05
Oct 2016
Print

Az egri megyeháza adott otthont a Régiók Európai Bizottsága helyi rendezvényének kedden. Az Európa Heves megyében épül címet viselő konferencián közel 120 érdeklődő, polgármesterek, közigazgatási szakemberek, civil szervezetek és vállalkozások képviselői vettek részt. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, a Régiók Európai Bizottságának tagja elmondta: Magyarországon eddig egyetlen ilyen helyi rendezvény volt, épp ezért nagy eredmény és megtiszteltetés, hogy Heves megyében valósulhat meg a tanácskozás.

 

Szabó Róbert hozzátette: bár még javában zajlik az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszak fejlesztési forrásainak felhasználása, uniós szinten már elkezdődött a párbeszéd a 2020 utáni kohéziós politika jövőjéről.  E dialógus kimenetele döntő fontosságú lesz abból a szempontból, hogy milyen formában, illetve mértékben állnak majd rendelkezésre a jövőben uniós források a helyi gazdaság élénkítéséhez, munkahelyek teremtéséhez, a közszolgáltatások fejlesztéséhez.  Úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy a Heves megyében élők életkörülményeinek további javítása, valamint az itt tevékenykedő vállalkozások fenntartható fejlesztése szempontjából stratégiai fontosságú, hogy a fejlesztési források 2020 után, a korábbiakhoz hasonló módon, továbbra is rendelkezésre álljanak. A konferencia azon szempontok, érvek és vélemények számbavételére teremt lehetőséget, melyek ennek szükségességét támasztják alá – mondta.  Szólt arról is, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a 2014-2020 időszakot felölelő fejlesztési programját folyamatos és széleskörű társadalmi konzultációra alapozva alkotta meg. A rendezvény célja ezért az is, hogy folytatódjon a megkezdett konzultáció a program végrehajtásának időszakában is. Hangsúlyozta: minél előbb elkezdjük a felkészülést és a tervezést a 2020 utáni időszakra, annál nagyobb versenyelőnyt leszünk képesek Heves megye, a Heves megyei emberek számára biztosítani.

Dr. Michael Schneider, a Régiók Bizottsága Európai Néppárt frakció elnöke, a Szász-Anhalt tartomány szövetségi ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta: a tanácskozás kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a helyi politikusokkal, gazdasági szereplőkkel való egyeztetés során Heves megye társadalmi és gazdasági helyzetével, kihívásaival ismerkedhessen meg, s a hasznos hozzászólásokat és véleményeket tolmácsolhassa a Bizottság felé. Ezt követően a Régiók Bizottságának feladatáról szólt. Mint mondta: a tanácsadó szerv keretében a képviselők kifejezésre tudják juttatni véleményüket azokkal az uniós jogszabályokkal kapcsolatban, melyek közvetlenül befolyásolják az általuk képviselt régiók és települések életét. A Régiók Bizottsága révén hivatalosan is beleszólhatnak az uniós döntéshozatalba, és ezáltal érvényre juttathatják a regionális és helyi hatóságok véleményét és érdekeit. Az Európai Néppárt frakció elnöke, a 2020 utáni kohéziós politika bizottsági témafelelőseként, a most zajló európai szintű egyeztetés eredményeiről számolt be. Elmondta: az EU kohéziós politikája az európai politika egyik legfontosabb pillére. Alapvető célja a Közösség gazdasági és szociális összetartásának erősítése, a Közösség egészének harmonikus fejlődése, illetve a kevésbé előnyös helyzetű régiók felzárkóztatása.

Takács Szabolcs, európai uniós ügyekért felelős államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormány abban érdekelt, hogy az Európai Unió versenyképes és erős legyen, ehhez elengedhetetlen eszköz a kohéziós politika. Szólt arról is: a 2007-2013 közötti ciklus során 107 százalékos volt Magyarországon a források lehívása. A kormány célja az, hogy 2017 közepéig a jelenlegi ciklus valamennyi pályázata kiírásra kerüljön, s Magyarország a 2014-2020-as időszakban is forrásvesztés nélkül tudja lehívni az uniós támogatásokat.

 

A konferencián részt vett a Régiók Bizottsága magyar delegációjának tagjai közül Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke, aki a 2020 utáni időszak kohéziós politikájával kapcsolatban fogalmazta meg álláspontját. Szintén a magyar delegáció tagjaiként, Varga Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés képviselője ugyanebben a témában tartott előadást, Dudás Róbert, Mátraballa polgármestere, megyei közgyűlési képviselő pedig a magyar delegáció munkáját mutatta be.

Ember László, a Miniszterelnökség Monitoring és Értékelési Főosztály szakmai tanácsadója az Európai Strukturális és Beruházási Alapok – a magyarországi operatív programok megvalósításának aktualitásairól szólt, majd Dr. Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének vezetője az Európai Beruházási Tervet mutatta be.

Márkus László, a Széchenyi Programiroda Nemzetközi és Európai Együttműködési Programok Igazgatóság vezetője az Európai Területi Együttműködési programokat ismertette, ezt követően Bózsik András, a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. igazgatói megbízottja nyújtott áttekintést a közvetlen brüsszeli forrásokról.

A konferencián szó esett még a magyarországi helyi önkormányzatok szerepéről a munkahelyteremtésben, a megyei területi operatív program nyertes projektjeiről, valamint az ágazati operatív programok aktualitásairól. A jelenlévők naprakész információkat kaphattak olyan pályázati lehetőségekről, melyek a megyei projektötletek megvalósításhoz kiegészítő forrásbevonást tesznek lehetővé.

A rendezvény célja többek közt az is volt, hogy a brüsszeli döntéshozók személyesen szerezzenek tapasztalatot Heves megye felzárkóztatásra váró térségeiről, ennek megfelelően, a konferenciát követően Tarnaleleszen, a település gazdasági és társadalmi kihívásaival ismerkedhetett meg a delegáció.

 

 

 

 

 

 

 

 

A konferencia a Régiók Európai Bizottsága, a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal és az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete közös szervezésében valósult meg.

 

2016. október 5.

hevesmegye.hu

Fotó: Lénárt Márton