12
Sep 2019
Print

Az Európai Bizottság tegnap kiadott közleményében ismételten megerősíti, hogy az Európai Unió elkötelezetten küzd azért, hogy gyorsabb előrelépést sikerüljön elérni az éghajlatvédelem terén. Az ENSZ főtitkára által szeptember 23-ra New Yorkba összehívott éghajlat-politikai csúcstalálkozó időpontjának közeledtével a Bizottság fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy az Európai Unió – a kihívás megoldását szolgáló átfogó nemzetközi megállapodás megszületésében játszott érdemi szerepe révén – éllovasa az éghajlat védelmét célzó globális erőfeszítéseknek, ezzel egyidejűleg pedig egységesen, gyorsan és határozottan lép fel saját területén az ügy érdekében.


A legnagyobb gazdasági szereplők, az ún. meghatározó gazdaságok közül az Európai Unió az első, amely jogilag kötelező erejű keretszabályozást léptetett életbe, hogy teljesítse a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és jó úton halad afelé, hogy alacsony üvegházhatású-gázkibocsátású gazdasági termelésre álljon át. Távlati célja az, hogy gazdasága 2050-re teljesen klímasemlegessé váljon.

Az ENSZ éghajlat-politikai csúcstalálkozójára készülve az Európai Bizottság Eurobarometer felmérést végzett az éghajlat- és az energiapolitika témájában, melynek eredményét ma tette közzé. A felmérés azt állapította meg, hogy Európában a polgárok 93%-a (Magyarországon a 96%-a) súlyos problémának tartja az éghajlatváltozást, és 92%-uk (Magyarországon a 95%-uk) támogatja az EU klímasemlegességre vonatkozó, 2050-re kitűzött célját. A felmérésből az is kiderül, hogy a válaszadók túlnyomó többsége az uniós tagállamok mindegyikében – így Magyarországon is – támogatja az éghajlatváltozás ellen hozott intézkedéseket, és azt szeretné, ha az uniós és a tagállami vezetők még komolyabb célokat tűznének ki ezen a területen, és növelnék Európa energiabiztonságát. A megkérdezettek több mint kétharmada (uniós szinten a 72%-a, Magyarországon pedig a 76%-a) szerint a fosszilis tüzelőanyagok behozatalának csökkentése az energiabiztonságra és a gazdaságra is kedvezően hatna. Ezen túlmenően a felmérés eredményei azt mutatják, hogy mindegyik tagállamban növekedett a polgárok szerepvállalása a klímaváltozás elleni küzdelemben: uniós átlagban 93%, Magyarországon pedig 91% azoknak az aránya, akik személyesen is konkrét lépéseket tettek és tesznek az éghajlatváltozás mérsékléséért.

 2019. szeptember 12.

Forrás: Európai Bizottság Magyarországi Képviselete