11
Oct 2018
Print

Az Európai Bizottság a mai napon cselekvési tervet terjesztett elő, melyben felvázolja, milyen intézkedéseket indít útnak 2019-ben a fenntartható és körkörös biogazdaság kialakítása céljából. A stratégia részét képezi annak a törekvésnek, melynek keretében a Bizottság új lendületet kíván adni a foglalkoztatásnak, a növekedésnek és a beruházásoknak az EU-ban. A cél az, hogy a globális és helyi kihívások kezelése érdekében javuljon és bővüljön a megújuló erőforrások fenntartható használata.


A biológiai erőforrások véges mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért innovációra van szükség ahhoz, hogy a lakosságot el lehessen látni elegendő élelemmel, tiszta vízzel és energiával. A biogazdaság – mely magában foglal minden, a biológiai erőforrások használatán alapuló ágazatot és rendszert – képes arra, hogy az algákból tüzelőanyagot, az ipari melléktermékekből bioalapú műtrágyát, a hulladékból pedig új bútorokat és ruhákat állítson elő, továbbá hogy újrafeldolgozza a műanyagot. A biogazdaság jelenleg mintegy 18 millió embernek ad munkát, 2030-ig pedig további 1 millió környezetbarát munkahelyet hozhat létre. Összesített éves forgalma pedig hozzávetőleg 2 billió eurót tesz ki.

A fenntartható körkörös biogazdaság megvalósításának ösztönzése érdekében a Bizottság három fő célkitűzés alapján 14 konkrét intézkedést fog útnak indítani 2019-ben, köztük az alábbiakat:

1. A bioalapú ágazatok bővítése és megerősítése

• 100 millió eurós, körforgásos Biogazdasági Tematikus Beruházási Platform létrehozása (piacra jutás elősegítése, a magánbefektetések kockázatának csökkentése)

• új, fenntartható biofinomítók kifejlesztésének elősegítése Európa-szerte

2. A biogazdaság gyors térnyerésének előmozdítása Európa egész területén

• stratégiai menetrend kidolgozása a fenntartható biogazdaság meghonosítása érdekében

• a Horizont 2020 keretében szakpolitikai támogatási eszköz létrehozása a nemzeti és regionális biogazdasági programok fejlesztésének elősegítésére

• kísérleti intézkedések indítása vidéki, tengerparti és városi területeken

3. Az ökoszisztéma védelme és a biogazdaság ökológiai korlátainak megértése

• uniós szintű nyomonkövetési rendszer létrehozása a haladás nyomon követésére

• adatgyűjtés, a tudásbázis és az egyes biogazdasági területek ismeretének javítása, az ismeretek hozzáférhetővé tétele a Biogazdasági Tudásközponton keresztül

• iránymutatások, a bevált módszerek népszerűsítése

 2018. október 11.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete