évente köteles költségvetését megállapítani. A költségvetés tervezetének elkészítéséről, és a tervezetnek a testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

4.     Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a szabályszerűségéért az elnök felel.

 

5.     A területi roma nemzetiségi önkormányzat a költségvetése elkészítésének és elfogadásának rendjét, a beszámolási kötelezettséget, a költségvetési gazdálkodás részletszabályait, a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítésigazolást, az érvényesítést, utalványozást és a gazdálkodását érintő részletszabályokat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött Együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint végzi.

 

6.      A területi roma nemzetiségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés hatáskörébe tartozik.

 

7.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és a pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat önálló költségvetési számlán bonyolít le.

 

8.      A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére és a testületi (közgyűlési) döntés alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.[25]

9.      A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a Főjegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.

 

10.   A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel.

 

11.   A területi roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges irodahelyiséget a Heves Megyei Önkormányzat biztosítja a Nek. törvény alapján megkötött Együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint.

 

 

XXVI.

Hatálybalépés

 

1.    Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása napján lép hatályba.

 

2.   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2012. (II.17.) számú határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti.

 

 

 

Danyi Sándor s.k.
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke
                                                                                  

 

 

 


 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott

Szervezeti és Működési Szabályzatának

1. melléklete[26][27]

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

 

1.         Danyi Sándor                           Elnök

2.         Barkóczi Géza                          Elnökhelyettes

3.         Baranyi Péter                           Képviselő

4.         Botos László                            Képviselő

5.                     Csik Zsolt                               Képviselő

6.         Suha Jenő                                Képviselő

7.         Suha József                                          Képviselő

 

 

Bizottságok[28] [29]

 

Pénzügyi Bizottság:

Suha József                  elnök 

Botos László                tag

Csik Zsolt                    tag

 

 

Oktatási-, Sport-, Kulturális-,Szociális-, és Egészségügyi Bizottság:

Suha Jenő                    elnök

Baranyi Péter              tag

Horváth Tibor   külsős tag

 

Elnöki tanácsadók

 

                                              

Bundri József

Kökény Attila

Lakatos Zsolt

Lólé László

Rézműves Róbert

Zámbó Csabáné

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosított 80. §-a alapján a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés elnöke gondoskodjon.

 

 

 

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke            

Határidő:                    Értelem szerint, figyelemmel az Együttműködési megállapodás Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a felülvizsgálat tárgyában hozott határozata időpontjára is

 

Melléklet a 21/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozathoz

 

 

Együttműködési megállapodás

 

 

(Az Egerben, 2012. május 30. napján létrejött megállapodás szövegében, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése …../2020.(……….) számú határozatával és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 21/2020.(IX.21.) számú határozatával felülvizsgált szövegrész dőlt betűvel szedett.)

 

Amely létrejött egyrészről

Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-321-10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat

 

Másrészről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, adószáma: 15762348-2-10), mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat

 

között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az alábbi feltételekkel:

 

 

I.      Általános rendelkezések

 

1./ A Megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését. A Megállapodás főbb területei:

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei.

- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás.

- A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein.

 

2./ A Megállapodás tartalmának meghatározásánál a következő jogszabályok kerültek figyelembe vételre

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény),

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

 

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

 

1./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet használat költsége).

 

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. számú, a 11,7 m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt.

 

2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbá a jegyzőkönyvek benyújtása, valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el.

 

3./ A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.

 

4./ Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei Önkormányzat viseli.

 

 

III.   A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás

 

A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

 

1./ Heves megye főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé.

 

2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

 

3./ A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat testületének.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat információt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által előírt határidőben eleget tudjon tenni.

A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása érdekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a felelős.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

 

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók.

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet.

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya naprakész nyilvántartást vezet.

 

B./ Beszámolási kötelezettség:

 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A - Heves megye főjegyzője által a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészített - zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.  

A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

 

C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás:

 

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és Heves megye főjegyzőjének 2/2015. (I.12.) számú utasítása melléklete, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.

 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik.

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzata rögzíti.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik.

 

3./ Ellenjegyzés:

 

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat hatályos szabályzata szerint, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére felhatalmazott személy jogosult.

A felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

-        a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,

-        a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és

-        a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

 

4./ Teljesítésigazolás:

 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve az általa kötelezettségvállalásra felruházott közgyűlési tag az adott ügylet kapcsán, továbbá egyedi ügyben hozott közgyűlési határozat alapján, a Közgyűlésnek az adott feladat végrehajtásáért felelős, a teljesítés igazolására is felhatalmazott tagja jogosult.

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1) bekezdése szerint minősülő más fizetési kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség.

 

5./ Érvényesítés:

 

Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának dolgozója írásban jogosult.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e.

 

6./ Utalványozás:

 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

 

 

D./ Összeférhetetlenségi követelmények:

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

 

 

E./ Gazdálkodás:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját a Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére

-        fizetési számlájához kapcsolódóan (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla; fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla; rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) alcímű számlákat

-        letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,

-        devizaszámlát vezethet.

 

 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.

A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támogatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára kerül utalásra.

 

3./ A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.  

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

 

 

 

IV.           A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein

 

1./ Heves megye főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

 

V.  Egyéb rendelkezések

 

1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzetiségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok közzététele útján - megjelenést biztosít.

 

2./ A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére:

- 1 darab asztali számítógép (gyári szám: NRH08070020)

- 1 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759)

- 1 darab TFT monitor (gyári szám: ETL480200174001B16394J,

- 1 darab TFT monitor (gyári szám: 706NDXQGD258)

- 1 darab HP 1320 nyomtató (gyári száma: CNM7550362)

- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140)

- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék

- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263)

- 1 darab 8 portos switch

- 9 darab szék,

- 8 darab szék

- 1 darab bőrszék,

- 1 darab forgószék

- 1 darab állófogas

- 2 darab íróasztal,

- 4 darab kisasztal,

- 1 darab tárgyalóasztal

- 1 darab ventilátor

- 3 darab faliújság

- beépített szekrénysor

- 1 darab Sencor SVC 45BK típusú porszívó

- 1 darab Lenovo ThinkCentre M91 MT PC (gyári szám: 1S4524AS3S4ZCF93)

- 1.darab EIZO S2202 monitor (gyári szám: 22093050)

- 1 darab Lenovo billentyűzet egér szett

- 1 darab NOD 32 program

- 1 darab Windows 10 Pro program (gyári szám: QLF0052)

- 1 darab Microsoft Office program

 

3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

 

4./ Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják és szükség szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – módosítják.

 

5./ Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap.

 

6./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.

 

Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

 

Eger, 2020. szeptember …..                                                   Eger, 2020. szeptember …..

 

 

       
  
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Danyi Sándor
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
 
  
Heves Megyei Önkormányzat
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pénzügyi ellenjegyzés:

Eger, 2020. szeptember ….

 

……………………………………

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Osztály


 

22/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                               Határidő:        Azonnal

 

 

23/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.     A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 387 332

0

2 387 332

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

0

0

 

3 694 079

3 694 079

Költségvetési maradvány

104 142

104 140

0

104 140

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

2 491 472

3 694 079

6 185 551

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

0

97 000

3 412 509

3 509 509

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

0

167 258

264 470

   431 728

Egyéb szervezetek támogatása

0

500 000

0

500 000

Dologi kiadások

2 080 000

1 727 214

17 100

1 744 314

Pénzmaradvány tartalék

104 142

0

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

2 491 472

3 694 079

6 185 551

           

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

                                                                     Határidő: értelem szerint

 

 

24/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítványnak - az 1/2020. (IV. 08.) számú veszélyhelyzeti határozatnak megfelelően - átadott 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű alapítványi forrás, támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolását, beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.

 

 

                                                           Felelős: Danyi Sándor

                                                                         Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                         Közgyűlésének elnöke

                                                        Határidő: értelem szerint

 

 

25/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. szeptember 21. napi ülésén arról döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2020. szeptember 26. napján megrendezendő Szebb Jövőért Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, annak támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. október 31. napjáig köteles megküldeni. 

                                                            

                                                             Felelős:        Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzat

                                                                                   Közgyűlésének  elnöke

                                                            

 

                                                             Határidő:

  - A támogatás átutalására a támogatás nyújtásáról szóló megállapodás mind két fél általi aláírását követő 8 banki munkanapon belül.

- a támogatás szabályszerű, írásbeli beszámolóval és a támogatás célját alátámasztó számlákkal történt felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra az elszámolásra adott határidőt is figyelembe véve, a soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 

26/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján tartott ülésén arról döntött, hogy hatályon kívül helyezi a 11/2020. (VII. 06.) számú határozata alapján a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 2020. augusztus 16. napjára tervezett és a támogatott által bizonytalan időre elhalasztott, Kerecsendi Kulturális Romanap lebonyolításával kapcsolatban, a fellépők költségeinek támogatására nyújtandó 100.000,- Ft összegű – ki nem utalt - támogatás tárgyában létrejött megállapodást mindazzal, hogy egy esetleges hasonló célú rendezvény támogatásának szándékát újabb benyújtott igénylés esetére fenntartja.   

 

                                                           Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:        Értelem szerint

                                                                      

 

 

27/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján tartott ülésén arról döntött, hogy hatályon kívül helyezi a - 12/2020. (VII.06.) számú közgyűlési határozattal módosított - 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozata alapján a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesülettel a 2020. augusztus 22. napjára tervezett és a támogatott által bizonytalan időre elhalasztott, Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésének lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására nyújtandó 50.000,- Ft összegű – a kedvezményezett folyószámlájára utalt - támogatás tárgyában létrejött megállapodást mindazzal, hogy egy esetleges hasonló célú rendezvény támogatásának szándékát újabb benyújtott igénylés esetére fenntartja.

 

A Támogatott a részére nyújtott támogatás összegét jelen határozat közlésétől számított 8 banki napon belül köteles visszafizetni a Támogató Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett  10035003-00312497 számú számlájára.

 

                                                           Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                           Határidő:        a támogatás visszafizetésére jelen határozat közlésétől számított

8 banki nap

                                                                      

 

 

28/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 14. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával együttműködési megállapodást kössön azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

29/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

30/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy az Eger Sikeréért Egyesület, Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

 

31/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy az Egri Főegyházmegyével együttműködési megállapodást kössön azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

32/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

33/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Levéltárral együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

34/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint[1] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[2] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[3] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[5] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[6] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[7] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[8] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[9] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[10] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 11.) számú Közgyűlési határozata

[11] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[12] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[13] Kiegészítette: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[14] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[15] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[16] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[17] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[18] Kiegészítette: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[19] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 43/2015. (XI. 30.) számú Közgyűlési határozata

[20] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 32/2017. (X.11.) számú Közgyűlési határozata

[21] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[22] Hatályon kívül helyezte: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

 

[23]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[24]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[25]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[26]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 32/2017. (X.11.) számú Közgyűlési határozata

[27]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[28]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 43/2015. (XI. 30.) számú Közgyűlési határozata

[29] Hatályon kívül helyezte: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

 

 

7/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. július 06. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

 

 1. Javaslat „Mikulás Ünnepség” megszervezésére fordítandó összeg elkülönítésére

 

 1. Javaslat támogatás nyújtására

 

 1. Javaslat a 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

 1. Javaslat szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködési keret- megállapodás megkötésére

 

 1. Beszámoló a közgyűlés elnökének a veszélyhelyzet során, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott döntéseiről.

 

 1. Tájékoztató a 2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról.

 

 1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról.

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         azonnal

 

8/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

 1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. július 6-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
 2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 104 140 Ft.  A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány tartalékát a 2019. év végén megtartott Mikulás rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs költségének finanszírozásához használja fel.

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         értelem szerint


 

9/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

307 332

2 387 332

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

0

0

0

Költségvetési maradvány

104 142

-2

104 140

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

307 330

2 491 472

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

0

97 000

97 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

0

167 258

167 258

Egyéb szervezetek támogatása

0

500 000

500 000

Dologi kiadások

2 080 000

-352 786

1 727 214

Pénzmaradvány tartalék

104 142

-104 142

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

307 330

2 491 472

 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

 

10/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 600.000,- Ft + járulék keretösszeget különít el a Heves megyei roma gyerekek részére a 2020. decemberében megrendezésre kerülő „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított összeg, figyelemmel a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2020. (VII.6.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra. A 600.000,- Ft összegből legfeljebb 100.000,- Ft, a rendezvény lebonyolítását megelőzően legfeljebb egy hónappal korábban, utólagos elszámolás mellett előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes, és/vagy Csik Zsolt képviselő részére. A további kiadások pedig utólag számla ellenében térítendőek meg.

A közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest és Csik Zsolt képviselőt hatalmazza meg, azzal, hogy a megvalósulás után Barkóczi Géza és/vagy Csik Zsolt felelős(ek) a pénzügyi elszámolással is, mely keretében a rendezvény megvalósulását követően a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást legkésőbb 2020. december 31. napjáig köteles elkészíteni.

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Csik Zsolt

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

képviselő

Határidő:         Elszámolásra: 2020. december 31.

Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény megvalósulását

                                                                                   követő rendes ülés időpontjáig

 


 

 

11/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot különít el a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. augusztus 16. napján, Kerecsenden megrendezendő kulturális Romanap lebonyolításával kapcsolatban, a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.

 

                                                           Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                                   Suha József

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzati képviselő

                                                           Határidő:         A támogatás átutalására a támogatás

                                                                                   nyújtásáról szóló megállapodás mind két fél

                                                                                   általi aláírását követő 8 banki munkanapon

                                                                                   belül.

Elszámolás: 2020. szeptember 30.

                                                                                   Közgyűlés előtti beszámolásra a

                                                                                   rendezvény megvalósulását

                                                                                   követő rendes ülés időpontjáig.


 

12/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén meghozott, 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozatának módosításáról döntött, mely módosítás okán 50.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésének lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni. 

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                              Önkormányzat Közgyűlésének

                                                                                              elnöke

                                                                                              Suha Jenő

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                              Önkormányzat képviselő

                                                           Határidő:                     Elszámolás: 2020. szeptember 30.

                                                                                              Közgyűlés előtti beszámolásra a

                                                                                              rendezvény megvalósulását

                                                                                              követő rendes ülés időpontjáig.

 

13/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest, hogy külön kötendő szakmai jellegű együttműködési megállapodás előkészítése céljából felvehesse a kapcsolatot olyan Heves megyei szervezetekkel, intézményekkel, melyek nyitottak arra, hogy a Heves megyei roma nemzetiség alapvető jogainak érvényesülése, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében az együttműködés konkrét formáinak meghatározása mellett, többek között szakmai tájékoztatók nyújtásával, tájékoztató jellegű szakmai programok szervezésével együttműködjenek a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az előkészítés eredményeként, a konkrét megállapodás a közgyűlés külön döntéssel történt jóváhagyását követően köthető meg.

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint


 

14/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a közgyűlés elnökének az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Határidő:                     Azonnal

15/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

 1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
 2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2/2020. (V.04.)  számú közgyűlési határozatát módosítva arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Barkóczi Géza elnökhelyettest, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt képviselőt - a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett legfeljebb 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Barkóczi Géza elnökhelyettes, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt képviselő jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

                                                           Felelős:                        Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Csik Zsolt

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

képviselő

Határidő:                     Értelem szerint


 

 

16/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

                                                           Felelős:                        Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint

 

17/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy Barkóczi Géza elnökhelyettes részére, az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat Budapesten megtartott ülésén történt részvételével kapcsolatban felmerülő, a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő szükséges, és Barkóczi Géza elnökhelyettes által megelőlegezett költségeinek megtérítésére 30.000.- Ft költségtérítést állapít meg.

 

 Felelős:                       Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint

 

 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV. 08.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti hatáskörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § és 49. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3.) Korm. rendelet 65-65/A. §-aiban foglaltakra is - 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint összegű alapítványi forrás átadásáról döntöttem az „A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány” (székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly út 1., nyilvántartási sz.: 10-01-0000295, adószáma: 18571987-1-10, képviseli: Rázsi Botond kuratóriumi elnök) részére. 
A fenti döntés meghozatala során figyelemmel voltam arra, hogy 
- a támogatás nyújtása nem kapcsolódik közvetlenül nemzetiségi közfeladat ellátáshoz, azonban a rendkívüli helyzetre való tekintettel a helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatként a nemzetiséghez kötődő szociális – egészségügyi ellátási területen történő felhasználásra nyújtja a támogatást,
- a támogatás nyújtásával a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájáruljon az Alapítvány céljaival összefüggő, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek a koronavírus világjárvány kapcsán Heves megye lakossága, köztük a roma nemzetiségi lakosság érdekében végzett, közegészségügyi – járványügyi feladatainak ellátásához,
- a támogatás nyújtásával történő közvetett feladatellátás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi közfeladatainak ellátása – felelős önkormányzati gazdálkodás mellett - változatlanul biztosított maradjon. 
A támogatás pénzügyi fedezete a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.
 
A támogatás egy összegű átutalására jelen veszélyhelyzeti határozat mellékletét képező megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül kerülhet sor az Alapítványnak a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403507-35014166-00000000 számú számlájára. 
 
 
                        Felelős:  Danyi Sándor 
                                      Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                                      Közgyűlésének Elnöke
                                                              
Határidő: -    a támogatás átutalására a támogatói okirat mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül
az alapítványi forrással történő elszámolásra a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig
 
 
Eger, 2020. április 08. 
 
 
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
Melléklet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV.06.) számú veszélyhelyzeti határozatához
 
Megállapodás
támogatás nyújtására
 
Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor elnök, adószáma: 15762348-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15762348-8411-371-10, számlaszáma: 10035003-00312497), mint támogató – a továbbiakban: Önkormányzat,
 
másrészről 
A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány (székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly út 1., nyilvántartási sz.: 10-01-0000295, adószáma: 18571987-1-10, képviseli: Rázsi Botond kuratóriumi elnök), mint támogatott – a továbbiakban: Támogatott,
 
az Önkormányzat és a Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
 
Önkormányzat - figyelemmel a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 1/2020. (IV.06.) veszélyhelyzeti határozatára - támogatni kívánja Támogatottat, annak céljaival összefüggő, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek a koronavírus világjárvány kapcsán Heves megye lakossága érdekében végzett tevékenysége céljából. 
 
Felek rögzítik, hogy Önkormányzat összesen 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összegű támogatást nyújt Támogatott részére az 1.) pontban megjelölt célból, amelynek fedezete a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.
 
Önkormányzat a támogatás összegét jelen megállapodás mindkét fél részéről történt aláírását követő 8 banki napon belül egy összegben utalja át a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403507-35014166-00000000 számú bankszámlára. 
 
Támogatott köteles legkésőbb a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig a támogatás előírt felhasználási célnak és a vonatkozó jogszabályoknak, jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelő felhasználásáról tételes, igazolt elszámolást készíteni, és azt az Önkormányzatnak megküldeni.
Az elszámolás keretében a Támogatott köteles a támogatás szerződésszerű felhasználását oly módon igazolni, hogy az eredeti számlákat záradékkal látja el, ezt követően a számlamásolatokat, a kifizetést igazoló dokumentumokat szabályszerűen hitelesíti. Támogatott köteles az Önkormányzatnak a fenti határidőig elszámolását számlaösszesítővel mellékelve benyújtani. 
Támogatott jelen megállapodás aláírásával kijelenti, egyben kötelezettséget és felelősséget vállal azért, hogy a támogatás szerződésszerű felhasználását igazoló számlákat, számlamásolatokat, számszaki összesítőt csak és kizárólag a jelen megállapodás alapján nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának igazolása során használja fel, azokat sem korábban, sem pedig az elszámolást követően ilyen célokra nem használta és nem használja fel.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás szabályszerű felhasználását a támogatási program megvalósításának helyszínén is ellenőrizheti, amelynek keretében jogosult betekinteni a támogatás felhasználásával összefüggő dokumentációkba. Felek rögzítik, hogy a támogatás felhasználása során a Támogatott - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti feltételei fennállnak – köteles a beszerzései lebonyolításakor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően eljárni, beszerzéseit megvalósítani.
 
A támogatás szerződésszerű felhasználását, a Támogatott által előterjesztett számadás helyességét az Önkormányzat azzal megbízott képviselője jogosult ellenőrizni, egyben nyilvántartja a támogatás nyújtására vonatkozó adatokat.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy Önkormányzat, mint támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani és a támogatás egyösszegű, legkésőbb az erről szóló felszólítás kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül történő visszafizetését követelni
 
a)  amennyiben a támogatott a támogatást a megállapodásban rögzítettektől eltérő célra használta fel,
 
b) amennyiben a támogatási megállapodásban rögzített határidőben, illetve annak eredménytelen leteltét követően megküldött felszólítás ellenére, a felszólító levélben megjelölt határidőig sem számol el.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával történő, a 4.) pont szerinti elszámolásig az Önkormányzattól további támogatást nem igényelhet, az Önkormányzat további támogatást nem nyújthat.
 
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
 
Támogatott nyilatkozik, hogy jelen megállapodás aláírásának időpontjában köztartozása nincs.
 
Támogatott jelen megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy vele szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben – különösen, de nem kizárólagosan annak 48/B. §-ában – foglalt összeférhetetlenségi okok, körülmények nem állnak fenn.
Feleknek tudomása van arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) értelmében a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
 
Támogatott jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a Civil törvény előírásainak eleget tett, a beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a Civil törvényben meghatározottak szerint letétbe helyezte, illetve a Civil törvény szerinti, beszámoló, közhasznúsági mellékletre vonatkozó letétbe helyezési kötelezettség nem terheli.
 
Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat támogatói minőségét az elektronikus és nyomtatott kiadványokban, média-megjelenéseken az 1.) pont szerinti támogatással összefüggésben feltünteti.
 
Jelen megállapodás módosítása csak Felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. A megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész megállapodás érvénytelenségét, Felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Felek között a megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A megállapodással kapcsolatban Felek között felmerülő vitás kérdéseket Felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást köteles visszafizetni, ha
 
a támogatási megállapodásban rögzített határidőben, illetve annak eredménytelen leteltét követően megküldött felszólítás ellenére, a felszólító levélben megjelölt határidőig sem számol el,
ha az elszámolás során megállapítást nyer, hogy nem a megállapodásban rögzített célra használja fel a támogatási összeget.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat, mint támogató a támogatás visszafizetése érdekében a hatályos jogszabályok által megengedett jogi eljárás keretében érvényesíti igényét a támogatott szervezettel szemben.  
 
Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.
 
Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet: A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV.06.) veszélyhelyzeti határozata
 
Jelen Megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után - mint ügyleti akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.
 
Eger, 2020. április 08. 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés
Eger, 2020. április 08.
 
 
…………………………………………
     Bocsi Mónika
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
           Pénzügyi Osztály vezetője
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 2/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal Suha Jenő, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja részére a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében 4/2020. (II.06) számú közgyűlési határozattal adott képviseleti felhatalmazást visszavonom  és ezzel egyidelűleg az év közben történő esetleges visszavonásig, Barkóczi Géza Elnökhelyettest hatalmazom fel ugyanezen,  2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtani. A Közgyűlés fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Barkóczi Géza elnökhelyettes jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.
.
 
Felelős: Barkóczi Géza
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 4.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 3/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére, havi 5.000,- Ft összeg elkülönítéséről döntöttem, melyet a Közgyűlés tagjai közül Barkóczi Géza elnökhelyettes vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.
 
Felelős: Barkóczi Géza
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 4.
 
 
 
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V. 28.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
Barkóczi Géza elnökhelyettesnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetések kapcsán felmerülő, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata szerinti felhatalmazás alapján végzett tevékenységével összefüggő, szükséges útiköltségeinek megtérítésére legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapítok meg. 
 
 
Felelős: Danyi Sándor
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 28.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V. 28.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (II.06.) számú határozata alapján a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében (legfeljebb) 20 fő foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésével, benyújtásával, a pályázattal kapcsolatban különösen, de nem kizárólagosan a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások előkészítésével, a program végrehajtása során felmerülő egyéb intézkedésekben való  közreműködéssel, továbbá a pályázatra vonatkozó záró beszámoló elkészítésével Berki Noémi (lakcím: 3200 Gyöngyös, Jó szerencsét utca 24/2. fsz. 1., anyja neve: Berki Lenke) magánszemélyt bízom meg, aki ezen tevékenységét az erre irányuló, Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásban foglaltak alapján köteles ellátni.
A 2020. évi közfoglalkoztatási programban történő foglalkoztatásra irányuló pályázattal (kérelemmel) kapcsolatos ügyintézési teendők ellátásában való közreműködéséért Berki Noémit nettó 97.000,-Ft, azaz nettó kilencvenhétezer forint megbízási díj illeti meg, mely a feladat ellátásának ütemében, ahhoz igazodóan három részletben, a megkötendő megállapodásban foglaltak alapján, az egyes részfeladatok szerződés szerint igazolt teljesítését követő 8 munkanapon belül kerülhet kifizetésre.
 
Felelős: Danyi Sándor
              Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
Barkóczi Géza
              Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese
Határidő: értelem szerint, illetve
              a szerződés szerint igazolt teljesítést követő 8 munkanapon belül
 
Eger, 2020. május 28.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

                                                                Közgyűlésének elnöke    

 

---------------------------

1/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 06. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 

2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

3./ Tájékoztatás, bejelentés

                                                                        Felelős:             Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat Elnök

                                                                        Határidő:           azonnal

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2020. (II.06.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.     A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét        2 184 142 Ft-ban 

kiadási főösszegét          2 184 142 Ft-ban

            állapítja meg.

2.     A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2020. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás és a pénzmaradvány összegével egyezik meg.

3.     A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                    Járulék                                        104 142 Ft

Dologi jellegű kiadás                 2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék             2 184 142 Ft

 

4.     A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2020. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2020. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

Felelős:              Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő: 2020. december 31.

 

3/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                        Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                                        Határidő:                      Értelem szerint

 

4/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

1.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napján tartott ülésén arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - illetve akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettest - a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Suha Jenő - akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettes - jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról határozott, hogy Suha Jenő képviselőnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetés során felmerülő a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, szükséges költségeinek megtérítésére legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapít meg. 

 

Felelős: Danyi Sándor

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                          Suha Jenő 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:           értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 2020. első félévében, Egerben a Heves Megyei Önkormányzat Barkóczy termében a Heves megyei települési roma nemzetiségi önkormányzatok újonnan megválasztott elnökei részére, hozzávetőleg 60-70 fő részvételével, a települési roma nemzetiségi önkormányzatok törvényes működését is elősegítő - ebéddel egybekötött -, szakmai előadást szervez. A rendezvény szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges költségek biztosítására a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy 100.000.- Ft-ot különít el. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított. A 100.000.- Ft pénzösszeg előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes részére. A Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel, aki a rendezvény megvalósulását követő két héten belül a felvett előleggel köteles elszámolni, annak összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást készíteni. 

 

Felelős: Barkóczi Géza

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

Határidő:           értelem szerint

 

6/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén arról döntött, hogy 70.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésére, illetve az annak lebonyolításával kapcsolatban felmerülő rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.  

 

                                                                     Felelős:                Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat elnöke

                                                                                                Suha Jenő

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat képviselő

                                                                     Határidő:  

   Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény megvalósulását 

   követő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*