2024 július 21, vasárnap
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzetiségi önkormányzat
07
áp 2020
PDF
Nyomtatás
E-mail

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 6/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

 

A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat V. fejezetében rögzítettek alapján a 2021. évre vonatkozó – jelen határozat melléklete szerinti – munkatervének elfogadásáról döntöttem.

 

 

.

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.

 

 

                                                                                              

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke


 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 7/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

A mai nappal a 10/2020. (VII. 06.) számú közgyűlési határozat alapján a Heves megyei roma gyerekek részére 2020. decemberében megrendezésre kerülő „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított összeg elkülönítésének feloldásáról döntöttem, a rendezvény elmaradása miatt a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel.

A fentiek szerint felszabaduló költségvetési forrásra tekintettel is, a koronavírus világjárvány kapcsán a Heves megyében élő roma lakosság egészségének megőrzése érdekében védőfelszerelések beszerzéséről szóló döntést hoztam. A támogatás keretén belül védőfelszerelések (fertőtlenítőszerek, maszkok, gumikesztyűk, stb.) beszerzésére bruttó 500.000,- Ft felhasználásról döntöttem. A támogatások beszerzésével, a jogosultakhoz való eljuttatás megszervezésével és átadás-átvétel lebonyolításával Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazom meg, azzal, hogy a megvalósulás után, az adományok átadását követően a támogatás összegét lefedő (átadást-átvételt igazoló dokumentumokkal együtt) tételes, igazolt pénzügyi elszámolást legkésőbb 2020. december 31. napjáig köteles elkészíteni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.

 

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

 

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 8/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

 

A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról döntöttem.

 

 

.

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.

 

 

 

 

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 9/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének az alábbiak szerinti módosításáról döntöttem:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosítás III.

Módosított előirányzat III.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 387 332

0

2 387 332

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

0

3 694 079

 

0

3 694 079

Költségvetési maradvány

104 142

104 140

0

104 140

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

6 185 551

0

6 185 551

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

0

3 509 509

60 000

3 569 509

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

0

   431 728

0

   431 728

Egyéb szervezetek támogatása

0

500 000

600 000

1 100 000

Dologi kiadások

2 080 000

1 744 314

-660 000

1 084 314

Pénzmaradvány tartalék

104 142

0

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

6 185 551

0

6 185 551

 

 

Felelős:           Danyi Sándor Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

Eger, 2020. november 20.                                         Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlése Elnökének 10/2020. (XI.20.) számú veszélyhelyzeti határozata

 

 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:

 

A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesülettel - 25/2020. (IX. 21.) számú közgyűlési határozata alapján - 2020. szeptember 26. napjára tervezett, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó megrendezendő Szebb Jövőért Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, rendezvényszervezéssel összefüggő költségek támogatására nyújtott 300.000,- Ft összegű támogatás felhasználásáról szóló elszámolást jóváhagyólag elfogadtam.

 

 

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő:        értelem szerint

 

 

Eger, 2020. november 20.

 

 

 

                                                                                 Danyi Sándor sk.

                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                            Közgyűlésének elnöke

 

 

 

 

 

18/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.    Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

 

2.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

 

3.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

 

4. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. féléves gazdálkodásáról

                                  

5. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

                                  

6. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés Elnöke által nyújtott támogatás felhasználásáról

                                  

7. Javaslat támogatás nyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalára

                                  

8. Javaslat a 11/2020. (VII. 06.) számú közgyűlési határozat alapján kötött támogatási megállapodás módosítására

                           

9. Javaslat együttműködési megállapodások megkötésére

                                  

                                                                       Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének

elnöke

                                                                       Határidő:        azonnal

 

 

 

19/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén megtárgyalta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatóját és azt tudomásul vette.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                Határidő:        azonnal

 

 

 

 

20/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést, mely alapján a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása okán jelen határozat mellékletét képező módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                Határidő:        azonnal

 

Melléklet a 20/2020. (IX.21.) közgyűlési határozathoz

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének

24/2014. (XI.24.) határozata a

Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény) alapján szervezetét és működési rendjét Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint határozza meg:

 

 

I.

Általános rendelkezések[1]

 

1.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos megnevezése:

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: területi roma nemzetiségi önkormányzat)

 

2.               Székhelye:        Eger, Dobó tér. 6/a.

Postacíme:              3300 Eger, Dobó tér 6/a.

Telefonszám:          36/521-382

E-mail cím:            Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

                             Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Honlap:                  www.hevesmegye.hu

 

3.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat adószáma: 15762348-2-10

 

4.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos pecsétje:

„Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat” feliratú körbélyegző.

 

5.               A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok közösségét illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott képviselőik útján gyakorolják.

 

6.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A területi roma nemzetiségi önkormányzat képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult, az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletét a Pénzügyi Bizottság elnöke látja el.

 

7.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos jelképe:

Heves megye címere, valamint a tradicionális cigánykerék. A megye címerének leírását és használata engedélyezésének rendjét a Heves Megyei Önkormányzat 7/1991.(X.22.) HMÖ rendelet tartalmazza. A területi önkormányzat kitüntetéseket és elismerő címeket külön önkormányzati határozatban alapíthat.

 

8.               Az önkormányzat kitüntetéseiről és ezek odaítélésének feltételeiről és szabályairól, valamint az általa képviselt nemzetiség helyi ünnepeiről külön határozatot hoz.

 

9.               A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatait a Heves Megyei Önkormányzat honlapján (www.hevesmegye.hu) teszi közzé.

 

 

 

10.            A területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról és a működést segítő feladatok végrehajtásáról a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik a megyei önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.

 

 

II.

A területi önkormányzat céljai

 

A Heves megyében élő roma nemzetiség érdekeinek területi szintű képviselete, védelme, a magyarországi roma nemzetiség társadalmi integrációjának elősegítése identitástudatának ápolása mellett, a kulturális autonómiájának megőrzése és erősítése, hatékony politikai érdekképviseletének ellátása, valamint a magyarországi roma nemzetiség szociális helyzete javulásának elősegítése.

 

 

III.

A területi önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

 

1.      A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök képviseli. A területi nemzetiségi önkormányzat testülete a közgyűlés.

 

2.      A területi roma nemzetiségi önkormányzatnak a Nek. törvény állapíthat meg kötelező feladat és hatáskört.

A területi nemzetiségi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyekben - a törvény keretei között - önállóan vagy más szervekkel együttesen járhat el.

 

3.      A területi nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.

 

4.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt:

a) elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról,

b) bizottság létrehozásáról,

c) bírósági ülnökök megválasztásáról,

d) költségvetéséről és zárszámadásáról,[2]

e) hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásról,

f) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról történő lemondásról,

g) olyan ügyben, amely törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat szerint át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A tulajdonost megillető jogosultságokról a nemzetiségi önkormányzat testülete át nem ruházható hatáskörében minősített többséggel határoz. Hatáskört a nemzetiségi önkormányzat testülete bizottságaira, tisztségviselőire nem ruház át, azokat közgyűlése gyakorolja.

 

5.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart

a)      a roma nemzetiség országos szervezeteivel,

b)     a Heves megyében működő települési önkormányzatokkal és települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal,[3]

c)      a Heves Megyei Önkormányzattal, annak hivatalával,

d)     más társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.

A területi roma nemzetiségi önkormányzat az 5. pont szerinti szervezetekkel, így különösen a helyi önkormányzatokkal és azok szerveivel, elsődlegesen a Heves megyei roma nemzetiség Nek. törvényben rögzített alapvető jogainak érvényesülése, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében az együttműködés konkrét formáinak meghatározása céljából kötött együttműködési megállapodások alapján, az azokban konkrétan rögzített módon tart kapcsolatot. [4]

 

6.      A megyei önkormányzat és a területi roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás - a Nek. törvény rendelkezéseire is figyelemmel - tartalmazza

a)      a területi roma nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit,

b)     a területi roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szabályait,

c)      az önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétel és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket,

d)     a területi roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítésigazolási feladatokat,

e)      a területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,

f)      a megyei önkormányzat képviseletét a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein,

g)     a területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.[5]

 

 

IV.

Az önkormányzat testülete

 

1.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat feladatait a testület és a testület bizottságai, a testület tagjai közül választott elnök, elnökhelyettes látják el.

 

2.               A testület tagjainak száma: 7 fő.

 

3.               A képviselők és a Bizottsági tagok névsorát az SzMSz 1. melléklete tartalmazza.

 

4.               A megyei önkormányzat a területi roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az abban rögzítettek szerint biztosítja a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi működésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

 

 

V.

A testület működése

A testület munkaterve

 

1.     A testület a tervezhető feladatok ütemezése érdekében éves munkatervet fogad el.

 

2.      A munkaterv összeállításához a testület elnöke javaslatot kér:

          a) a testület tagjaitól,

          b) a testület bizottságaitól,

          c) a főjegyzőtől.

 

3.     A munkaterv tartalmazza:

                                  a) a testületi ülések időpontját és napirendjét,

                                  b) a napirendi pontok előadóit,

                                  c) a napirendi pontot véleményező bizottság (ok) megjelölését,

                                  d) az előkészítésért felelős személy megnevezését,

                                  e) a bizottságoknak megtárgyalásra ajánlott témákat,

                                  f) a közmeghallgatás tárgyát és időpontját,

                                  g) egyéb szervezési jellegű feladatokat.

 

4.     A munkaterv előkészítéséről és testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

5.      A munkatervet a Heves Megyei Önkormányzat honlapja útján (www. hevesmegye.hu.) közzé kell tenni.

 

 

VI.

A testület ülései

 

1.     A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

 

2.     A testület rendes és rendkívüli üléseit az elnök hívja össze.

 

3.     A közgyűlés és a bizottságok ülésének, illetve az ülések előkészítő anyagainak nyelve a magyar. A nemzetiségi képviselő és a bizottság nemzetiségi képviselő tagja az üléseken anyanyelvét a Nek. törvényben foglaltak szerint használhatja. [6]

 

 

VII.

A testület megalakulása

 

1.               A testület alakuló ülését a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnöke hívja össze.

 

2.               Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

 

3.               Az alakuló ülésen a területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.

 

 

VIII.

Az elnök megválasztása

 

1.               A testület megalakulását követően nyílt szavazással megválasztja az elnököt.

 

2.               Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

 

3.               Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

 

4.               A testület elnöke az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint felének szavazatát megkapja.

 

 

IX.

Az elnökhelyettes megválasztása

 

1.               A testület megalakulását követően nyílt szavazással az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ.

 

2.               Az elnökhelyettes személyére a testület tagjainak sorából az elnök tesz javaslatot.

3.               Az elnökhelyettes megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

 

4.               Az elnökhelyettes az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint felének szavazatát megkapja.

 

5.               Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

 

 

X.

Testületi ülések

 

1.               A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart, amely egy alkalommal, közmeghallgatással egészül ki.

 

2.               A közmeghallgatás a közgyűlés olyan ülése, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi nemzetiségi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás időpontját a közgyűlés a munkatervében határozza meg. A közmeghallgatás időpontjáról szóló tájékoztatást a testület a megyei önkormányzat hirdetőtábláján és a hevesmegye.hu internetes oldalon a közmeghallgatás előtt legalább tizenöt nappal közzéteszi. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. A közmeghallgatáson elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson, vagy legkésőbb a közmeghallgatástól számított tizenöt napon belül választ kell adni.[7]

 

3.               A testület a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható (rendkívüli ülés).

 

4.               A testület hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral járna, a testületet kötelező haladéktalanul összehívni.

 

4.   A testület ülését tizenöt napon belüli időpontra[8] össze kell hívni:

a) a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint egynegyede,

b) a nemzetiségi önkormányzat bizottsága, vagy

c) a Heves Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza a testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos időpontját és helyszínét, továbbá

d) a közigazgatási szerv megkeresésére, amennyiben az indítvány a nemzetiségi önkormányzat egyetértésének, véleményének vagy állásfoglalásának beszerzésére irányul.[9]

 

5. Rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt - a javasolt napirendi pont megjelölésével - a testület elnökénél kell írásban előterjeszteni.

 

6.               Az előterjesztés alapján a testületet nyolc napon belüli időpontra kell összehívni.

 

7.               A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét.

 

 

XI.

A testületi ülés összehívása

 

1.               A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze.

 

2.               A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt – a képviselő választása szerint elektronikus vagy postai úton - megkapják.

 

3.               A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét is.

 

4.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a megyei főjegyzőt vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottját meg kell hívni. A megyei főjegyző, vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja köteles jelezni a testületi ülésen, ha jogszabálysértést észlel.

 

 

XII.

Az előterjesztések

 

1.               A testület az ülés napirendi pontjait írásban benyújtott előterjesztések alapján tárgyalja.

 

2.               A testület elé előterjesztést tehetnek:

a) az elnök és az elnökhelyettes,

b) a képviselők,

c) a testület bizottságai,

d) a megyei önkormányzat jegyzője,

e) a testület által felkért szerv vezetője.

3.               A jelentősebb előterjesztések az Elnöknél írásban nyújthatók be, ezek köre: önálló indítványok, sürgősségi javaslatok és módosító javaslatok.

 

4.               Szóbeli előterjesztés kivételesen, az indokok megjelölésével tehető. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni az ülés napján kiosztott írásos előterjesztést is.

 

5.   Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

                                a) a tárgyat és a tényállást,

                                b) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

                                c) a döntési javaslat indokait, a döntés várható (gazdasági, társadalmi) hatásait,

                                d) a döntési (határozati) javaslatot, valamint,

                                e) szükség szerint a határidő és a felelős megjelölését.

 

6.   A testület ülésére – tagokon kívül – tanácskozási joggal meg kell hívni a Heves Megyei Közgyűlés nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottságának elnökét, a megyei főjegyzőt, vagy annak megbízottját, valamint akiknek a meghívását az elnök a napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

 

7.   A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe.

 

8.               A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

9.               A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

 

 

XIII.

Az ülések nyilvánossága

 

1.               A testület ülései - az általános szabály szerint - nyilvánosak, a nyilvános ülésen bárki részt vehet, a nyilvános ülésen ily módon résztvevő hallgatóság az ülésterem kijelölt részén foglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavarhatja.

 

2.               A testület zárt ülést tart a következő ügyekben:

a) összeférhetetlenségi,

b) méltatlansági,

c) kitüntetési ügy tárgyalásakor,

d) vagyonnyilatkozati eljárás és

e) fegyelmi büntetés kiszabása során.

 

3.      A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján

a)      választás,

b)     kinevezés,

c)      felmentés,

d)     vezetői megbízás, megbízás visszavonása,

e)      fegyelmi eljárás megindítása,

f)      állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.

 

4.    A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

5.    A testület zárt ülést tart, ha a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott eseteken túl törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja.

 

 

XIV.

A rendes ülés napirendje

 

1.               A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívójában tesz javaslatot.

 

2.               A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármely képviselő javaslatot tehet.

 

3.               A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a) határozati javaslatok,

b) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,

c) tájékoztatók,

d) egyebek.

 

4.               Az ülés napirendjéről a testület vita nélkül dönt.

 

 

XV.

A testületi ülés tanácskozási rendje

 

1.               A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása vagy a tisztség ideiglenes betöltetlensége esetén az elnökhelyettes elnököl.[10] [11]Az elnöki és az elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén, a közgyűlést a korelnök hívja össze és vezeti.[12]

 

2.               A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell kezdeni.

 

3.               Az ülést az ülés elnöke nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők számbavétele és a testület határozatképességének megállapítása.

 

4.               Ha a testületi ülés nem határozatképes, az ülést 15 napon belül újra össze kell hívni.

 

5.               Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozat hozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

 

6.               Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról, ennek keretében rendre utasítja azt, aki a közgyűléshez méltatlan magatartást tanúsít, ismételt esetben a rendzavarót az ülésteremből kiutasíthatja.[13]

 

7.               A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatról a testület egyszerű többséggel, vita nélkül dönt.

 

 

8.   A képviselőknek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót, jelentkezésük sorrendjében. A képviselő a napirendi pont tárgyalása során egy napirendi ponthoz max. 3 alkalommal max. 3-3 perces időkeretben szólhat hozzá. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

 

9.   A vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.

 

10. A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja a testületi ülésen az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől megyei nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

 

11.  A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 

 

XVI.

Döntéshozatal szabályai

 

1.               A testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

 

2.               A testület akkor határozatképes, ha az ülésen és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint a fele jelen van.

 

3.               A javaslat elfogadásához

a)      egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő,

b)     minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több, mint a felének igen szavazata szükséges.

 

4.   A testület - törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését.

 

5.               Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az ,,igen”, majd a ,,nem” végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök – a döntés szó szerinti elmondásával - hirdeti ki a határozatot.

 

6.   A testület minősített többséggel dönt a Nek. törvény 92. § (4) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében, 113. §-ában, 114. § (2) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyeken túl

a) szervezete és működése részletes szabályairól,

b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről,

c) költségvetésének elfogadásáról, módosításáról,

d) az éves munkaterv elfogadásáról,

e) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, vagy az ezekben való részvételről,

f) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy a társuláshoz való csatlakozásról,

g) feladat- és hatáskör átvételéről,

h) érdek-képviseleti szervvel, más szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről,

i) bizottság létrehozásáról, bizottság tagjainak megválasztásáról,

j) az egyes napirendi pontok, vagy a teljes testületi ülés vonatkozásában szó szerinti jegyzőkönyv elkészítéséről,

k) olyan ügyekben, amely törvény szerint a nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

 

 

XVII.

A testület döntései

 

1.               A testület döntései testületi határozatok. A testület határozatban foglal állást azokban az ügyekben, amelyekben a nemzetiségi önkormányzatot véleményezési, egyetértési, döntési jog illeti meg. A tájékoztatók tudomásulvételéről a testület határozatot hoz.[14]

 

2.               A határozatokat naptári évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal és a határozathozatal dátumával (év, hónap, nap) kell ellátni.

 

 

XVIII.

A testületi ülés jegyzőkönyve

 

1.               A testület üléséről – a területi roma nemzetiségi önkormányzat működése során a nemzetiségi nyelv használatának általános lehetőségét nem érintve, a testület 19/2012. (XI.29.) számú határozata értelmében - magyar nyelven jegyzőkönyv készül, amely a Nek. törvény 95. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

a) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,

b) döntésenként az „igen”, a „nem”, szavazatok és a tartózkodások pontos számát,

c) a határozatok szó szerinti szövegét,

d) a képviselők kérésére írásos külön véleményüket a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

 

2.      A testület – bármely tagjának kezdeményezésére – minősített többségű határozatával elrendelheti az egyes napirendi pontokról, vagy a teljes ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készítését. Szó szerinti jegyzőkönyv készítésére irányuló kezdeményezést az egész ülésre vonatkozóan a napirendi pontok elfogadását követően, egy adott napirend vonatkozásában az adott napirend megnyitásakor lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyvvezető a jegyzőkönyv elkészítésének segítése céljából hangfelvételt készíthet, amely nem helyettesíti a jegyzőkönyvet. A zárt ülésen tilos egyéni hangfelvétel készítése.[15]

 

3.               A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a testület által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

 

4.               Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek.

A jegyzőkönyv részét képezi az ülésre szóló meghívó, a közmeghallgatásról szóló közlemény és az előterjesztések.

 

5.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése üléseire készült előterjesztések és jegyzőkönyvek – a zárt ülésre készült előterjesztések és jegyzőkönyvek kivételével – megtekinthetők a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. földszint) hivatali időben. A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének határozatai a www.hevesmegye.hu oldalon megtekinthetők.

 

 

XIX.

A testület tagjai

A képviselők jogállása

 

1.               A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és Magyarország Alaptörvénye határozza meg.

 

2.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületének tagja a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

 

3.               A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

 

 

XX.

A képviselő jogai

 

1.               A területi roma nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

 

2.                A képviselő a Nek. törvényben – különösen, de nem kizárólagosan a 101. §-ban – rögzítetteken túl

a) részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében,

b) az elnöknek bejelenti, ha a testület vagy annak bizottsága ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízásának teljesítésében akadályoztatva van,

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.

 

 

XXI.

A képviselő kötelezettsége[16]

 

1.               A képviselő köteles:

a) részt venni a testület munkájában,

b) felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

c) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van,

d) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen,[17]

e) d) a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a Nek. törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. Amennyiben a képviselő kilencven napon belül nem tesz eleget vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik.

f)  e)a megválasztásától számított harminc napon belül kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. A nemzetiségi önkormányzati képviselő a képviselői jogokat nem gyakorolhatja, amíg kötelezettségeit nem teljesíti. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a közgyűlést és a megyei kormányhivatalt.

 

 

XXI/A.[18]

A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok

 

1.    A nemzetiségi önkormányzati képviselő feladatai ellátása során köteles

a)   a közérdeket előtérbe helyezni, és nem a közvetlen vagy közvetett saját egyéni, illetve közvetlen vagy közvetett egyéni érdeke megszerzése céljából egyének vagy egyének csoportjai érdekeit,

 

b)   tiszteletben tartani minden más képviselő és köztisztviselő hatáskörét és jogosultságait, feladatai ellátása során a meggyőzés és az érvelés módszerével tevékenykedni,

c)    amennyiben megbízatásával összefüggő, közvetlen vagy közvetett egyéni érdekeit érintő ügyben dönt, a határozathozatal és a szavazás előtt nyilatkozni érdekeltségéről, valamint köteles betartani minden, az összeférhetetlenségre vonatkozó hatályos jogszabályt.

d)    döntéshozatalkor tartózkodni minden olyan közvetlen vagy közvetett egyéni érdeke vagy adott személy egyéni érdeke, illetve csoportos érdekek figyelembevételétől, ami alkalmas közvetlen vagy közvetett egyéni előny megszerzésére.

 

2.     A nemzetiségi önkormányzati képviselő feladatai ellátása során tiszteletben tartja az irányadó költségvetési és pénzügyi szabályokat, biztosítja a közpénzek megfelelő, a hatályos jogszabályok keretei között történő felhasználását.

 

3.    A nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása időtartama alatt, feladatai ellátása során a megyei roma lakosság egészének tartozik felelősséggel.  A képviselő körültekintően válaszol az állampolgárok valamennyi   kérdésére, amelyek   feladatainak   végrehajtására, működésére, annak indokoltságára vonatkoznak. 

 

 

XXII.

A testület bizottságai[19] [20] [21] [22]

 

1.               A testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az alábbi, háromfős állandó bizottságokat hozza létre:

a)      Pénzügyi Bizottság

b)     Oktatási-, Sport-, Kulturális-,Szociális-, és Egészségügyi Bizottság.

 

2.               A képviselő testület meghatározott feladatok ellátására eseti bizottságot hozhat létre az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok szerint.

 

3.               A háromfős bizottság legalább egy tagja a nemzetiségi önkormányzat tagja. A nemzetiségi önkormányzat elnöke nem lehet a bizottság elnöke és a bizottság tagja sem.

 

4.               A bizottság tagjainak megbízatása a bizottság létrehozásának idejére szól.

 

5.               A bizottság a feladatkörében előkészíti a testület döntését. A roma nemzetiségi önkormányzat testülete által ráruházott hatáskörben döntést hoz, e jogkörében hozott döntéseit a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése felülvizsgálhatja.

 

6.               A Pénzügyi Bizottság ellátja a képviselők mandátum vizsgálatával, összeférhetetlenségi eljárásával és vagyonnyilatkozataik vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

 

7.               A bizottságot a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy bármely bizottsági tag indítványára össze kell hívni.

 

8.   A bizottság szükség szerint tart ülést, valamint az elvégzett vizsgálat alapján jelentést készít a Testületnek.

 

9.    A bizottság a testület szerveitől, tisztségviselőitől információt, jelentést, felvilágosítást, beszámolót kérhet, az irataiba betekinthet. Szükség esetén a testület összehívását kezdeményezi.

6.               A bizottság működésére, határozatképességére, döntéshozatalára a nemzetiségi önkormányzati testület működésének, döntéshozatalának szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

7.               A nemzetiségi önkormányzat elnöke felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz.

 

 

XXIII.

Az elnök

 

1.               A testület tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ.

 

2.               Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a megyei önkormányzat közgyűlésének ülésén.

 

3.               Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a) képviseli a nemzetiségi önkormányzatot,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) összehívja és vezeti a testület üléseit,

     d) gondoskodik a testületi ülésről készült jegyzőkönyv elkészítéséről, az önkormányzati határozatokat, valamint a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja,

     e) kapcsolatot tart a megyei közgyűlés elnökével, főjegyzőjével, bizottságok elnökeivel, erre nézve meghatározható rendszeres egyeztető megbeszéléseket kezdeményez,

     f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételekről, gondoskodik a megyei önkormányzattal való jó együttműködésről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

     g) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben,

     h) előterjeszti az önkormányzat költségvetési tervét, zárszámadását,

     i) felügyeli a szakmai bizottságok munkáját,

     j) rendelkezik a nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája felett,

     k) dönt a két testületi ülés közötti időszakban felmerülő fontos és halaszthatatlan politikai és gazdasági kérdésekben, egyben tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a testület felé.

 

4.               Az elnöknek a bizottság(ok) működésével összefüggő jogkörei különösen:

a) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását,

b) felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz.

 

5.               Az elnök munkáját elnöki tanácsadók segíthetik. Az elnöki tanácsadók a testületi ülésen tanácskozási joggal vesznek részt, segítik az elnök munkáját, mely keretében a nemzetiségi közügyek ellátása tekintetében az elnök tőlük tanácsot kérhet, szavazati joggal azonban nem rendelkeznek. Az elnöki tanácsadók munkájukat társadalmi megbízatásban látják el.[23]

 

 

XXIV.

Elnökhelyettes

 

1.               A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Az elnök akadályoztatása esetén – figyelemmel az I. 6. pontban foglaltakra is - az elnökhelyettes ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

 

2.               Az elnökhelyettes kapcsolatot tart a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, valamint előkészíti és felügyeli a területi roma nemzetiségi önkormányzat szakmai programjainak végrehajtását.

 

3.               Az elnökhelyettes tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az elnöknek, illetve a testületnek, koordinálja a területi roma nemzetiségi önkormányzat bizottságainak munkáját.

 

 

XXV.

Az önkormányzat költségvetése, vagyona, gazdálkodása

 

1.      A testület saját hatáskörében határozza meg:

a) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben szabályozottak szerint, a Heves Megyei Önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát,

b) költségvetését, zárszámadását.

 

2.      A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg. A nemzetiségi önkormányzati bevételek forrása különösen:

a) az állam költségvetési támogatása,

b) egyéb támogatások,

c) a saját bevételek, vállalkozási bevételek,

d) a vagyonának a hozadéka,

e) az egyéb adományok,

f) az átvett pénzeszközök.

Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást nyújt

a)  a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok ellátásához,

b) a nemzetiségek oktatási és kulturális önigazgatása, a nemzetiségi kulturális autonómia körében megvalósuló tevékenységekhez, projektekhez,

c) államháztartáson belüli és kívüli nemzetiségi szervezetek részére a nemzetiségek kulturális autonómiájának fejlesztéséhez.

Az állam költségvetési támogatásának célja az, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatokhoz kapcsolódó kiadások fedezete.[24]

 

3.      A testület évente köteles költségvetését megállapítani. A költségvetés tervezetének elkészítéséről, és a tervezetnek a testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

4.     Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a szabályszerűségéért az elnök felel.

 

5.     A területi roma nemzetiségi önkormányzat a költségvetése elkészítésének és elfogadásának rendjét, a beszámolási kötelezettséget, a költségvetési gazdálkodás részletszabályait, a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítésigazolást, az érvényesítést, utalványozást és a gazdálkodását érintő részletszabályokat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött Együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint végzi.

 

6.      A területi roma nemzetiségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés hatáskörébe tartozik.

 

7.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és a pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat önálló költségvetési számlán bonyolít le.

 

8.      A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére és a testületi (közgyűlési) döntés alapján a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.[25]

9.      A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a Főjegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.

 

10.   A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel.

 

11.   A területi roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges irodahelyiséget a Heves Megyei Önkormányzat biztosítja a Nek. törvény alapján megkötött Együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint.

 

 

XXVI.

Hatálybalépés

 

1.    Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása napján lép hatályba.

 

2.   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2012. (II.17.) számú határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti.

 

 

 

Danyi Sándor s.k.
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke
                                                                                  

 

 

 


 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott

Szervezeti és Működési Szabályzatának

1. melléklete[26][27]

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

 

1.         Danyi Sándor                           Elnök

2.         Barkóczi Géza                          Elnökhelyettes

3.         Baranyi Péter                           Képviselő

4.         Botos László                            Képviselő

5.                     Csik Zsolt                               Képviselő

6.         Suha Jenő                                Képviselő

7.         Suha József                                          Képviselő

 

 

Bizottságok[28] [29]

 

Pénzügyi Bizottság:

Suha József                  elnök 

Botos László                tag

Csik Zsolt                    tag

 

 

Oktatási-, Sport-, Kulturális-,Szociális-, és Egészségügyi Bizottság:

Suha Jenő                    elnök

Baranyi Péter              tag

Horváth Tibor   külsős tag

 

Elnöki tanácsadók

 

                                              

Bundri József

Kökény Attila

Lakatos Zsolt

Lólé László

Rézműves Róbert

Zámbó Csabáné

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


21/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosított 80. §-a alapján a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés elnöke gondoskodjon.

 

 

 

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke            

Határidő:                    Értelem szerint, figyelemmel az Együttműködési megállapodás Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a felülvizsgálat tárgyában hozott határozata időpontjára is

 

Melléklet a 21/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozathoz

 

 

Együttműködési megállapodás

 

 

(Az Egerben, 2012. május 30. napján létrejött megállapodás szövegében, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése …../2020.(……….) számú határozatával és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 21/2020.(IX.21.) számú határozatával felülvizsgált szövegrész dőlt betűvel szedett.)

 

Amely létrejött egyrészről

Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-321-10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat

 

Másrészről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, adószáma: 15762348-2-10), mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat

 

között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az alábbi feltételekkel:

 

 

I.      Általános rendelkezések

 

1./ A Megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését. A Megállapodás főbb területei:

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei.

- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás.

- A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein.

 

2./ A Megállapodás tartalmának meghatározásánál a következő jogszabályok kerültek figyelembe vételre

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény),

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

 

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

 

1./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet használat költsége).

 

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. számú, a 11,7 m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt.

 

2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbá a jegyzőkönyvek benyújtása, valamennyi hivatalos levelezés előkészítése és postázása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el.

 

3./ A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.

 

4./ Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei Önkormányzat viseli.

 

 

III.   A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás

 

A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

 

1./ Heves megye főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé.

 

2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

 

3./ A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat testületének.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat információt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által előírt határidőben eleget tudjon tenni.

A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása érdekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a felelős.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

 

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók.

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet.

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya naprakész nyilvántartást vezet.

 

B./ Beszámolási kötelezettség:

 

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A - Heves megye főjegyzője által a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészített - zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.  

A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

 

C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás:

 

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és Heves megye főjegyzőjének 2/2015. (I.12.) számú utasítása melléklete, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.

 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik.

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzata rögzíti.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik.

 

3./ Ellenjegyzés:

 

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a Nemzetiségi Önkormányzat hatályos szabályzata szerint, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére felhatalmazott személy jogosult.

A felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

-        a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,

-        a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és

-        a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

 

4./ Teljesítésigazolás:

 

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve az általa kötelezettségvállalásra felruházott közgyűlési tag az adott ügylet kapcsán, továbbá egyedi ügyben hozott közgyűlési határozat alapján, a Közgyűlésnek az adott feladat végrehajtásáért felelős, a teljesítés igazolására is felhatalmazott tagja jogosult.

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1) bekezdése szerint minősülő más fizetési kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség.

 

5./ Érvényesítés:

 

Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának dolgozója írásban jogosult.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e.

 

6./ Utalványozás:

 

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

 

 

D./ Összeférhetetlenségi követelmények:

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

 

 

E./ Gazdálkodás:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját a Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére

-        fizetési számlájához kapcsolódóan (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla; fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla; rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) alcímű számlákat

-        letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,

-        devizaszámlát vezethet.

 

 

2./ A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.

A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támogatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára kerül utalásra.

 

3./ A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.  

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

 

 

 

IV.           A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein

 

1./ Heves megye főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

 

V.  Egyéb rendelkezések

 

1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzetiségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok közzététele útján - megjelenést biztosít.

 

2./ A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére:

- 1 darab asztali számítógép (gyári szám: NRH08070020)

- 1 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759)

- 1 darab TFT monitor (gyári szám: ETL480200174001B16394J,

- 1 darab TFT monitor (gyári szám: 706NDXQGD258)

- 1 darab HP 1320 nyomtató (gyári száma: CNM7550362)

- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140)

- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék

- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263)

- 1 darab 8 portos switch

- 9 darab szék,

- 8 darab szék

- 1 darab bőrszék,

- 1 darab forgószék

- 1 darab állófogas

- 2 darab íróasztal,

- 4 darab kisasztal,

- 1 darab tárgyalóasztal

- 1 darab ventilátor

- 3 darab faliújság

- beépített szekrénysor

- 1 darab Sencor SVC 45BK típusú porszívó

- 1 darab Lenovo ThinkCentre M91 MT PC (gyári szám: 1S4524AS3S4ZCF93)

- 1.darab EIZO S2202 monitor (gyári szám: 22093050)

- 1 darab Lenovo billentyűzet egér szett

- 1 darab NOD 32 program

- 1 darab Windows 10 Pro program (gyári szám: QLF0052)

- 1 darab Microsoft Office program

 

3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

 

4./ Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felülvizsgálják és szükség szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – módosítják.

 

5./ Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap.

 

6./ Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.

 

Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

 

Eger, 2020. szeptember …..                                                   Eger, 2020. szeptember …..

 

 

       
  
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Danyi Sándor
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlésének elnöke
 
  
Heves Megyei Önkormányzat
dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pénzügyi ellenjegyzés:

Eger, 2020. szeptember ….

 

……………………………………

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Osztály


 

22/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                               Határidő:        Azonnal

 

 

23/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.     A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 387 332

0

2 387 332

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

0

0

 

3 694 079

3 694 079

Költségvetési maradvány

104 142

104 140

0

104 140

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

2 491 472

3 694 079

6 185 551

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

0

97 000

3 412 509

3 509 509

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

0

167 258

264 470

   431 728

Egyéb szervezetek támogatása

0

500 000

0

500 000

Dologi kiadások

2 080 000

1 727 214

17 100

1 744 314

Pénzmaradvány tartalék

104 142

0

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

2 491 472

3 694 079

6 185 551

           

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlésének elnöke

                                                                     Határidő: értelem szerint

 

 

24/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítványnak - az 1/2020. (IV. 08.) számú veszélyhelyzeti határozatnak megfelelően - átadott 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forint összegű alapítványi forrás, támogatási összeg felhasználásáról szóló elszámolását, beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.

 

 

                                                           Felelős: Danyi Sándor

                                                                         Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                         Közgyűlésének elnöke

                                                        Határidő: értelem szerint

 

 

25/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. szeptember 21. napi ülésén arról döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2020. szeptember 26. napján megrendezendő Szebb Jövőért Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, annak támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. október 31. napjáig köteles megküldeni. 

                                                            

                                                             Felelős:        Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzat

                                                                                   Közgyűlésének  elnöke

                                                            

 

                                                             Határidő:

  - A támogatás átutalására a támogatás nyújtásáról szóló megállapodás mind két fél általi aláírását követő 8 banki munkanapon belül.

- a támogatás szabályszerű, írásbeli beszámolóval és a támogatás célját alátámasztó számlákkal történt felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra az elszámolásra adott határidőt is figyelembe véve, a soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 

26/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján tartott ülésén arról döntött, hogy hatályon kívül helyezi a 11/2020. (VII. 06.) számú határozata alapján a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 2020. augusztus 16. napjára tervezett és a támogatott által bizonytalan időre elhalasztott, Kerecsendi Kulturális Romanap lebonyolításával kapcsolatban, a fellépők költségeinek támogatására nyújtandó 100.000,- Ft összegű – ki nem utalt - támogatás tárgyában létrejött megállapodást mindazzal, hogy egy esetleges hasonló célú rendezvény támogatásának szándékát újabb benyújtott igénylés esetére fenntartja.   

 

                                                           Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:        Értelem szerint

                                                                      

 

 

27/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napján tartott ülésén arról döntött, hogy hatályon kívül helyezi a - 12/2020. (VII.06.) számú közgyűlési határozattal módosított - 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozata alapján a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesülettel a 2020. augusztus 22. napjára tervezett és a támogatott által bizonytalan időre elhalasztott, Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésének lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására nyújtandó 50.000,- Ft összegű – a kedvezményezett folyószámlájára utalt - támogatás tárgyában létrejött megállapodást mindazzal, hogy egy esetleges hasonló célú rendezvény támogatásának szándékát újabb benyújtott igénylés esetére fenntartja.

 

A Támogatott a részére nyújtott támogatás összegét jelen határozat közlésétől számított 8 banki napon belül köteles visszafizetni a Támogató Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Magyar Államkincstárnál vezetett  10035003-00312497 számú számlájára.

 

                                                           Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                           Határidő:        a támogatás visszafizetésére jelen határozat közlésétől számított

8 banki nap

                                                                      

 

 

28/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 14. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával együttműködési megállapodást kössön azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

29/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

30/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy az Eger Sikeréért Egyesület, Heves Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központtal együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

 

31/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy az Egri Főegyházmegyével együttműködési megállapodást kössön azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

32/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárral együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

33/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Heves Megyei Levéltárral együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint

 

 

34/2020. (IX. 21.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. szeptember 21. napi ülésén döntött arról, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest arra, hogy a Nemzeti Művelődési Intézettel együttműködési megállapodást kössön, azzal, hogy az előkészített megállapodás tervezet szövegében bizonyos részletkérdésekben jogosultak az együttműködő szervezettel történő végső egyeztetés során értelemszerű változtatásokat, pontosításokat tenni.

 

 

                                                           Felelős:                      Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese         

Határidő:                    Értelem szerint[1] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[2] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[3] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[5] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[6] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[7] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[8] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[9] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[10] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2015. (VI. 11.) számú Közgyűlési határozata

[11] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[12] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[13] Kiegészítette: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[14] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[15] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[16] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[17] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[18] Kiegészítette: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

[19] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 43/2015. (XI. 30.) számú Közgyűlési határozata

[20] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 32/2017. (X.11.) számú Közgyűlési határozata

[21] Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[22] Hatályon kívül helyezte: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

 

[23]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[24]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[25]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[26]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 32/2017. (X.11.) számú Közgyűlési határozata

[27]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 33/2019. (XI.18.) számú Közgyűlési határozata

[28]Módosította: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 43/2015. (XI. 30.) számú Közgyűlési határozata

[29] Hatályon kívül helyezte: Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 20/2020. (IX.21.) számú Közgyűlési határozata

 

 

7/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. július 06. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

 

 1. Javaslat „Mikulás Ünnepség” megszervezésére fordítandó összeg elkülönítésére

 

 1. Javaslat támogatás nyújtására

 

 1. Javaslat a 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozat módosítására

 

 1. Javaslat szervezetekkel, intézményekkel történő együttműködési keret- megállapodás megkötésére

 

 1. Beszámoló a közgyűlés elnökének a veszélyhelyzet során, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott döntéseiről.

 

 1. Tájékoztató a 2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról.

 

 1. Tájékoztató a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról.

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         azonnal

 

8/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

 1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. július 6-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
 2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 104 140 Ft.  A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány tartalékát a 2019. év végén megtartott Mikulás rendezvényhez kapcsolódó reprezentációs költségének finanszírozásához használja fel.

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         értelem szerint


 

9/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

307 332

2 387 332

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

0

0

0

Költségvetési maradvány

104 142

-2

104 140

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

307 330

2 491 472

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

0

97 000

97 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

0

167 258

167 258

Egyéb szervezetek támogatása

0

500 000

500 000

Dologi kiadások

2 080 000

-352 786

1 727 214

Pénzmaradvány tartalék

104 142

-104 142

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

2 184 142

307 330

2 491 472

 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                       Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

 

10/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 600.000,- Ft + járulék keretösszeget különít el a Heves megyei roma gyerekek részére a 2020. decemberében megrendezésre kerülő „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított összeg, figyelemmel a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2020. (VII.6.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra. A 600.000,- Ft összegből legfeljebb 100.000,- Ft, a rendezvény lebonyolítását megelőzően legfeljebb egy hónappal korábban, utólagos elszámolás mellett előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes, és/vagy Csik Zsolt képviselő részére. A további kiadások pedig utólag számla ellenében térítendőek meg.

A közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest és Csik Zsolt képviselőt hatalmazza meg, azzal, hogy a megvalósulás után Barkóczi Géza és/vagy Csik Zsolt felelős(ek) a pénzügyi elszámolással is, mely keretében a rendezvény megvalósulását követően a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást legkésőbb 2020. december 31. napjáig köteles elkészíteni.

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Csik Zsolt

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

képviselő

Határidő:         Elszámolásra: 2020. december 31.

Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény megvalósulását

                                                                                   követő rendes ülés időpontjáig

 


 

 

11/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot különít el a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 2020. augusztus 16. napján, Kerecsenden megrendezendő kulturális Romanap lebonyolításával kapcsolatban, a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Kerecsendi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.

 

                                                           Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

                                                                                   Suha József

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                   Önkormányzati képviselő

                                                           Határidő:         A támogatás átutalására a támogatás

                                                                                   nyújtásáról szóló megállapodás mind két fél

                                                                                   általi aláírását követő 8 banki munkanapon

                                                                                   belül.

Elszámolás: 2020. szeptember 30.

                                                                                   Közgyűlés előtti beszámolásra a

                                                                                   rendezvény megvalósulását

                                                                                   követő rendes ülés időpontjáig.


 

12/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén meghozott, 6/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozatának módosításáról döntött, mely módosítás okán 50.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésének lebonyolításával kapcsolatban felmerülő, rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni. 

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                              Önkormányzat Közgyűlésének

                                                                                              elnöke

                                                                                              Suha Jenő

                                                                                              Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                              Önkormányzat képviselő

                                                           Határidő:                     Elszámolás: 2020. szeptember 30.

                                                                                              Közgyűlés előtti beszámolásra a

                                                                                              rendezvény megvalósulását

                                                                                              követő rendes ülés időpontjáig.

 

13/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, illetve Barkóczi Géza elnökhelyettest, hogy külön kötendő szakmai jellegű együttműködési megállapodás előkészítése céljából felvehesse a kapcsolatot olyan Heves megyei szervezetekkel, intézményekkel, melyek nyitottak arra, hogy a Heves megyei roma nemzetiség alapvető jogainak érvényesülése, a nemzetiségi közügyek intézése érdekében az együttműködés konkrét formáinak meghatározása mellett, többek között szakmai tájékoztatók nyújtásával, tájékoztató jellegű szakmai programok szervezésével együttműködjenek a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. Az előkészítés eredményeként, a konkrét megállapodás a közgyűlés külön döntéssel történt jóváhagyását követően köthető meg.

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint


 

14/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a közgyűlés elnökének az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörében eljárva hozott döntéseiről szóló beszámolóját.

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Határidő:                     Azonnal

15/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

 1. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a2020. évi közfoglalkoztatási program keretében történő foglalkoztatásra irányuló kérelem (pályázat) benyújtásának jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
 2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2/2020. (V.04.)  számú közgyűlési határozatát módosítva arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Barkóczi Géza elnökhelyettest, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt képviselőt - a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett legfeljebb 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Barkóczi Géza elnökhelyettes, illetve akadályoztatása esetén Csik Zsolt képviselő jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

                                                           Felelős:                        Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Csik Zsolt

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

képviselő

Határidő:                     Értelem szerint


 

 

16/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a veszélyhelyzet ideje alatt végzett munkáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

 

 

                                                           Felelős:                        Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint

 

17/2020. (VII.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy Barkóczi Géza elnökhelyettes részére, az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzat Budapesten megtartott ülésén történt részvételével kapcsolatban felmerülő, a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő szükséges, és Barkóczi Géza elnökhelyettes által megelőlegezett költségeinek megtérítésére 30.000.- Ft költségtérítést állapít meg.

 

 Felelős:                       Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:                     Értelem szerint

 

 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV. 08.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 114. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti hatáskörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48. § és 49. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.3.) Korm. rendelet 65-65/A. §-aiban foglaltakra is - 300.000,-Ft, azaz Háromszázezer forint összegű alapítványi forrás átadásáról döntöttem az „A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány” (székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly út 1., nyilvántartási sz.: 10-01-0000295, adószáma: 18571987-1-10, képviseli: Rázsi Botond kuratóriumi elnök) részére. 
A fenti döntés meghozatala során figyelemmel voltam arra, hogy 
- a támogatás nyújtása nem kapcsolódik közvetlenül nemzetiségi közfeladat ellátáshoz, azonban a rendkívüli helyzetre való tekintettel a helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatként a nemzetiséghez kötődő szociális – egészségügyi ellátási területen történő felhasználásra nyújtja a támogatást,
- a támogatás nyújtásával a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájáruljon az Alapítvány céljaival összefüggő, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek a koronavírus világjárvány kapcsán Heves megye lakossága, köztük a roma nemzetiségi lakosság érdekében végzett, közegészségügyi – járványügyi feladatainak ellátásához,
- a támogatás nyújtásával történő közvetett feladatellátás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nemzetiségi közfeladatainak ellátása – felelős önkormányzati gazdálkodás mellett - változatlanul biztosított maradjon. 
A támogatás pénzügyi fedezete a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.
 
A támogatás egy összegű átutalására jelen veszélyhelyzeti határozat mellékletét képező megállapodás mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül kerülhet sor az Alapítványnak a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403507-35014166-00000000 számú számlájára. 
 
 
                        Felelős:  Danyi Sándor 
                                      Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
                                      Közgyűlésének Elnöke
                                                              
Határidő: -    a támogatás átutalására a támogatói okirat mindkét fél általi aláírását követő 8 napon belül
az alapítványi forrással történő elszámolásra a veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig
 
 
Eger, 2020. április 08. 
 
 
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
Melléklet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV.06.) számú veszélyhelyzeti határozatához
 
Megállapodás
támogatás nyújtására
 
Amely létrejött egyrészről 
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor elnök, adószáma: 15762348-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15762348-8411-371-10, számlaszáma: 10035003-00312497), mint támogató – a továbbiakban: Önkormányzat,
 
másrészről 
A Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány (székhelye: 3300 Eger, Knézich Károly út 1., nyilvántartási sz.: 10-01-0000295, adószáma: 18571987-1-10, képviseli: Rázsi Botond kuratóriumi elnök), mint támogatott – a továbbiakban: Támogatott,
 
az Önkormányzat és a Támogatott a továbbiakban együttesen: Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
 
Önkormányzat - figyelemmel a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 1/2020. (IV.06.) veszélyhelyzeti határozatára - támogatni kívánja Támogatottat, annak céljaival összefüggő, az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetnek a koronavírus világjárvány kapcsán Heves megye lakossága érdekében végzett tevékenysége céljából. 
 
Felek rögzítik, hogy Önkormányzat összesen 300.000,-Ft, azaz háromszázezer forint összegű támogatást nyújt Támogatott részére az 1.) pontban megjelölt célból, amelynek fedezete a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.
 
Önkormányzat a támogatás összegét jelen megállapodás mindkét fél részéről történt aláírását követő 8 banki napon belül egy összegben utalja át a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403507-35014166-00000000 számú bankszámlára. 
 
Támogatott köteles legkésőbb a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követő hónap utolsó napjáig a támogatás előírt felhasználási célnak és a vonatkozó jogszabályoknak, jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelő felhasználásáról tételes, igazolt elszámolást készíteni, és azt az Önkormányzatnak megküldeni.
Az elszámolás keretében a Támogatott köteles a támogatás szerződésszerű felhasználását oly módon igazolni, hogy az eredeti számlákat záradékkal látja el, ezt követően a számlamásolatokat, a kifizetést igazoló dokumentumokat szabályszerűen hitelesíti. Támogatott köteles az Önkormányzatnak a fenti határidőig elszámolását számlaösszesítővel mellékelve benyújtani. 
Támogatott jelen megállapodás aláírásával kijelenti, egyben kötelezettséget és felelősséget vállal azért, hogy a támogatás szerződésszerű felhasználását igazoló számlákat, számlamásolatokat, számszaki összesítőt csak és kizárólag a jelen megállapodás alapján nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának igazolása során használja fel, azokat sem korábban, sem pedig az elszámolást követően ilyen célokra nem használta és nem használja fel.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás szabályszerű felhasználását a támogatási program megvalósításának helyszínén is ellenőrizheti, amelynek keretében jogosult betekinteni a támogatás felhasználásával összefüggő dokumentációkba. Felek rögzítik, hogy a támogatás felhasználása során a Támogatott - ha ennek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerinti feltételei fennállnak – köteles a beszerzései lebonyolításakor a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően eljárni, beszerzéseit megvalósítani.
 
A támogatás szerződésszerű felhasználását, a Támogatott által előterjesztett számadás helyességét az Önkormányzat azzal megbízott képviselője jogosult ellenőrizni, egyben nyilvántartja a támogatás nyújtására vonatkozó adatokat.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy Önkormányzat, mint támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani és a támogatás egyösszegű, legkésőbb az erről szóló felszólítás kézbesítését követő legfeljebb 30 napon belül történő visszafizetését követelni
 
a)  amennyiben a támogatott a támogatást a megállapodásban rögzítettektől eltérő célra használta fel,
 
b) amennyiben a támogatási megállapodásban rögzített határidőben, illetve annak eredménytelen leteltét követően megküldött felszólítás ellenére, a felszólító levélben megjelölt határidőig sem számol el.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásával történő, a 4.) pont szerinti elszámolásig az Önkormányzattól további támogatást nem igényelhet, az Önkormányzat további támogatást nem nyújthat.
 
Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglalt nyilatkozataik megtételéhez, valamint a megállapodás megkötéséhez és teljesítéséhez a szükséges felhatalmazással rendelkeznek.
 
Támogatott nyilatkozik, hogy jelen megállapodás aláírásának időpontjában köztartozása nincs.
 
Támogatott jelen megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy vele szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben – különösen, de nem kizárólagosan annak 48/B. §-ában – foglalt összeférhetetlenségi okok, körülmények nem állnak fenn.
Feleknek tudomása van arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) értelmében a civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét - kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni.
 
Támogatott jelen Megállapodás aláírásával kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a Civil törvény előírásainak eleget tett, a beszámolóját, közhasznúsági mellékletét a Civil törvényben meghatározottak szerint letétbe helyezte, illetve a Civil törvény szerinti, beszámoló, közhasznúsági mellékletre vonatkozó letétbe helyezési kötelezettség nem terheli.
 
Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat támogatói minőségét az elektronikus és nyomtatott kiadványokban, média-megjelenéseken az 1.) pont szerinti támogatással összefüggésben feltünteti.
 
Jelen megállapodás módosítása csak Felek erre irányuló közös akaratával, írásban érvényes. A megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi egyben az egész megállapodás érvénytelenségét, Felek az érvénytelen rendelkezést a szerződéskötéskori ügyleti akaratuknak leginkább megfelelő rendelkezéssel pótolják. Felek között a megállapodás teljesítésével kapcsolatos valamennyi közlés, kérés vagy beleegyezés csak írásban érvényes és joghatályos. A megállapodással kapcsolatban Felek között felmerülő vitás kérdéseket Felek elsősorban tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Felek kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást köteles visszafizetni, ha
 
a támogatási megállapodásban rögzített határidőben, illetve annak eredménytelen leteltét követően megküldött felszólítás ellenére, a felszólító levélben megjelölt határidőig sem számol el,
ha az elszámolás során megállapítást nyer, hogy nem a megállapodásban rögzített célra használja fel a támogatási összeget.
 
Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat, mint támogató a támogatás visszafizetése érdekében a hatályos jogszabályok által megengedett jogi eljárás keretében érvényesíti igényét a támogatott szervezettel szemben.  
 
Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Megállapodásnak Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.
 
Jelen Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet: A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnökének 1/2020. (IV.06.) veszélyhelyzeti határozata
 
Jelen Megállapodást Felek átolvasás és értelmezés után - mint ügyleti akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt - jóváhagyólag aláírták.
 
Eger, 2020. április 08. 
 
 
 
Pénzügyi ellenjegyzés
Eger, 2020. április 08.
 
 
…………………………………………
     Bocsi Mónika
Heves Megyei Önkormányzati Hivatal
           Pénzügyi Osztály vezetője
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 2/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
 
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal Suha Jenő, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja részére a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében 4/2020. (II.06) számú közgyűlési határozattal adott képviseleti felhatalmazást visszavonom  és ezzel egyidelűleg az év közben történő esetleges visszavonásig, Barkóczi Géza Elnökhelyettest hatalmazom fel ugyanezen,  2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtani. A Közgyűlés fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Barkóczi Géza elnökhelyettes jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.
.
 
Felelős: Barkóczi Géza
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 4.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése elnökének 3/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A mai nappal az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére, havi 5.000,- Ft összeg elkülönítéséről döntöttem, melyet a Közgyűlés tagjai közül Barkóczi Géza elnökhelyettes vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.
 
Felelős: Barkóczi Géza
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 4.
 
 
 
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének 4/2020. (V. 28.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
Barkóczi Géza elnökhelyettesnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetések kapcsán felmerülő, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 2/2020. (V. 04.) számú veszélyhelyzeti határozata szerinti felhatalmazás alapján végzett tevékenységével összefüggő, szükséges útiköltségeinek megtérítésére legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapítok meg. 
 
 
Felelős: Danyi Sándor
Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
Határidő: értelem szerint
 
Eger, 2020. május 28.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
                                                                Közgyűlésének elnöke    
 
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V. 28.) számú veszélyhelyzeti határozata
 
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) - (2) bekezdése alapján alkalmazandó - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az alábbi veszélyhelyzeti határozatot hozom:
 
A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 4/2020. (II.06.) számú határozata alapján a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében (legfeljebb) 20 fő foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtásához szükséges dokumentumok előkészítésével, benyújtásával, a pályázattal kapcsolatban különösen, de nem kizárólagosan a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások előkészítésével, a program végrehajtása során felmerülő egyéb intézkedésekben való  közreműködéssel, továbbá a pályázatra vonatkozó záró beszámoló elkészítésével Berki Noémi (lakcím: 3200 Gyöngyös, Jó szerencsét utca 24/2. fsz. 1., anyja neve: Berki Lenke) magánszemélyt bízom meg, aki ezen tevékenységét az erre irányuló, Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodásban foglaltak alapján köteles ellátni.
A 2020. évi közfoglalkoztatási programban történő foglalkoztatásra irányuló pályázattal (kérelemmel) kapcsolatos ügyintézési teendők ellátásában való közreműködéséért Berki Noémit nettó 97.000,-Ft, azaz nettó kilencvenhétezer forint megbízási díj illeti meg, mely a feladat ellátásának ütemében, ahhoz igazodóan három részletben, a megkötendő megállapodásban foglaltak alapján, az egyes részfeladatok szerződés szerint igazolt teljesítését követő 8 munkanapon belül kerülhet kifizetésre.
 
Felelős: Danyi Sándor
              Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke
Barkóczi Géza
              Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese
Határidő: értelem szerint, illetve
              a szerződés szerint igazolt teljesítést követő 8 munkanapon belül
 
Eger, 2020. május 28.
 
                                            ……………………………………………………….
                                                                      Danyi Sándor sk.
                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

                                                                Közgyűlésének elnöke    

 

---------------------------

1/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2020. február 06. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására 

2./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

3./ Tájékoztatás, bejelentés

                                                                        Felelős:             Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat Elnök

                                                                        Határidő:           azonnal

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2020. (II.06.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamint a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.     A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

bevételi főösszegét        2 184 142 Ft-ban 

kiadási főösszegét          2 184 142 Ft-ban

            állapítja meg.

2.     A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2020. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás és a pénzmaradvány összegével egyezik meg.

3.     A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                    Járulék                                        104 142 Ft

Dologi jellegű kiadás                 2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék             2 184 142 Ft

 

4.     A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2020. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2020. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

Felelős:              Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Határidő: 2020. december 31.

 

3/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                        Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                                        Határidő:                      Értelem szerint

 

4/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

1.     A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napján tartott ülésén arról döntött, hogy az év közben történő visszavonásig felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - illetve akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettest - a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő - a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökével, vagy elnökhelyettesével előzetesen leegyeztetett (legfeljebb) 20 fő - foglalkoztatására irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, azzal, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázatot 100 %-os támogatottságra kell benyújtania. A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Suha Jenő - akadályoztatása esetén Barkóczi Géza elnökhelyettes - jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

2. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról határozott, hogy Suha Jenő képviselőnek a 2020. évi közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés és egyeztetés során felmerülő a Közgyűlés megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, szükséges költségeinek megtérítésére legfeljebb 50.000.- Ft költségtérítést állapít meg. 

 

Felelős: Danyi Sándor

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                          Suha Jenő 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:           értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 2020. első félévében, Egerben a Heves Megyei Önkormányzat Barkóczy termében a Heves megyei települési roma nemzetiségi önkormányzatok újonnan megválasztott elnökei részére, hozzávetőleg 60-70 fő részvételével, a települési roma nemzetiségi önkormányzatok törvényes működését is elősegítő - ebéddel egybekötött -, szakmai előadást szervez. A rendezvény szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges költségek biztosítására a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése úgy határozott, hogy 100.000.- Ft-ot különít el. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2/2020. (II.06.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2020. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított. A 100.000.- Ft pénzösszeg előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes részére. A Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel, aki a rendezvény megvalósulását követő két héten belül a felvett előleggel köteles elszámolni, annak összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást készíteni. 

 

Felelős: Barkóczi Géza

                          Heves Megyei Roma Nemzetiségi                          Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

Határidő:           értelem szerint

 

6/2020. (II.06.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2020. február 06. napi ülésén arról döntött, hogy 70.000,- Ft-ot különít el a 2020. augusztus 22. napján Váraszón megrendezendő kulturális falunap keretében megszervezésre kerülő, Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület megalakulásának 50. évfordulójára való tekintettel tartandó fellépésére, illetve az annak lebonyolításával kapcsolatban felmerülő rendezvényszervezéssel összefüggő költségek és a fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Váraszói Gyöngyvirág Citerazenekar Kulturális Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig köteles megküldeni.  

 

                                                                     Felelős:                Danyi Sándor

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat elnöke

                                                                                                Suha Jenő

                                                                                                Heves Megyei Roma Nemzetiségi 

                                                                                                Önkormányzat képviselő

                                                                     Határidő:  

   Közgyűlés előtti beszámolásra a rendezvény megvalósulását 

   követő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 
19
2019
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítására
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására
 3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
 4. Egyebek

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         azonnal

                                                                                 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2019. (II.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás

Módosított előirányzat

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

12 038 019

-193 380

 

11 844 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

 

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

278 000

6 191

284 191

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

 

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

8800

14 084 791

    -278 407

13 806 384

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 717 245

225 000

1 942 245

Dologi kiadások

1 202 821

725 997

-179 982

546 015

Egyéb elvonások

0

222 970

50 000

272 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

 

300 000

Egyéb műk.célú tám.

0

3 800

-          3 800

0

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

600 000

 

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

200 000

 

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2019. (II.12.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 883 626 Ft-ban

kiadási főösszegét      3 883 626 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2019. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás         176 610 Ft

            Járulék                                       16 770 Ft

            Dologi jellegű kiadás             2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék                     1 610 246 Ft

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2019. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2019. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2019. december 31.

 

4/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének   teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul vette.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

5/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot – 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.– A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Berkes Elemér jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

6/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére,   havi 5.000, - Ft összeget szavaz meg, melyet a Közgyűlés tagjai közül Berkes Elemér vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

7/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy a 2019. március 1. napjával újraindítani szándékozott  közfoglalkoztatási program keretében  a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájában foglalkoztatandó egy fő ügyviteli alkalmazott részére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül utazási költségtérítést biztosít, melynek elszámolása a bérlet átadásával, utólagos megtérítéssel történik.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

8/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által hagyományosan Parádon megrendezendő „Farsangi rendezvény” lebonyolításával kapcsolatban a rendezvénynek helyet adó helyiség(ek) bérleti díjának támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utólagosan, írásbeli beszámoló és a támogatás célját alátámasztó számla másolata ellenében fizethető ki a támogatottnak. 

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Közgyűlésének tagja

       Határidő:           - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül a támogatás felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra

soron következő rendes ülés időpontjáig

 

 

9/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

3.      Javaslat bírósági ülnök megválasztására

4.      Előterjesztés és tájékoztatás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése által nyújtott támogatások felhasználásáról

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartandó Foci gála támogatására
 2. Javaslat elnöki keret biztosítására
 3. Egyebek

 

10/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

I.                   A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. április 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

II.                A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 1 610 246 Ft.Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2019. évben kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit és járulékait tartalmazza 1 600 000 Ft összegben, valamint 10 246 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Azonnal

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

11/2019.(IV.03.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

0

2 080 000

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 503 538

4 696 918

Költségvetési maradvány

1 610 246

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 451 698

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

555 522

572 292

Dologi kiadások

2 080 000

106 564

2 186 564

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

-1 610 246

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

 

 

 

 

 

12/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján Barkóczi Géza képviselőt jelöli az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének.

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelöltet az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének megválasztja:

 

 

 

 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő)

Barkóczi Géza                        3321 Egerbakta, Arany János u. 38.

 

3./A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        2019. április 30.

 

13/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a támogatott programok megvalósulásról szóló előterjesztést, annak jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztató tudomásul vétele mellett.

 

Erre tekintettel a Keresztény Egyesület részére nyújtott támogatás vonatkozásában megállapítja, hogy az Egyesület és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2018. október 08. napján létrejött megállapodás alapján, a Keresztény Egyesület által megszervezett Drogmegelőzési nap lebonyolítására adott támogatási összeg szabályszerű felhasználásáról történő elszámolás a Támogatott részére biztosított póthatáridő ellenére, a mai napig nem történt meg. Mindezekre figyelemmel a Keresztény Egyesület, mint támogatott, jelen határozat kézbesítését követő 3 napon belül köteles a támogatási összeget a támogatásról szóló megállapodás 6. pontjában foglaltak alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató javára, annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-0031249700000000 számú számlájára visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy ezen döntését a Keresztény Egyesülettel haladéktalanul közölje.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        -     jelen határozat közlésére 2019. április 4.

-          a támogatás szükség szerinti visszautalására értelem szerint

 

 

14/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 350.000,- Ft-ot különít el a Tarnalelesz községben 2019. május 18. napján megrendezésre kerülő Foci gála alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosítására valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre 350.000,-Ft álljon rendelkezésre. Az összeget Berkes Elemér, utólagos elszámolással, előlegként jogosult felvenni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        2019. május 31.

 

15/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogya Közgyűlés elnöke, Danyi Sándor részére havi 50.000,-Ft keretösszegű előleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából, visszavonásig. Az elnök – amennyiben annak fedezete az adott hónapban rendelkezésre áll - a szükséges összeget előlegként jogosult felvenni, melyről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni, a Közgyűlést pedig, annak következő ülésén tájékoztatni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:        azonnal

 

16/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemérképviselő részérea közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat lebonyolítása során felmerült utazásai költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        Értelem szerint

 

17/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 29. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartott Foci gála támogatási összegének módosítására

 

 1. Egyebek

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

                                                                                  

 

 

18/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy a Sirok községben 2019. május 18. napján megrendezésre került Foci gála lebonyolításával összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosításával, valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre az előzetesen megszavazott 350.000,- Ft-on kívül, további 60.300.-Ft kifizetését engedélyezi, tekintettel arra, hogy az esemény tényleges bekerülési költsége - a benyújtott számlák alapján – 410.300.-Ft összegre módosult. A már kifizetett 350.000.-Ft összegen felüli további számlákkal igazolt 60.300.-Ft összeget Berkes Elemér jogosult felvenni.

2./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az esemény lebonyolításáról szóló írásbeli és szóbeli beszámolót, valamint a költségek tételes, számlákkal alátámasztott elszámolását elfogadta és jóváhagyta.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. május 31.

 

 

19/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a mai napon arról döntött, hogy a 2019. június 1. napján megrendezésre kerülő „Roma Ki mit tud?” rendezvény támogatására 20.000 forintot különít el a rendezvény első három helyezettjének díjai, elismerései megvásárlása céljából. Az összeg utólagosan, számla ellenében kerül megfizetésre.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. június 30.

 

 

 

20/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodásáról
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására
 3. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására
 4. Javaslat támogatások nyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

                                                                       Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

21/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 12-i rendkívüli ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

22/2019.(IX.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.       A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 080 000

820 820

2 900 820

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 696 918

 

-193 380

4 503 538

Költségvetési maradvány

1 610 246

1 610 246

 

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 628 308

0

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

572 292

0

572 292

Támogatások áh.b

0

0

200 000

200 000

Elvonások, egyéb b.

0

0

70 272

70 272

Dologi kiadások

2 080 000

2 186 564

357  168

2 543 732

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

0

 

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

23/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2020.03.31.

 

 

24/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 250.000,- Ft-ot különít el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád által Parádon megrendezendő kulturális falunap lebonyolításával kapcsolatban felmerülő helyiségbérlet, rendezvényszervezés és fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni. 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja,

                                                                     Határidő:

  - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

25/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 400.000,- Ft-ot különít el, mellyel közvetlenül támogatja a 2019. szeptember 28-án, Egerbaktán megrendezendő „Családi összetartás” elnevezésű rendezvény lebonyolítását. A támogatás fele, azaz 200.000,-Ft előlegként fizethető ki Barkóczi Géza közgyűlési tag részére, a támogatás fennmaradó része, azaz a 200.000,-Ft kifizetésére utólag, a támogatás célját és teljes összegének szabályos felhasználását alátámasztó számlák és írásos beszámoló legkésőbb 2019. október 10. napjáig történő benyújtását követően fizethető ki.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Barkóczi Géza

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat tagja

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

26/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által megrendezendő, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2019. szeptember 27. napján megrendezendő Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, annak támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

27/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által 2019. szeptember 13-án Halmajugra Tanoda területén megrendezendő Családi nap lebonyolításához, a rendezvényen a gyermekeknek szervezendő programok („gyermeknap”), a főzőverseny, illetve az egyéb kulturális programok támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 

 

 

 

28/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 29-i alakuló ülésén Barkóczi Géza jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása mellett a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:

 

NAPIREND

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének eskütétele

 

Előadó:                  Suha József

                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat korelnöke                     

HATÁROZAT –   MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének eskütétele

 

Előadó:      Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

 

29/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy társadalmi megbízatású elnökévé Danyi Sándor urat választja meg.

 

              Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

30/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi önkormányzat úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesévé Barkóczi Géza urat megválasztja.  

 

             Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

31/2019. (XI.18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1.       Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, külsős bizottsági tagok eskütétele

3.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

4.       Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

5.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

6.       Javaslat Mikulás Ünnepség megtartására

7.       Javaslat a Belügyminisztérium által kiírt, Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2020. évi költségvetési támogatás (ROMA-NEMZ-KUL-20) megpályázására

8.       Javaslat a Heves megyei települési önkormányzatokkal és gazdasági szervezetekkel való együttműködési keretmegállapodás megkötésére

9.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

10.   Javaslat „Díj”, „Elismerő Oklevél”, illetve „Emléktárgy” elismerések alapítására

11.   Beszámoló és tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről 

12.   Tájékoztató technikai, ügyviteli jellegű kérdéseket illetően

                                                                                  

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

32/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának a 2019. november 18. napi ülésen történő módosítása kapcsán felmerülő személyi kérdésekről, azaz a bizottsági tagok és az elnöki tanácsadók megválasztásáról nyílt ülés keretében dönt.

 

Felelős:             Danyi Sándor

 Közgyűlés elnöke

Határidő:         értelem szerint

 

 

33/2019. (XI. 18.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztést, mely alapján az alábbi döntéseket hozta:

-          a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság elnökének Suha Józsefet, tagjainak Botos Lászlót, valamint Csik Zsoltot választja meg.

-          a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Oktatási-, Sport-, Kulturális-, Szociális-, és Egészségügyi Bizottság létrehozásáról döntött, mely elnökének Suha Jenőt, tagjainak Baranyi Pétert, továbbá külsős tagként Horváth Tibort választja meg.

-          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elnöki tanácsadói tisztsé létrehozásáról döntött, mely tanácsadóknak Bundri Józsefet, Kökény Attilát, Lakatos Zsoltot, Lólé Lászlót, Rézműves Róbertet, illetve Zámbori Csabánét választotta meg.

-          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására irányuló előterjesztésben foglalt módosításokat elfogadta.

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                Határidő:         Azonnal

 

 

34/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon.

 

                                               Felelős:   Danyi Sándor

    Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

    Közgyűlésének Elnöke                    

Határidő:Értelem szerint, figyelemmel

    az Együttműködési megállapodás Nektv-ben rögzített

    felülvizsgálatának határidejére is

 

 

35/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta a Közgyűlés által nyújtott, a beszámolóban „Egyéb működési célú támogatások önkormányzatok és egyéb civil szervezetek részére” sorok alatt részletezett támogatásokról szóló szakmai beszámolók és a költségek tételes elszámolásáról szóló számlák elfogadásával és jóváhagyásával.

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         Azonnal

 

36/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.       A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás III.

Módosított előirányzat III.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 900 820 

0

2 900 820

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 503 538 

 

51 879

4 555 417

Költségvetési maradvány

1 610 246

1 610 246 

            0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

9 014 604 

 

51 879

9 066 483

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 628 308 

145 090

5 773 398

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

572 292

 

22 708

595 000

Támogatások áh.b

0

200 000

750 000

950 000

Elvonások, egyéb b.

0

70 272

0

70 272

Dologi kiadások

2 080 000

2 543 732

-969 677

1 574 055

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

9 014 604

 

51 879

9 066 483

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

37/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 500.000.-Ft-ot különít el a nehéz sorsú roma gyerekek részére 2019. december 05. napján 13:00 órától az Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám alatt megtartandó „Mikulás Ünnepség” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2019. (II.12.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2019. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított összeg, figyelemmel a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/2019. (XI.18.) számú közgyűlési határozatban foglaltakra. Az 500.000.- Ft összegű támogatás előlegként fizethető ki Barkóczi Géza elnökhelyettes részére. A Közgyűlés a rendezvény megszervezésére és lebonyolítására Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel, azzal, hogy a megvalósulás után Barkóczi Géza felelős a pénzügyi elszámolással, mely keretében a rendezvény megvalósulását követően a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni.

 

 

Felelős:            Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

38/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

1.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a 2019. november 18. napján megtartott ülésén arról döntött, hogy a támogatásként igénybe vehető maximális, 1.200.000.- Ft összegben támogatási kérelmet nyújt be a Belügyminisztérium által 2019. október 02. napján közétett, ROMA-NEMZ-KUL-20 pályázati kód alatti nyílt pályázati kiírásra, a támogatás céljával egyezően, a kiírás 6. pontjában megjelölt, a roma nemzetiség kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzését célzó program(ok) lebonyolítására és szervezésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 01. napja. A támogatási kérelem benyújtása kapcsán az egyszeri, 3.000.- Ft összegű díj - legkésőbb pályázati kérelem benyújtásakor történő - megfizetéséhez a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése hozzájárul. A támogatási kérelem előkészítésével, benyújtásával, a pályázati díj befizetésével, a projekt megvalósításával, a támogatás összegének elszámolásával, továbbá minden, a támogatás kapcsán felmerülő teendővel a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése külön-külön, önállóan és teljes körűen Danyi Sándor elnököt és Barkóczi Géza elnökhelyettest hatalmazza fel.

 

   Felelős:         Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

2.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, arról döntött, hogy felhatalmazza Danyi Sándor elnököt, hogy tanulmányozza át a laptop igénylésére a Nemzetünk Fejlődéséért Európai Alapítvány által meghirdetett „Eszköztámogatás” elnevezésű kiírást és amennyiben a pályázati kritériumoknak a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megfelel, intézkedjen a „pályázati adatlap” benyújtásáról.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

39/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

1.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésekifejezve együttműködési szándékát a Heves megyei települések helyi önkormányzataival, hozzájárul ahhoz, hogy azon települési önkormányzatokkal, melyek a településükön működő települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás mellett, azon túlmenően, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is együttműködni kívánnak - a települési önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulását tartalmazó döntését követően -, keret jellegű együttműködési megállapodás megkötésére kerüljön sor. Az együttműködési megállapodás megkötésére a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében eljárva Danyi Sándor elnök jogosult.

2.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése egyúttal felhatalmazza elnökét, hogy külön kötendő együttműködési megállapodás előkészítése céljából felvehesse a kapcsolatot olyan gazdasági társaságokkal, amelyek a Heves megyei települési önkormányzatokhoz hasonlóan együttműködési szándékukat fejezik ki a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésre.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

40/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2020. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

 

                                                           Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                   Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

Melléklet a 40/2019. (XI. 18.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. február 6.

NAPIREND

1.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadására

1.       Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

2.       HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

2.       Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. április 2.

NAPIREND

1.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. szeptember 10.

NAPIREND

13.   Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I. féléves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

14.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

15.   Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

16.   Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

Előadó: Pelyhe Gábor

                                                 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2020. november 26.

NAPIREND

1.       Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

3.       Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

         HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

4.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést valamennyi Bizottság megtárgyalja.

 

Közmeghallgatás

 

41/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. november 18. napján trtott ülésén arról döntött, hogy a roma közösséget és a roma nemzetiségi kultúrát és értékeket valamilyen módon támogató, a roma kulturális értékek, hagyományok megismertetésében részt vevőemberek érdemeinek méltatására szolgáló díj, oklevél, illetve emléktárgy elismerések alapításáról szóló javaslatot a napirendről leveszi. Annak tárgyában a javaslat érdemét nem érintve, az adományozás részleteinek pontosabb kidolgozását követően, későbbi ülésén hoz határozatot.

 

Felelős:            Danyi Sándor

                                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi

 Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                               Határidő:         Értelem szerint

 

42/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámolóját és tájékoztatóját tudomásul vette.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                               Határidő:         Azonnal

 

43/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megbízza Barkóczi Gézát a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájának ajtaján lévő, Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat szövegezésű tábla Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szövegű táblára történő lecserélésével, valamint a képviselők névtáblájával kapcsolatos ügyintézési teendők ellátásával.

 

Felelős:            Barkóczi Géza

                                                                       Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Közgyűlésének Elnökhelyettese

                                               Határidő:         Értelem szerint

 

 

44/2019. (XI. 18.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. november 18. napján tartott ülésén arról döntött, felhatalmazza Suha Jenő képviselőt - 15 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el. A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Suha Jenő jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

Felelős:            Suha Jenő

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:          értelem szerint

45/2019. (XII.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. december 2. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

1.       Javaslat „Díj”, „Elismerő Oklevél”, illetve „Emléktárgy” elismerések alapításával, illetve odaítélésével kapcsolatos egyes kérdések megvitatására.

2.       Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének módosítására.

3.       Javaslat adatvédelmi és adatkezelési szabályzat megalkotására és elfogadására.

4.       Tájékoztató technikai, ügyviteli jellegű kérdéseket illetően.

5.       Közmeghallgatás

                                                                                  

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

46/2019. (XII.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. december 2. napján megtartott ülésén akként döntött, hogy megalapítja a„Heves Megyei Romákért Díj”, az Elismerő Oklevél” és az „Emléktárgy” elnevezésű elismeréseket, mely elismerések adományozásának finanszírozására évente összesen 300.000.- Ft keretet szán.

Az elismerések adományozásának rendjét az alábbiak szerint határozza meg azzal, hogy az egyes elismerések vonatkozásában 202. évben a javaslatok beérkezésének határidejét szeptember hónap utolsó napjában állapítja meg:

1.       A „Heves Megyei Romákért Díj” évente egyszer adományozható legfeljebb 6 fő magánszemély és/vagy szervezet részére, akik a roma nemzetiségi kulturális, művészeti értékek, hagyományok támogatásában, terjesztésében, fejlesztésében élen jártak, akik tevékenyen részt vettek a romák társadalmi életének, közéletének szervezésében és irányításában, vagy segítették a hátrányos helyzetű romákat. A keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részére adható arányszámok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján – dönt. A díj adományozására – legalább egy oldal terjedelmű indoklással ellátott – írásbeli javaslatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő tagjai, állandó Bizottságainak tagjai és az elnöki tanácsadók tehetnek. A javaslatokat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi. A beérkezett javaslatokat a díj odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének díj odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. A díj odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt. A díjat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése adományozza. A díj odaítéléséről a Közgyűlés zárt ülés keretében, minősített többségű szavazattal dönt. A Közgyűlés legkésőbb az adott év szeptember hónap utolsó napjáig dönt a „Heves Megyei Romákért Díj” elnevezésű elismerés vonatkozásában az indokolással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, a díj odaítélésének, átadásának időpontjáról. Az odaítélt díj egy azonos megjelenésű dísztárgy, amelyen el kell helyezni a díjra utaló feliratot és az adományozás évét.

 

 

 

 

2.       Az „Elismerő Oklevél” a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által, évente egy alkalommal adományozható3 fő magánszemély és/vagy szervezet részére, akik bármely területen elméleti és gyakorlati tudásukkal kiemelkedő munkát végeztek a romákért. A keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részére adható arányszámok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján – dönt. Az oklevél adományozására – legalább egy oldal terjedelmű indoklással ellátott – írásbeli javaslatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő tagjai, állandó Bizottságainak tagjai és azelnöki tanácsadók tehetnek. A javaslatokat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi. A beérkezett javaslatokat az oklevél odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének oklevél odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. Az oklevél odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt. Az oklevelet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése adományozza. Az oklevél odaítéléséről a Közgyűlés zárt ülés keretében, minősített többségű szavazattal dönt. A Közgyűlés legkésőbb az adott év szeptember hónap utolsó napjáig dönt az „Elismerő Oklevél” elnevezésű elismerés vonatkozásában az indokolással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, az oklevél odaítélésének, átadásának időpontjáról. Az odaítélt oklevelet ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át. Az elismerésben részesülők számára oklevél kerül átadásra. Az oklevél díszes grafikai kivitelben készül. Az oklevelet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnöke írja alá. Az oklevél tartalmazza: az adományozó nevét, az oklevél megnevezését, az elismerésben részesülő nevét, az adományozás idejét.

 

3.       Az „Emléktárgy” elismerés a Roma Nemzetiségi Önkormányzat által, évente egy alkalommal adományozható, 3 fő magánszemély és/vagy szervezet részére, akik bármely területen elméleti és gyakorlati tudásukkal kiemelkedő munkát végeztek a romákért, különösen a romák felzárkóztatása, integrációja, a hátrányos helyzetben lévők megsegítése, a roma kultúra és hagyományok terjesztése, megismertetése terén.  A keretszámon belül a magánszemélyek és szervezetek részére adható arányszámok tekintetében a Közgyűlés – az elnöke által előterjesztett és bizottságok által megtárgyalt javaslat alapján – dönt. Az emléktárgy adományozására – legalább egy oldal terjedelmű indoklással ellátott –írásbelijavaslatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő tagjai, állandó Bizottságainak tagjai, az elnöki tanácsadók tehetnek. A javaslatokat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi állandó Bizottsága megtárgyalja és véleményezi. A beérkezett javaslatokat az emléktárgy odaítélésére irányuló javaslatával együtt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Bizottságok elé. A Bizottságok a Közgyűlés elnökének emléktárgy odaítélése tárgyában tett javaslatát megtárgyalják. Az emléktárgy odaítéléséről a Közgyűlés elnökének – a bizottságok előzetes véleményét is tartalmazó – javaslata alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése dönt. Az emléktárgyat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése adományozza. Az emléktárgy odaítéléséről a Közgyűlés zárt ülés keretében, minősített többségű szavazattal dönt. A Közgyűlés legkésőbb az adott év szeptember hónap utolsó napjáig dönt az „Emléktárgy” elnevezésű elismerés vonatkozásában az indokolással ellátott javaslatoknak a Közgyűlés Elnöke részére történő megküldési határidejéről, az emléktárgy odaítélésének, átadásának időpontjáról. Az odaítélt emléktárgyat ünnepélyes keretek között a Közgyűlés elnöke adja át.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:        értelem szerint

 

47/2019. (XII.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a jogalkotásról szóló, 2010. évi CXXX. törvény 23. § (3) bekezdésében meghatározott szervezetszabályozó hatáskörében eljárva, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 9. pontja alapján, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra, mint adatkezelőre nézve, az adatkezelés jogszerűségének biztosítása érdekében a határozat mellékletét képező adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elfogadta és kiadja azzal, hogy a szabályzatba foglalt rendelkezéseket rendszeresen felül kell vizsgálni és szükség esetén megfelelően módosítani.

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                           Határidő:         értelem szerint

 

Melléklet a Heves Megyei Roma Nemzetiségi ÖnkormányzatKözgyűlése 47/2019. (XII.02.) számú határozatához

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének 47/2019. (XII.02.) számú határozata az adatkezelés és az adatvédelem Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál alkalmazandó szabályairól

 

I.     Fejezet

 

Általános rendelkezések

 

1. A szabályzat célja

 

1.1.E szabályzat célja, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint az Infotv. 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő (a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során az Infotv.-ben és az (EU) 2016/697 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt rendelkezésekkel összhangban, a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülésének biztosítása, illetve az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.

 

1.2.A személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi alapelv érvényesítése érdekében e szabályzat célja továbbá, hogy az Adatkezelő személyes adatok kezelésére irányuló gyakorlatának, valamint birtokában lévő személyes adatok kezelésére, feldolgozására és védelmére vonatkozó műszaki és szervezési kérdéseknek a szabályozása révén kialakítsa az általa kezelt személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet, ezáltal a személyes adatok megfelelő biztonságát.

 

1.3.   E szabályzat kiadásának célja továbbá, hogy az abban foglaltak megismerésével és betartásával a szabályzat személyi hatálya alá tartozók képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

2. A szabályzat hatálya

 

2.1. E szabályzat személyi hatálya kiterjed:

 

2.1.1. az Adatkezelőnél foglalkoztatotti jogviszonyban álló személyekre,

2.1.2. a Roma Nemzetiségi Önkormányzat tisztségviselőire (közgyűlés elnöke, elnökhelyettese), a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagjaira, a Közgyűlés bizottságainak tagjaira, a közgyűlés elnökének tanácsadóira,

2.1.3.       az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre is, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

 

2.2.   E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

 

2.2.1.Az Adatkezelő működése, feladat- és hatáskörének ellátása során kezelt személyes adatra,

2.2.2. Az Adatkezelő által folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely természetes személy adataira vonatkozik, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, valamint adatfeldolgozás teljesen vagy részben automatizált eszközzel, vagy manuális módon történik.

 

2.3.   E szabályzat hatálya nem terjed ki az anonim információkra, nevezetesen az olyan információkra, amelyek nem azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkoznak, valamint az olyan személyes adatokra, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelyeknek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható.

 

3. Értelmező rendelkezések

3.1. E szabályzat alkalmazása során az Infotv. 3. §-ában meghatározott fogalmak azonos tartalommal irányadóak.

3.2.  A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait, ha törvény kivételt nem tesz, az adatkezeléshez fűződő más érdekek – ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is – nem sérthetik.

II. fejezet

Személyes adatok védelme

4. A személyes adatok kezelésének alapelvei

4.1. Személyes adatot kizárólag egyértelműen meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében szabad kezelni. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek, törvényesnek és az érintett számára átláthatónak kell lennie („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”).

4.2.Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, az érintett számára átlátható módon kezelhető („célhoz kötöttség”).

4.3.A személyes adatoknak az adatkezelés szempontjából megfelelőeknek és relevánsaknak kell lenniük, és az adattakarékosság céljából csak a szükséges adatokra kell korlátozódniuk („adattakarékosság”).

4.4.Az adatkezelés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a személyes adat mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel – az ahhoz szükséges technikai feltételek mellett - helyreállítható. Erre tekintettel aszemélyes adatoktárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az e szabályzatban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”).

4.5. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

4.6.Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy pontosítani kell („pontosság”).

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja és korlátjai

5.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

5.1.1. azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli, így különösen, ha

5.1.1.1. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

5.1.1.2. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges,

5.1.2.        az 5.1.1.pontban meghatározottak hiányában az Adatkezelő  törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, ideértve azt az esetet is, amikor az adatkezelés olyan szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,

 

5.1.3.        az 5.1.1. pontban meghatározottak hiányában az, az érintett vagy más személy, ideértve az Adatkezelőt is

 

5.1.3.1. létfontosságú vagy jogos érdekeinek védelméhez, illetve érvényesítéséhez szükséges és azzal arányos, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek,

5.1.3.2. a személyekéletét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos,

5.1.4.        az 5.1.1.pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintettkifejezetten nyilvánosságra hozta és az, az adatkezeléscéljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 

5.2.Különleges adat

5.2.1.  az 5.1.3.és 5.1.4. pontokban meghatározottak szerint, vagy

5.2.2.        akkor kezelhető, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.

 

5.3.Különleges adatok kezelése esetén az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatkezelési műveletek végzése során a különleges adatokhoz kizárólag az rendelkezzen hozzáféréssel, akinek az adatkezelési művelettel összefüggő feladatának ellátásához feltétlenül szükséges.

5.4.Bűnügyi személyes adatok kezelése esetén - ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően nem rendelkezik - a különleges adatok kezelésének feltételeire vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5.5.  Az 5.1.1. pontban, az 5.2.2.pontban, valamint az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjában meghatározott adatkezelés (a továbbiakban: kötelező adatkezelés) esetén

5.5.1. a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg,

5.5.2. ha annak időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felül kell vizsgálni, hogy az  Adatkezelő által, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e. Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét dokumentálni kell, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig meg kell őrizni és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

5.6. Az 5.1.2. pont szerinti, az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén

5.6.1. az érintett olyan írásbeli nyilatkozatát kell beszerezni, amelynek alapján egyértelműen megállapítható, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult,

5.6.2. ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel,

5.6.3. az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy hozzájárulását - annak megadásával megegyező módon - bármikor visszavonhatja azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.7. Ha az adatgyűjtés céljától eltérő célból történő adatkezelés nem az érintett hozzájárulásán vagy valamely uniós vagy magyar jogszabályon alapul, annak megállapításához, hogy az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető-e azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték - többek között -, az alábbiakat kell figyelembe venni:

5.7.1. a személyes adatok gyűjtésének céljait és a tervezett további adatkezelés céljai közötti esetleges kapcsolatokat,

5.7.2.a személyes adatok gyűjtésének körülményeit, különös tekintettel az érintettek és az Adatkezelő közötti kapcsolatokra,

5.7.3. a személyes adatok jellegét, különösen pedig azt, hogy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezeléséről van-e szó, illetve, hogy büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó adatoknak a kezeléséről van-e szó,

5.7.4.azt, hogy az érintettekre nézve milyen esetleges következményekkel járna az adatok tervezett további kezelése,

5.7.5. megfelelő garanciák meglétét, ami jelenthet titkosítást vagy álnevesítést is.

6. Azonosítást nem igénylő adatkezelés

6.1.Ha azok a célok, amelyekből az Adatkezelő a személyes adatokat kezelik, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az Adatkezelő általi azonosítását, az Adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni, beszerezni vagy kezelni annak érdekében, hogy pusztán azért azonosítsa az érintettet, hogy megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletnek.

6.2.Ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatnia kell. 

7. Adatfeldolgozó igénybevétele

7.1.Adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodni kell arról, hogy a kiválasztott adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megfelelő garanciákat kell nyújtson az adatkezelés jogszabályi és e szabályzat szerinti követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A kiválasztás során törekedni kell arra, hogy csakis olyan adatfeldolgozó kerüljön kiválasztásra, amely megfelelő garanciákat nyújt – különösen szakértelem, megbízhatóság és erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy az adatvédelmi követelmények teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

7.2. Az adatfeldolgozás tárgyában kötött szerződésnek tartalmaznia kell legalább az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint az adatkezelő kötelezettségeinek és jogainak meghatározását, amely köti az adatfeldolgozót az Adatkezelővel szemben.

7.3.Az adatfeldolgozás tárgyában kötött szerződésben elő kell írni továbbá, hogy az adatfeldolgozó:

7.3.1. a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy magyar jogszabály írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja,

7.3.2. biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak;

7.3.3.meghozza az adatkezelés körében az általános adatvédelmi rendelet 32. cikkében előírt intézkedéseket,

7.3.4.tiszteletben tartja a további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozóan az adatkezelő által szabott feltételeket,

7.3.5.az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett általános adatvédelmi rendeletben biztosított jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében,

7.3.6.segíti az adatkezelőt az adatbiztonsági kötelezettségek teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat,

7.3.7.az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő,

7.3.8.az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatkezelő adatfeldolgozás tárgyában jogszabályban előírt kötelezettségeinek teljesítése igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett – akár helyszíni - vizsgálatokat is.

7.3.9. haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti az általános adatvédelmi rendeletet vagy a magyar vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket.

7.4.Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

7.5.További adatfeldolgozó igénybevételére adott általános írásbeli felhatalmazás esetén

7.5.1. az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen,

7.5.2. erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejöttek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért.

7.6. Abban az esetben, amikor az Adatkezelő rendelkezésétől függetlenül az adatfeldolgozás és az adatfeldolgozó személyének kijelölése jogszabályi rendelkezésen alapul, az adatfeldolgozó igénybe vétele tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával kell eljárni.

8. Az érintett jogai

8.1.  Az érintettet személyes adatai kezelésével kapcsolatban megilletői jogai az alábbiak:

8.1.1. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az azok megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint az adatkezeléssel összefüggő tényekről tájékoztatást kérjen vagy kapjon (tájékozódáshoz való jog):

8.1.1.1. amennyiben az Adatkezelő hivatalos honlapját (www.hevesmegye.hu) felkeresi, a honlap használatával együtt járó adatkezelésről, az ott elérhető általános adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató útján,

8.1.1.2. konkrét adatkezelési műveletet megelőzően, de legkésőbb annak megkezdését követően haladéktalanul rendelkezésére bocsátott írásbeli adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató útján, mely tartalmazza

8.1.1.2.1. az adatkezelő és - ha valamely adatkezelési műveletet adatfeldolgozó végez, az adatfeldolgozó - megnevezését és elérhetőségeit,

8.1.1.2.2. az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségeit,

8.1.1.2.3. a tervezett adatkezelés célját és

8.1.1.2.4. az érintettet az Infotv. törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetését,

8.1.1.2.5. az adatkezelés jogalapjáról szóló tájékoztatást,

8.1.1.2.6. a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól szóló tájékoztatást,

8.1.1.2.7. a kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről szóló tájékoztatást,

8.1.1.2.8. a kezelt személyes adatok gyűjtésének forrásáról és

8.1.1.2.9. az adatkezelés körülményeivel összefüggő minden további érdemi tényről szóló tájékoztatást azzal, hogy jelen, 8.1.1.2. pont szerinti tájékoztatás teljesítése az Infotv. 16. § (3) bekezdése szerinti esetekben az elérni kívánt céllal arányosan késleltethető, tartalma korlátozható vagy mellőzhető.

8.1.1.3. az Adatkezelő hivatalos elérhetőségein keresztül arról, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A tájékoztatás kérése kiterjedhet az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, annak hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről szóló tájékoztatás kérésére is. A kérelemre haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatást kell küldeni.

8.1.2.Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő – elsődlegesen az Infotv. 17. §-a szerinti - információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog) azzal, hogy az érintett ezen jogának érvényesítése az Infotv. 16. § (3) bekezdése szerinti esetekben az elérni kívánt céllal arányosan korlátozható vagy megtagadható.

8.1.3.Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - személyes adatait, ha azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak az adatkezelő haladéktalanul helyesbítse, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítse (helyesbítéshez való jog) kivéve, ha 

8.1.3.1.a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat az érintett sem bocsátja a rendelkezésre, vagy

8.1.3.2. az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg;

8.1.4. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint – kérelmezze, hogy személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog), melynek időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a tároláson túl egyéb adatkezelési művelet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhető.

8.1.5.Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint -  személyes adatait töröljék (törléshez való jog):

 8.1.5.1. ha az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés

8.1.5.1.1. a 4.1. pontban rögzített alapelvekkel ellentétes,

8.1.5.1.2. célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

8.1.5.1.3. törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy

8.1.5.1.4. jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

8.1.5.2.haaz érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul,

8.1.5.3. ha az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy

8.1.5.4. ha az Infotv. szerint az adatok törlésének lenne helye, de törvényben rögzített jogos érdekek fennállásának időtartamáig annak mellőzésére kerül sor.

 8.1.6. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek - ha ez technikailag megvalósítható - továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná az Adatkezelőt (adathordozhatósághoz való jog);

 8.1.7. Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőés a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában - az Infotv.-ben meghatározott feltételek szerint - saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdeken vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványon alapuló gyakorlásának keretében történő kezelése ellen. (tiltakozáshoz való jog).

8.1.7.1. Ha az érintett tiltakozási jogával él, a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.1.7.2. Amennyiben a tiltakozás indokolt volt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – meg kell szüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni kell mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

8.2. Az érintettet jogainak érvényesítéseérdekében

8.2.1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság)

8.2.1.1. az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából eljárást kezdeményezhet, ha az Adatkezelő jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint

8.2.1.2. a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat,

8.2.2. az illetékes bírósághoz fordulhat az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

III. fejezet

Adatbiztonsági rendelkezések

9. Az adatbiztonság általános szabályai

9.1. A megfelelő adatvédelem biztosítása érdekében az Adatkezelő feladata, hogy

9.1.1. biztosítsa e szabályzat hatálya alá tartozók szakmai felkészültségét a jogszabályoknak megfelelő adatkezelés érdekében,

9.1.2. áttekintse a szervezetét érintő adatkezelés szempontrendszerét és annak megfelelő műszaki és szervezési intézkedések révén megteremtse a jogszerű adatkezelés feltételeit,

9.1.4. amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén is bizonyíthatóvá tegye, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárult,

9.1.5. megkövetelje, hogy az érintettek részére az adatkezelés tárgyában nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és érthető legyen, ezért azt világos és közérthető módon kell megfogalmazni és megjeleníteni,

9.1.6. a tervezett adatkezelés megkezdését megelőzően, annak körülményeire, így különösen céljára, az érintettek körére, az adatkezelési műveletek során alkalmazott technológiára tekintettel adatvédelmi hatásvizsgálatot végezzen, és amennyiben ennek eredményeként az adatok kezelése valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az adatkezelés megkezdését megelőzően konzultációt kezdeményezzen a Hatósággal.

 9.2 E szabályzat személyi hatálya alá tartozók kötelesek:

9.2.1. az általános adatvédelmi rendelet, az Infotv. és a vonatkozó jogszabályok, valamint e szabályzat adatvédelmi előírásait megismerni és betartani,

9.2.2. indokolt esetben előzetesen egyeztetni az adatvédelmi tisztviselővel a személyes adatok kezelését érintő ügyekben, tájékoztatni a feladatkörükben felmerült bármely egyéb adatvédelmi problémáról, vagy más fejleményről, 

9.2.3. tájékoztatni az adatvédelmi tisztviselőt a feladat-, és hatáskörében az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült adatvédelmi incidensről,

9.2.4. az adatvédelmi tisztviselő észrevétele esetén az adatkezeléssel kapcsolatban feltárt visszásságot haladéktalanul megszüntetni.

10. A munkavégzés adatbiztonsági szabályai

10.1.Az Adatkezelő irodai helyiségét és az irat- és adattárolásra használt berendezéseket munkaidőben fokozott gondossággal kell őrizni. A személyes adatok tárolására is használt számítógépet és az ahhoz tartozó adathordozókat úgy kell kezelni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne ismerhesse meg. A munkaidő végeztével a számítógépet ki kell kapcsolni, az irodahelyiség ajtaját be kell zárni és annak kulcsát  le kell adni.

10.2.Személyes adatokat is tartalmazó iratot vagy más adathordozót (a továbbiakban együttesen: irat) a hivatali helyiségekből kivinni – munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak indokolt esetben, a közgyűlés elnöke vagy elnökhelyettese egyetértésével lehet, ez esetben is gondoskodni kell arról, hogy az irat ne vesszen el, ne rongálódjon meg vagy semmisüljön meg és tartalma illetéktelen személy tudomására ne jusson.

10.3. Az iratokat munkaidőn túl – és amelyeket lehetséges munkaidőben is – elzárt helyen kell tartani. Munkaidőben iratok a munkaterületen, az irodában csak a munkavégzés céljából és a munkavégzéshez szükséges időtartamban lehetnek a foglalkoztatottnál, képviselőnél, illetve bizottsági tagnál, valamint az ügyintézésre meghatalmazott személynél.

10.4. A közgyűlési, bizottsági ülések jegyzőkönyvei közül a zárt ülések jegyzőkönyveit fokozott gondossággal kell kezelni. Erre tekintettel a zárt ülések jegyzőkönyveit zárható szekrényben kell tárolni azzal, hogy a fentiek szerinti őrzésről a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya köteles gondoskodni.

A zárt ülések jegyzőkönyveibe a zárt ülésen részvételi joggal rendelkező személyek jogosultak betekinteni.

10.5. Az iratokba annak ügyintézőjén kívül más személy csak akkor tekinthet be, ha ezt jogszabály lehetővé teszi. A betekintési és másolatkészítési jog gyakorlása során úgy kell eljárni, hogy ez által mások személyes adatainak védelméhez fűződő jogai, illetve személyiségi jogai ne sérülhessenek. Ugyanígy kell eljárni az iratról készült másolat, és kivonat készítésekor is.

10.6. Az ügyfélfogadás során olyan körülményeket kell teremteni, melyek révén a személyes adatok védelme biztosítható.

10.8. E szabályzat személyi hatálya alá tartozók

10.8.1. kötelesek mindent megtenni a munkavégzés adatbiztonsági szabályainak betartása érdekében abból a célból, hogy az Adatkezelő kezelésében lévő személyes adatok biztonságban legyenek, az ennek megsértéséből, elmulasztásából eredő, az Adatkezelőt ért kárért az adatvédelmi incidenst előidéző személy teljes felelőséggel tartozik;

  10.8.2. a munkavégzés, illetve feladatellátás során keletkezett személyes adatokat is tartalmazó elektronikus dokumentumokat csak a munkavégzés céljára szolgáló számítástechnikai eszközökön nyithatják meg. Ezen eszközök használata során:

  10.8.2.1. a munkavégzésre, feladatellátásra használt eszközt, amelyen a kezelt vagy feldolgozott személyes adat is megtalálható, minden esetben kódos (jelszavas) védelemmel kell ellátni, ezen eszközökre történő belépéshez szükséges hitelesítéshez használt felhasználónévért és a hozzátartozó jelszóért minden esetben az adott eszköz használatára feljogosított személy felel,

  10.8.2.2. a munkavégzés, feladatellátás céljára szolgáló eszközöket kizárólag az arra feljogosítottak használhatják, hozzátartozóik vagy más személy számára nem engedélyezett a használat,

  10.8.2.3. a számítástechnikai eszközön végzett eljárás során keletkezett személyes adatokat tartalmazó munkapéldányokat, vagy egyéb okból feleslegessé vált példányokat oly módon kell megsemmisíteni, hogy a megsemmisítést követően ne lehessen azok tartalmát megállapítani;

10.8.3. feladatellátásra szolgáló jogviszonyuk megszűnése esetén minden személyes adatot is tartalmazó papír alapú és elektronikus iratot, adatot kötelesek legkésőbb jogviszonyuk utolsó napját megelőző napon az Adatkezelő részére visszaszolgáltatni, azokról másolatot nem tarthatnak meg. Mindezek végrehajtásáról jegyzőkönyv felvételével kell gondoskodni.

10.9.Személyes adatok csak biztonságos kommunikációs csatorna alkalmazásával, illetve megfelelő titkosítási megoldással adhatók át más személynek.   Külső adatátadás során gondoskodni kell a személyes adatok titkosításáról SSL-kapcsolat, vagy egyedi titkosítás használatával, vagy a jelszó elkülönített csatornán (pl.: SMS) keresztüli megküldésével, papír alapon pedig zárt borítékon keresztüli átadással.

10.10. Amennyiben az Adatkezelő más adatkezelőtől, az adathoz kapcsolódó rendelkezéssel fogad személyes adatot, valamennyi, az adattal érintkező felhasználónak kötelessége az adattovábbító rendelkezéseit figyelembe venni.

10.11.Harmadik személynek titoktartási nyilatkozat hiányában személyes adat nem adható ki.

11. Adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos kötelezettségek

11.1.Adatvédelmi incidensnek kell tekinteni a biztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

11.2.A 11.1. pont szerinti adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legkésőbb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzést követő 72 órán belül a Hatóság által e célra biztosított elektronikus felületen be kell jelenteni, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira nézve. Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül, később részletekben is közölhetők. A bejelentésben legalább

11.2.1.ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

11.2.2.közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

11.2.3. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

11.2.4.ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

11.3.Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

11.4. Ha az adatvédelmi incidens

11.4.1. az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült fel, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni köteles az Adatkezelőt, ennek elmaradásából és az együttműködési kötelezettség megszegéséből fakadó felelősség az adatfeldolgozót terheli,

11.4.2. valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (magas kockázatú adatvédelmi incidens), indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

11.5.A 11.4.2. pontban foglaltaktól eltérően, az érintettet nem kell tájékoztatni, ha

11.5.1.az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében előírt technikai és szervezési védelmi intézkedések végrehajtására sor került, ideértve különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazását -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

11.5.2.az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket megtételére került sor, amelyek biztosították, hogy az érintett jogaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

11.5.3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

11.6.Az adatvédelmi incidensekről – a felügyeleti hatóság ellenőrzésére is alkalmas - külön nyilvántartást kell vezetni, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

12. Az adatvédelmi tisztviselő

         Az adatvédelmi tisztviselő az Adatkezelő alkalmazottja lehet, vagy szolgáltatási szerződés keretében láthatja el a feladatait.

13. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 13.1. Az adatkezelés átláthatóságának biztosítása érdekében és a Hatóság részére történő rendelkezésre bocsátás céljából adatkezelői nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza legalább:

13.1.1.  a személyes adatkezelési tevékenység megnevezését,

13.1.2.  a kezelt személyes adatok típusát, jellegét,

13.1.3.  a kezelt személyes adatok tartalmát,

13.1.4.  azt, hogy az adott adat milyen informatikai rendszerben kerül kezelésre,

13.1.5.  az adatkezelés célját, jogalapját,

13.1.6.  az adatkezelés időtartamát,

13.1.7.  az adatkezelők/ adatfeldolgozók személyét, szervezeti egységét,

13.1.8.  a tényleges adatkezelés/ adatfeldolgozás helyét,

13.1.9. adattovábbítás esetén az adatkezelési tevékenység megnevezését, a továbbított adatok címzettjét, tartalmát, jogalapját, az alkalmazott technológia jellegét.

13.2.Az Adatkezelő által kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokkal kapcsolatban felmerült adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartásának tartalmaznia kell legalább:

13.2.1. az incidens időpontjának és forrásának megjelölését,

13.2.2. az adatkezelés célját, jogalapját,

13.2.3. az adatfeldolgozó személyét,

13.2.4. az adatkezeléssel összefüggő tevékenység megjelölését,

13.2.5. az incidens körülményeit, hatásait és

13.2.6. az incidens elhárítására megtett intézkedéseket.

IV.              Fejezet

 

Hatálybalépés

14.Jelen Szabályzat elfogadása napján lép hatályba.

V.                 Fejezet

 

Záró rendelkezések

 

15. E Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános adatvédelmi rendelet, az Infotv. és a mindenkor hatályos jogszabályok vonatkozói rendelkezései az irányadóak.

 

16.  E Szabályzat mellékletét képezik:

 

16.1. adatkezelői nyilvántartás,

 

16.2. adatvédelmi incidensek nyilvántartása,

 

16.3. adatvédelmi tájékoztató és hozzájáruló nyilatkozat,

 

16.4. a szabályzat személyi hatálya alá tartozók megismerési nyilatkozata.

 

Eger, 2019. december 2.

Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                                                                     

 

Záradék:

A szabályzatot a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 47/2019. (XII.02.) számú határozatával elfogadta.

 
20
áp 2018
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 6. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítása

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására

3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

4./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

 

2/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2017.(IV.11.) közgyűlési határozattal elfogadott 2017. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás IV.

Módosított előirányzat

Kiadások

 

 

 

Adatok Ft

Személyi juttatások

2  177 794

19 164 534

-810 390

18 354 144

Munkaadókat terhelő járulék

424 000

 

2 997 895

0

2 997 895

Dologi kiadások

1 564 000

1 641 341

-311 505

1 329 836

Egyéb működési támogatás

0

140 000

0

140 000

Pénzmaradvány tartalék

1 540 669

 

1 540 669

0

1 540 669

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

24 362 544

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

4 166 794

23     943 770

-1 121 895

22 821 875

Költségvetési maradvány

1 540 669

1 540 669

0

1 540 669

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

 

24 362 544

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                   Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

3/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét                5 643 889 Ft-ban

kiadási főösszegét                 5 643 889 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2018. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                             Személyi jellegű kiadás880 000 Ft

                                             Járulék                                      456 066 Ft

                                             Dologi jellegű kiadás                 1 202 821 Ft

Pénzmaradvány tartalék          3 105 002 Ft

 

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         2018. december 31.

 

 

4/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                                       Felelős:          Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                                   Határidő:      Értelem szerint

 

5/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy részt kíván venni - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtásában.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

6/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 06-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos

Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

7/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parád Nagyközségben 2018. február 10. napján megrendezésre kerülő Télbúcsúztató roma ünnep alkalmából szervezett rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Parádi Roma Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. március 31. napja

 

 

8/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2018. február 24. napján Feldebrő községben tartandó „Feldebrői főzőverseny” támogatására irányuló előterjesztést és úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban kíván támogatást biztosítani a feldebrői roma közösség részére.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

9/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai napon döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyéül szolgáló (3300 Eger, Dobó tér 6/A) irodahelyiségben politikai célú rendezvény nem tartható.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

10/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

3./ Egyebek

                                                                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:        Értelem szerint

 

11/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

I.          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

II.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 12. 31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 3 105 002 Ft. Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2018-ban kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit tartalmazza 2 644 360 Ft összegben, a kapcsolódó járulékokat 270 756 Ft összegben, valamint 189 886 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Azonnal

 

 

 

12/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamintaMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                       

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

9 341 966

10 316 853

Egyéb működési támogatások

1 564 000

0

1 564 000

Költségvetési maradvány

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11 119 734

11 999 734

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 137 348

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

189 886

1 392 707

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

-3 105 002

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

13/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy támogatja a Kápolna községben élő Báder János (szül.:Eger, 1994.02.21., an.: Szabó Anikó) 3355 Kápolna, Dankó tér 8. sz. alatti lakosnak a környékbeli tehetséges gyerekek zenei tanulmányai érdekében tett erőfeszítéseit, ezért 50.000.-Ft-os céltámogatást különít el a zeneoktatás költségeinek fedezetére.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                               Radics Zoltán

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                               Közgyűlésének tagja

      Határidő:         értelem szerint

 

14/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000.-Ft-ot különít el a Gyöngyös városában 2018. május 04. napján megrendezésre kerülő „Roma-Magyar Kultúra Napja” alkalmából szervezett kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a rendezvényt szervező Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. június 30. napja

 

15/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 50.000.-Ft-ot különít el a Bükkszenterzsébet községben 2018. június 30. napján megrendezésre kerülő „Táncos lábak a roma kultúráért” c. kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                                Suha Jenő  Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. július 31. napja

 

16/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy a hevesaranyosi gyermekek 2018. évi nyári táboroztatása támogatására 50.000.-Ft összeget különít el, a Siófokon megrendezett tábor étkezési költségeinek fedezetére. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. augusztus 31. napja

 

 

 

17/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. október 2. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

2./ Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I. féléves gazdálkodásáról

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

4./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

5./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:                       Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                   Határidő:                    Értelem szerint

 

18/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. október 2-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        azonnal

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

19/2018.(X.2.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

 

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítotás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

10 316 853

-72 214

 

10 244 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

1 564 000

869 782

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

0

219 000

219 000

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

1 016 568

 

16 002 423

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11    999 734

-          72 214

11 927 520

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 593 414

0

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

1 392 707

-622 970

769 737

Egyéb elvonások

0

0

222 970

222 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

0

300 000

300 000

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

0

100 000

100 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

1 088 782

1 088 782

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

14 985 855

16 002 423

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

20/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        2019.03.31.

 

 

 

 

 

 

 

21/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot a 2018-ban indult és 2019. évre áthúzódó közfoglalkoztatási program lezárásával kapcsolatos – a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő - munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetéseken történő képviseletre és tárgyalásra, a záróbeszámoló elkészítésére.

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

 

3./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

22/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 500.000.-Ft-ot különít el nehéz sorsú roma gyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Határidő:        értelem szerint

 

23/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Egerbakta községben 2018. november 17. napján megrendezésre kerülő kihelyezett munkaértekezlet alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő egyéb költségekre 200.000,- Ft álljon rendelkezésre, mely összeget utólagosan, számla ellenében lehet felhasználni.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

24/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Feldebrő községben 2018. október 20-21. napján megrendezésre kerülő „Drogmegelőzési nap” alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Keresztény Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére a Keresztény Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

25/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot különít el a Gyöngyös városban 2018. október 12. napján megrendezésre kerülő Dankó Pista Emlékverseny alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

26/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemér képviselő részére. Ezen összeg a Roma Platform programsorozatra történő utazások kapcsán felmerült költség megtérítésére szolgál, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

 

27/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 28. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

3.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

4.      Javaslat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtandó rendkívüli segélyről

5.      Egyebek

Közmeghallgatás

                                    Felelős:            Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:         Értelem szerint

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

28/2018. (XI.28.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I-III. negyedéves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

5 643 889

16 002 423

16 002 423

Kiadások

5 643 889

16 002 423

14 134 527

 

                                               Felelős: Danyi Sándor

                                                             Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

 

                                               Határidő: 2018. november 28.

 

 

29/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon.

 

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök             

Határidő:                     Értelem szerint, figyelemmel az Együttműködési megállapodás Nektv-ben rögzített felülvizsgálatának határidejére is

 

 

 

Együttműködési megállapodás

 

(Az Egerben, 2012. május 30. napján létre jött megállapodás szövegében, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése …../2018. (XI.30.) számú határozatával és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése .…/2018.(XI.28.) számú határozatával felülvizsgált szövegrész dőlt betűvel szedett.)

 

Amely létrejött egyrészről

Heves Megyei Önkormányzat(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-321-10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat

 

Másrészről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat(3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, adószáma: 15762348-2-10), mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat

 

között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az alábbi feltételekkel:

 

I.       Általános rendelkezések

 

1./A Megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését. A Megállapodás főbb területei:

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei.

- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás.

- A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein.

2./ A Megállapodás tartalmának meghatározásánál a következő jogszabályok kerültek figyelembe vételre

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény),

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet

-  a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

 

1./A Megyei Önkormányzat a Nek. Törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet használat költsége.

 

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. számú, a 11,7  m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt.

2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el.

3./A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.

4./Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei Önkormányzat viseli.

 

III.  A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás

 

A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

1./Heves Megye Főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé.

2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

3./A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnökefebruár 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat testületének.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat információt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által előírt határidőben eleget tudjon tenni.

A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása érdekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a felelős.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

 

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók.

 

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet.

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályanaprakész nyilvántartást vezet.

 

B./ Beszámolási kötelezettség:

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöketerjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.  

A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

 

C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a Megyei Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodási rendjéről szólóbelső szabályzataHeves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 2/2015. (I.12.) számú utasítása melléklete, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.

 

 

2./A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik.

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzata rögzíti.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik.

 

3./ Ellenjegyzés:

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a Megyei Önkormányzati Hivatal Nemzetiségi Önkormányzat hatályos szabályzata szerint, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére felhatalmazott személy jogosult.

A felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

-          a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,

-          a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és

-          a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

 

4./ Teljesítésigazolás:

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve a Közgyűlés 8/2017. (II.9.) sz. 21/2018. (X.2.) sz. határozata alapján kizárólag a közfoglalkoztatás vonatkozásában az elnökhelyettes Berkes Elemér a Nemzetiségi Önkormányzat tagja jogosult.

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1)bekezdése szerint minősülő más fizetési kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség.

 

 

5./ Érvényesítés:

Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának dolgozója írásban jogosult.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e.

 

6./ Utalványozás:

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

 

D./ Összeférhetetlenségi követelmények:

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a MegyeiNemzetiségi Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

 

E./ Gazdálkodás:

1./A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját a Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére

-          fizetési számlájához kapcsolódóan (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla; fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla; rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) alcímű számlákat

-          letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,

-          devizaszámlát vezethet.

2./A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.

A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támogatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára kerül utalásra.

3./A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

 

IV.             A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein

 

1./Heves Megye Főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

V.   Egyéb rendelkezések

 

1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzetiségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok közzététele útján - megjelenést biztosít.

2./A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére:

- 32 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759, NRH08070020, 4052701)

- 2 darab TFT monitor (gyári szám:ETL480200174001B16394J,HA17HMCY903331J 706NDXQGD258)

- 1 darab lézernyomtató (gyári szám: XWH6200732)

- 1 darab HP 1320 nyomtató (gyári száma: CNM7550362)

- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140)

- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék

- 1 darab Cisco kábelmodem(UPC Mo. Kft. tulajdona)

- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263)

- 1 darab 8 portos switch

- 17 db szék, 1 db bőrszék, 1 db forgószék

- 1 db állófogas

- 1 2 db íróasztal, 4 db kisasztal, tárgyalóasztal

- 1 db ventilátor

- 3 db faliújság

- beépített szekrénysor

- 1 db Sencor SVC 45BK típusú porszívó

 

3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

4./Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – módosítják.

5./Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap.

6./Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.

 

Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

 

 

Eger, 2018. november                                                      Eger, 2018. november

 

Heves Megyei Önkormányzat

Szabó Róbert

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlésének Elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:

Eger, 2018. november

 

 

……………………………………

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Osztály

 

 

30/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2019. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

 

                                    Felelős:                       Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:         Értelem szerint


 

Melléklet a 30/2018. (XI. 28.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. február 6.

NAPIREND

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi  költségvetésének elfogadására

1.      Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

2.      HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Egyebek

Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. április 3.

NAPIREND

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 1. Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 11.

NAPIREND

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodásáról

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

3.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

4.      Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

Előadó: Pelyhe Gábor

                                                 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

5.      Egyebek

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 27.

NAPIREND

6.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

7.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

8.      Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

         HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

9.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

10.   Egyebek

 

Közmeghallgatás

 

31/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyaltaa 2018. november 1-jén bekövetkezett tűzeset kapcsán keletkezett károk enyhítése céljából, Balog Erika és családja részére rendkívüli segély nyújtására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy pénzbeli segély helyett más formában nyújtott segítség útján kívánja támogatni a nehéz körülmények között lévő családot.

 

                                    Felelős:            Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                          

                                    Határidő:         Értelem szerint

 

 

32/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy Kiss Zsuzsanna (adószám:8382672124) 3355 Kápolna, Petőfi út 19. szám alatti lakos részére a nemzetiségi önkormányzat, mint kedvezményezett 2018. február 05. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási programja lezárásához a HE-02M/01/005982-1/2018 szám alatt létrejött Hatósági szerződés kapcsán szükséges záró beszámoló elkészítésére tekintettel készpénzben kifizetendő bruttó 30.000,- Ft összegű megbízási díj illeti meg, melynek tárgyában kötendő megállapodás aláírására a Közgyűlés elnökét felhatalmazza

 

                                                            Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

 

33/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemérképviselő részérea közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat előkészítése és benyújtása során felmerült utazásai költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

 

34/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, a 22/2018. (X.2.) közgyűlési határozattal a nehéz sorsú roma gyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából elkülönített 500.000.-Ft összeget 600.000.Ft összegre növeli, melyből 300.000.-Ft előlegként Barkóczi Géza képviselő részére kifizethető. Az összeg teljes elszámolása utólagosan, számla ellenében történik. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.

 

Felelős:            Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Határidő:         értelem szerint

 

 

35/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy a Mátraderecskén 2018. december 29-én megrendezésre kerülő Foci gála sportrendezvény megrendezésével kapcsolatos étel- és italfogyasztás biztosítására, az étkezési költségek kiegyenlítésére 400.000.-Ft összeggel támogatja az esemény lebonyolítását. Az összeg számla ellenében utólagosan fizethető ki.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

36/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogya Keresztény Egyesülettel „Drogmegelőzési nap” rendezvény, valamint az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel a „Dankó Pista verseny” támogatása tárgyában kötött támogatási megállapodásokban a támogatott szervezetek részére biztosított elszámolási/beszámolási határidőt meghosszabbítja azzal, hogy a felhatalmazza elnökét, hogy a megkötött megállapodásoknak a támogatásokkal való elszámolásáról szóló pontjában megadott határidőt – írásbeli megállapodás formájában - 2018. november 30. napjáról 2018. december 31. napjára módosítsa.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

 

37/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogyKözgyűlés elnöke, Danyi Sándor részére 50.000,-Ft összegű előleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából, utólagos, 2018. december 31. napi elszámolás mellett.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

38/2018. (XII.5.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 5. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Sürgősségi indítvány Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi III. költségvetés módosítása

2.   Egyebek

 

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:        Értelem szerint

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

39/2018.(XII.05.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosítás II.

Módosított előirányzat III.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

10 244 639

1 793 380

 

12 038 019

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

0

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

219 000

59 000

278 000

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

16 002 423

 

1 852 380

 

17 854 803

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11 927 520

2 157 271

14 084 791

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 593 414

123 831

1 717 245

Dologi kiadások

1 202 821

769 737

-43 740

725 997

Egyéb szolgáltatások/ üzemorvos

0

0

3 8000

3 800

Egyéb elvonások

0

222 970

0

222 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

0

300 000

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

100 000

500 000

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

0

200 000

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

1 088 782

-1 088 782

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

16 002 423

1 852 380

 

17 854 803

 

 

 

Felelős: Danyi Sándor

  Elnök

      Határidő: Értelem szerint

 

 

 
20
nov 2014
PDF
Nyomtatás
E-mail

 

 

Meghívó

 

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése

 

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

 

A közmeghallgatás időpontja: A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. december 2-án 10.00 órától tartandó testületi ülését követően
   
A közmeghallgatás helye: 

Heves Megyei Önkormányzat, Telekessy terme

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám II. emelet

 

 

Eger, 2019. november 26.

 

 

 

                                                                                              Danyi Sándor s.k.

                                                                 Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                                      Közgyűlésének  Elnöke

 
08
2014
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására

3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

4./ Egyebek

 

2/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2015. (II. 20.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés

módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                                                 Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított ei.I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1 083

7104

402

7506

Munkaadókat terhelő járulék

146

967

 

967

Dologi kiadások

541

541

 

541

Pénzmaradvány tartalék

1 382

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 152

8612

402

9014

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú támogatásértékű bevételek

1 770

7230

402

7632

Pénzmaradvány igénybevétel

1 382

1382

 

1 382

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3        152

8612

402

9014

                                                                                                                                

Felelős: Danyi Sándor, Elnök  

3/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2015.(II. 20.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, tekintettel a nemzetiségi célú előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló  428/2012. (XII.29.) kormányrendelet előírásaira figyelemmel az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 393 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét      3 393 ezer Ft-ban

            állapítja meg.

 1. A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2015. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.
 2. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás          1 645 ezer Ft

            Járulék                                       213 ezer Ft

            Dologi jellegű kiadás                760 ezer Ft

Pénzmaradvány tartalék                       775 ezer Ft

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Danyi Sándor, Elnök

                                                                                              Határidő: 2015.december 31.

 

4/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

5/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét - 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős: Danyi Sándor

                                                                                              Határidő: értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős: Danyi Sándor

                                                                                              Határidő: értelem szerint

 

6/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Barkóczi Géza és Radics Zoltán urakat bírósági ülnöknek javasolja.

 

7/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására

 

3./ Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

 

4./ Egyebek

 

8/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

I.              A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 29-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

II.           A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 775 412 Ft melyből a közfoglalkoztatással összefüggésben a személyi jellegű juttatások fedezetésre 212 000 Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok fedezetére 27 000 Ft-ot, míg dologi jellegű kiadások fedezetére 536 412 eFt-ot szükséges átcsoportosítani.

 

Felelős: Danyi Sándor

Elnök

        Határidő: azonnal

 

9/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

9/2015.(IV. 29.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2015. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                                                 Adatok eFt

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

1645

7696

9341

Munkaadókat terhelő járulék

213

1000

1213

Dologi kiadások

760

536

1296

Pénzmaradvány tartalék

775

-775

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

8457

11850

Bevételek

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2618

8457

11075

Költségvetési maradvány

775

0

775

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

8457

11850

 
Felelős: Danyi Sándor Elnök
Határidő: Értelem szerint
 

10/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelölteket az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve az Egri Törvényszék ülnökeinek megválasztja:

 

Egri Törvényszék (1 fő)

Barkóczi Géza                        3321 Egerbakta, Arany János u. 38.

 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő)

Radics Zoltán                         3259 Szentdomonkos, Hóstya u. 11.

 

2./A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnökök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                   Határidő:        2015. április 30.

 

11/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 29-i ülésén arról, döntött, hogy Petró Gábor részére visszamenőleges hatállyal 2015. január 01. napjától a munkába járás költségét Feldebrő-Eger viszonylatában támogatják. Az utazási költség számla és bérlet ellenében, utólagosan kerül megtérítésre.

 

12/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosítására

 

2./ Javaslat Munkahelyteremtő és közvetítő program elfogadására (Kiosztásos anyag)

 

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kulcsfelvételének módosítására

 

4./ Javaslat hivatalos tájékoztatás kérésre a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának technikai eszközeiről és a használat szabályozására

 

5./ Javaslat fogadó óra módosítására

 

6./Javaslat Együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (Munkaügyi Központ, Rendőrség)

 

7./ Javaslat bérlet, utazási költség megállapítására

 

8./ Egyebek

 

13/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának XV. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XV.

A testületi ülés tanácskozási rendje

 

1. A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl. Az elnöki és az elnökhelyettesi tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a testületi ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a mindenkori korelnök jogosult összehívni és levezetni.”

                                  

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

14/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkahelyteremtő és közvetítő programjára vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy azt egy későbbi testületi ülésen fogják megtárgyalni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

15/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2014. december 9. napján hozott rendelkezésén túl a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti iroda kulcsának felvételére az alábbi személyeknek biztosít kulcsfelvételi jogot:

 

 

Szőcsi Lajos               HMRNÖ elnökhelyettes

Barkóczi Géza            HMRNÖ képviselő

Berkes Elemér            HMRNÖ képviselő

Suha Jenő                   HMRNÖ képviselő

Botos László              HMRNÖ képviselő

Radics Zoltán             HMRNÖ képviselő

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

16/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának technikai eszközeiről és a használat szabályozásáról szóló hivatalos tájékoztatást tudomásul vette.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

17/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodában hétfőtől péntekig, a hét öt napján, minden nap 9,30 órától 14,30 óráig tart fogadó órát.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

18/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Munkaügyi Központ között korábban megkötött együttműködési megállapodások tekintetében, azok tartalmának megismerése után, egy későbbi testületi ülésen fognak döntést hozni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

19/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 11-i ülésén úgy döntött, hogy Radics Zoltán részére 2015. június hónapra a munkába járás költségét Szentdomonkos-Eger viszonylatában 100 %-ban megtéríti. Az utazási költség a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger Dobó tér 6/A) nevére és címére kiállított számla és a bérletszelvény ellenében, utólagosan kerülhet megtérítésre.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

20/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 11-i ülésén úgy döntött,  hogy 100.000 Ft készpénzt kíván felvenni a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájáról a házipénztárba. A házipénztárból Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese jogosult  készpénzt felvenni maximum 100 ezer forint összeghatárig.

A házipénztárból felvett előleg szabad felhasználású, mellyel a készpénz  házipénztárból történő felvételének napjától számított 30 napon belül szükséges a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére kiállított bizonylatokkal elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

21/2015. (VIII. 12.) képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pont megtárgyalását fogadta el:

 

1.    Javaslat közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára

 

 

22/2015. (VIII. 12.) képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét - 15 fő álláskereső 8 órás, 2015. szeptember - október hónapokban megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

23/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötésére.

 

2.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó döntéshez szükséges pénzügyi fedezetről való döntésre 

 

 

24/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén A nemzetiségek jogairól szóló törvény méltatlansággal kapcsolatos szabályok megtárgyalására vonatkozó javaslat 3. napirendi pontként történő napirendre vételét nem támogatta.

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

25/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal az alábbi, a módosító indítvánnyal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást köti meg:

 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

Amely létrejött egyrészről a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3300 Eger Dobó Tér 6/a. Képviselője Szőcsi Lajos Elnökhelyettes.

 

 

Másrészről: ................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat/ ……………………….……………………….Önkormányzat.

 

Képviselője: .........................................................../ címe:.............................................. .................................................................:

 

 Megállapodás tárgya:

 

1/. A felek megállapodnak abban hogy a ..........................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat/ .......................................................... Önkormányzat helyet biztosit a településén  8 órában hétfőtől péntekig azoknak a személyeknek akiket a  Heves Megyei  Roma Nemzetiségi Önkormányzat az aktuális közfoglalkoztatás keretein belül kihelyez.

 

2/. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vállalja hogy a helyi települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak/ …………………………………… Önkormányzatnak    lehetőségeihez mérten segíti a munkáját.

Felvilágosításokat nyújt különböző pályázati lehetőségekről. Felméréseket végez az adott településen élő roma lakosságot érintő ügyekben és a törvényes kereteken belül segítséget nyújt.

 

3/. a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat köteles az általa kirendelt személynek az íróeszközt valamint a munkaeszközeit biztosítani.

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jogállása

 

4/. A.......................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló gazdálkodó jogi személy ezért a két önkormányzat a törvényes működéséért saját maga felel.

 

A felek a jelen Megállapodást minden év január 31 napjával felülvizsgálják.

 

A jelen megállapodás 2015. ...................................: hó...................../ napjától hatályos.

 

A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás tartalmát meg ismerték és elolvasva a tartalmával egyet értve írják alá.

 

Kelt: ........................................2015............/.........

 

 

________________________                                 __________________________

Szőcsi Lajos elnökhelyettes                                                        Elnök   

 

                         

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

26/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy Barkóczi Géza,   Berkes Elemér,  Botos László, Radics Zoltán, Suha Jenő, Szőcsi Lajos részére képviselőnként 50 ezer forint összegű üzemanyag-költségtérítést biztosít, mely összeg kizárólag üzemanyag-költség elszámolására fordítható. Az üzemanyag-költségtérítést felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

27/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I. féléves gazdálkodásáról

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

3. Egyebek

 

28/2015. (IX. 10.) határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

28/2015.(IX. 10.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. féléves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

 

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3393

11850

9365

Kiadások

3393

11850

6743

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        2015.09.30.

 

29/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célul tűzi ki a 2016. évre vonatkozóan 40-50 fő foglalkoztatását közfoglalkoztatás keretében, amennyiben az ehhez szükséges önerő, és egyéb szükséges forrás rendelkezésre áll, valamint annak elkülönítéséről a képviselő-testület külön döntést hoz. A közfoglalkoztatási pályázat benyújtását megelőzően szükséges külön képviselő-testületi döntést hozni a pályázatban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

 

                                                                                        

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        2016.02.15


 

30/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy 2015. II. félévében 100-150 fő munkavállaló közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazását tűzi ki célul.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

31/2015. (IX. 10.) határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

31/2015.(IX. 10.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                   Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1645

9341

2574

11915

Munkaadókat terhelő járulék

213

1213

373

1586

Dologi kiadások

760

1296

-97

1199

Pénzmaradvány tartalék

775

0

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

11850

2850

14700

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2618

11075

2850

13925

Költségvetési maradvány

775

775

0

775

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

11850

2850

14700

 

                                              

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

32/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium által kiírt szociális tüzelőanyag-pályázaton részt kíván venni, továbbá felhatalmazta Berkes Elemér képviselőt a pályázat előkészítésére.

 

 

Felelős:          Berkes Elemér

Határidő:        Értelem szerint

 

33/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a 26/2015. (VIII. 31.) számú Közgyűlési határozattal jóváhagyott, de fel nem használt 50 ezer forint útiköltség-előleg terhére 25 ezer forint Suha Jenő képviselő részére, rendezvény megszervezése céljából kerüljön kifizetésre, utólagos elszámolás mellett.

 

Felelős:          Suha Jenő

Határidő:        Értelem szerint

 

34/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a 26/2015. (VIII. 31.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott,

de fel nem használt útiköltség-előleg terhére 25 ezer forint készpénzt Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese jogosult felvenni.

A felvett előleg szabad felhasználású, mellyel a készpénz  házipénztárból történő felvételének napjától számított 30 napon belül szükséges a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére kiállított bizonylatokkal elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

35/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 • 1. Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására

 • 2. Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésével, megtartásával kapcsolatos útiköltség biztosítására

 • 3. Javaslat Berkes Elemér képviselő elszámolásának ügyében döntés meghozatalára

 • 4. Javaslat közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára

 

36/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására vonatkozó javaslatot és úgy döntött, hogy a következőkben ismertetett helyszíneken kerül megtartásra a program: 2015. október 30. napján 17,00 órakor Kálban, 2015. november 20. napján 17,00 órakor Hevesen és 2015. november 25. napján 17,00 órakor pedig Pétervásárán. A drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására vonatkozó javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőjével egyeztetésre került.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

37/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy Szőcsi Lajos a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese havonta 50 ezer forint útiköltség-térítést jogosult felvenni, utólagos elszámolás mellett, mely összeg kizárólag üzemanyag költség elszámolására fordítható. Az üzemanyag-költségtérítéssel az elnökhelyettes legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámol.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

38/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy Barkóczi Géza képviselő részére, az általa rendezvény megszervezésére megelőlegezett 21 ezer forint, melyet számlákkal igazolt, házipénztár útján kifizetésre kerüljön.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

39/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy a 36/2015. (X. 21.) határozattal jóváhagyott drogprevenciós rendezvények szervezéséhez, megtartásához kapcsolódóan a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére 15 ezer forint/fő útiköltséget biztosít arra, hogy minden képviselő mind  a három helyszínen megrendezésre kerülő rendezvényen részt vegyen. Az útiköltség felvételére csak az a képviselő jogosult, aki az előzőleg felvett előleggel már elszámolt, ezért Berkes Elemér képviselő csak akkor veheti fel a 15 ezer forintos útiköltség-előleget a házipénztárból, amikor az 50 ezer forint összegű üzemanyag-költségtérítéssel elszámol.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

40/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy Berkes Elemért az általa 2015.09.03. napján felvett előleg visszafizetésére kötelezi 50.000 Ft összegben. Amennyiben az előleg 2015. október 29. napjáig nem kerül befizetésre a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlájára, úgy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi Berkes Elemér ellen. A Heves Megyei Önkormányzat megelőlegezi a fizetési meghagyás díját, amit utólag Berkes Elemérnek kell viselnie.

 

Felelős:          Berkes Elemér, Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Képviselő-testületének tagja

Határidő:        2015. október 29.

 

41/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökhelyettesét – 15 fő álláskereső, 8 órás, 2015. november 1- 2016. február 29-ig megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.


Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökhelyettesét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

42/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.     Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozat módosítására

2.    Beszámoló a Heves Megyei roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

3.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára

4.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közötti megállapodás felülvizsgálatára

5.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi programtervének elfogadására

6.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadására

7.    Egyebek

 

43/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának XXII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„XXII.

A testület bizottságai

1.    A testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság 3 fő

b)

c) Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 3 fő

d) Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 3 fő

                                  

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

44/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:

 

 

„A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott

Szervezeti és Működési Szabályzatának

1. melléklete

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

 

1.         Danyi Sándor                         Elnök

2.         Szőcsi Lajos                           Elnökhelyettes

3.         Barkóczi Géza                        Képviselő

4.         Berkes Elemér            Képviselő

5.         Suha Jenő                               Képviselő

6.         Botos László                          Képviselő

7.         Radics Zoltán                         Képviselő

 

Bizottságok

 

Pénzügyi Bizottság

 

Botos László   elnök

Radics Zoltántag

Suha József     tag

 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

 

Barkóczi Géza elnök

Kökény Attila tag

Pusoma Tibor  tag

 

Szociális-, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

 

Suha Jenő elnök

Baranyi Béla   tag

Nagy Andrásné tag”

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

45/2015.(XI. 30.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3393

14700

12662

Kiadások

3393

14700

10403

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

46/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat között 2012. évben megkötött együttműködési megállapodás felbontására irányuló módosító indítványt nem támogatja.

 

 

47/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodás változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnökhelyettese gondoskodjon. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatkozva a felülvizsgált megállapodás beiktatandó V. Egyéb rendelkezések 3./ pontjára is figyelemmel felhívja a Heves Megyei Önkormányzat Hivatalának figyelmét arra, hogy a megállapodás jövőbeli végrehajtása során a testületi ülések meghívói, valamint közmeghallgatás esetén annak közleménye kapcsán az azokra meghívottak személyét az Elnökkel/Elnökhelyettessel előzetesen egyeztesse, és azokat részükre is postázza.

 


Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

48/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság között 2014. évben megkötött együttműködési megállapodásban rögzítetteket felülvizsgálta és annak eredményeképpen változatlan formában, hatályában fenntartotta.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

49/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy az alábbi pontok szerint határozza meg a célkitűzéseit és a feladatait 2016. évre vonatkozóan:

 

1.    Fellép minden olyan tevékenység, rendelkezés ellen, amely miatt az általa képviselt népréteghez tartozó lakosságot hátrányos vagy jogellenes megkülönböztetés éri.

2.    Különböző akciókat és kezdeményezéseket szervez annak érdekében, hogy az által képviselt népréteghez tartozó állampolgárokat teljes értékű tagjaként ismerje el a társadalom

3.    Az általa képviselt népréteg jogtalan megkülönböztetése esetén jogorvoslatot kezdeményez.

4.    Szükséges esetben az állami szervekhez, a pártokhoz, valamint különböző társadalmi szervekhez javaslatokat terjeszt elő.

5.    A társadalom mobilitását követve fellép az élet- és munkakörülmények javítása érdekében.

6.    Érdekvédelmi eszközökkel törekszik a cigányság kultúrájának megőrzésére és ápolására, oktatási-nevelési struktúrák kialakítására