24
Sep 2012
PDF
Print
E-mail

A köznevelési rendszerben a fenntartói feladatok átvételével a kormány felszámolja azokat a különbségeket, amelyek a szocialista-liberális kormányzás alatt egyre inkább magukra hagyott önkormányzatok eltérő anyagi lehetőségeiből adódtak. A nagyobb állami szerepvállalás, az új feladatmegosztás igazságosabb, kiszámíthatóbb és kiegyensúlyozottabb viszonyokat teremt, nagyobb biztonságot nyújt a gyerekeknek és a pedagógusoknak.

2013. január 1-jétől az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények. Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozása, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés – a tanfelügyelet – támogatása.

2012. szeptember 1-jével létrejött az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt álló központi hivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK), amely feladatait a tankerületeken keresztül látja el. A tankerületek működése nem jár többletkiadással, mivel a megyei intézményfenntartó központok átszervezésével – azok jelenlegi státuszaiból és tárgyi erőforrásaiból –, valamint a települési önkormányzatoknál a fenntartói feladatokat szervező és irányító munkatársak átvételével jön létre.  Az új fenntartói rendszer 2013. január 1-jétől indul el, azaz – bár a KIK szeptember 1-jével megalakult – a megyei intézményfenntartó központoknál (MIK) lévő oktatási intézmények 2012. december 31-ig a MIK-ek fenntartásában maradnak.

A KIK – követve a kormányhatározatban foglaltakat – Központi Hivatalból és tankerületi hálózatból áll, melyben a megyeközponti tankerület többletfeladatokat lát el, utóbbiak tekintetében illetékessége a megye egész területére kiterjed.  Mindegy egyes járás egy tankerületnek felel meg.

Az átalakítás közel 3000 intézményt, 1 200 000 diákot és 120 000 pedagógust érint.

Főszabályként a háromezer lélekszámúnál kisebb települések iskoláinak működtetése lesz automatikusan az állam kötelessége, ám, ha az önkormányzat a bevételeiből azt képes finanszírozni, s erről nyilatkozik, átveheti a feladatot.

A háromezernél magasabb lélekszámú falvak, városok is nyilatkozhatnak arról, hogy tudják-e fedezni a vagyonnal együtt járó kiadásokat. Ha nem, a központi költségvetés ebben az esetben is átvállalja a terheket. Szeptember végéig szándéknyilatkozatot kell tenni, október végéig kell egyértelműen nyilatkozni, hogy mi az önkormányzat szándéka.

Az iskola az állami fenntartás mellett is a helyi közösségé marad. Az önkormányzatok tulajdonosai maradnak a közneveléshez kapcsolódó ingó és ingatlanvagyonnak, és finanszírozzák a vagyon működtetéséhez kötődő munkavállalók, alkalmazottak bérét, juttatásait.

Az oktatásirányítás természetesen mindent elkövet azért, hogy a fenntartóváltás ne okozzon fennakadást a napi működésben. A nagyobb állami felelősségvállalás jól láttatja, hogy az állam a jó minőségű köznevelési rendszer megteremtését a jövőbe történő beruházásnak tekinti. A gyermekeknek az ország minden pontján a sikeres felnőtt életet megalapozó, magas színvonalú, hatékony és eredményes nevelés, oktatás jár.

Igazságosabb lesz az iskolarendszer

A rendszerváltozás után az oktatási intézmények fenntartásának jogát és kötelességét az önkormányzatokra ruházta az állam. Európában számos decentralizált rendszer kiválóan működik, így akár nálunk is beválhatott volna. Csakhogy itthon máshogyan alakult a helyzet. A szocialista-liberális kormányzás évei alatt az állam egyre inkább kivonult az oktatási feladatok finanszírozásából, a rendszer fenntartásában és működtetésében az önkormányzatok egyre inkább magukra maradtak, napjainkra odáig jutottunk, hogy az állami normatíva a kiadások felét sem fedezi.

A szerencsésebb helyzetű, nagyobb bevételekkel rendelkező önkormányzatok intézményeiben különórák, sportfoglalkozások, szakkörök sora jár a gyerekeknek, míg másutt télen fűtés sincs az osztálytermekben. A kialakult állapot anyagi eszközökkel súlyosan diszkriminál.

A fenntartói feladatok állami kézbe kerülése véget vet ennek a folyamatnak, nagyobb biztonságot nyújt gyereknek, tanárnak, kiszámítható és kiegyensúlyozott feltételeket teremt.

Lehet pályázni a tankerületi és a megyeközponti tankerületi igazgatói munkakörök betöltésére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2012. augusztus 27-én álláshirdetést tett közzé a tankerületi igazgatói munkakörök betöltésére. A hirdetmény részletei elérhetők a www.kormany.hu honlapon, az alábbi linken: http://www.kormany.hu/hu/dok?source=8&type=409&year=2012#!DocumentBrowse

A tankerületi igazgatók főbb feladata az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése; továbbá bizonyos esetekben az intézmények működési feladatainak ellátása.

A munkakör betöltéséhez szükséges képesítés: egyetemi/főiskolai szintű pedagógus, vagy egyetemi szintű jogász, közgazdasági, természettudományi, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség és pedagógus vagy közigazgatási szakvizsga. Elvárt szakmai tapasztalat: 5 év közoktatás-igazgatási gyakorlat (iskolaigazgatói, igazgatóhelyettesi is ide értendő).

A vezetői kinevezések határozatlan időre szólnak, a munkakörök 2012. november 1-jétől betölthetők.

Jelentkezni 2012. szeptember 30-ig lehet.

Forrás: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és Emberi Erőforrások Minisztériuma

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*