21
Feb 2013
PDF
Print
E-mail

Az EUROSTARS program korábbi megjelenése után a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013-ban ismét pályázatot hirdet a EUROSTARS Programban való magyar részvétel támogatására céljából, az NFÜ és az EUREKA Titkárság közös nemzetközi kutatás együttműködési programja keretében.

 

A támogatás célja a kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozások aktív részvételével, nemzetközi együttműködésben megvalósuló, piacorientált kutatás-fejlesztési projekteket támogató EUROSTARS Programban való magyar részvétel.

A támogatásra kizárólag a EUROSTARS pályázat Nemzetközi Értékelő Bizottságának döntése alapján támogatásra javasolt és az EUREKA Magas Szintű Képviselőcsoportja (High Level Group) által jóváhagyott EUROSTARS projektek magyar résztvevői jogosultak. A támogató velük köt szerződést a támogatásra javasolt projektek rangsorát követve, a magasabb pontszámot elért nemzetközi EUROSTARS-projekt hazai résztvevőivel kezdve.

A magyar EUROSTARS pályázat keretében pályázat benyújtására jogosult bármely Magyarországon székhellyel rendelkezı, jogi személyiségő:

- gazdasági társaság (GFO 11x),

- szövetkezet (GFO 12x),

- piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit szervezet (GFO 5xx, GFO 6xx),

- piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv vagy jogi személyiséggel rendelkező intézménye (GFO 3xx), valamint

- külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226), amely nemzetközi konzorcium tagjaként a EUROSTARS programba projekt-javaslatot nyújtott be.

A programban való részvétel feltételei (eligibility criteria):

A projekt-koordinátor K+F tevékenységet folytató KKV, vagyis éves forgalmának 10%-t kutatás-fejlesztésre fordítja, vagy alkalmazottainak 10%-a kutató-fejlesztő tevékenységet folytat

A projekt-koordinátor és legalább egy másik résztvevő valamely EUROSTARS-tagállamban működő intézmény (KKV, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet)

A projektben résztvevő valamennyi KKV megfelel az EU KKV-definíciójának

A projektben szereplő kutató-fejlesztő KKV-k a projektben megvalósuló kutatás-fejlesztés költségeinek legalább 50%-t viselik

Kiegyensúlyozott partnerség a konzorciumon belül – egyik projekt partner vagy ország sem viselheti a projekt összköltségének, több mint 75%-át

A projekt megfelel az EUREKA programban alkalmazott alapkritériumoknak (polgári célokat szolgál; eredményeként termék, eljárás, szolgáltatás jön létre, legalább két EUREKA tagállam intézményei közti együttműködésben valósul meg)

A projekt futamideje legfeljebb 3 év

A projektek eredményeképp, piacképes termék jön létre, a projekt zárását követő két éven belül

A pályázat részletei:

A támogatás formája: Visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás).

A támogatás mértéke:

Vállalkozások részére nyújtott támogatások

Kis- és középvállalkozásoknak nyújtott K+F projekttámogatás esetén

ipari kutatás esetén 50%;

kísérleti fejlesztés esetén 25%.

Nagyvállalkozásoknak nyújtott K+F projekttámogatás esetén

ipari kutatás esetén 50%;

kísérleti fejlesztés esetén 25%.

Jogi személyiséggel rendelkezı non-profit szervezet, költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkezı intézménye részére nyújtott hozzájárulás

Jogi személyiséggel rendelkezı költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye nem gazdasági tevékenysége esetén: a támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésének értelmében állami támogatásnak, így a részükre megítélhetı támogatás a projekt elszámolható költségének 100%-a.

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére az NFÜ a 2008-2013. közötti időszakra 3 millió euró (azaz 750 millió forint) keretösszeget biztosít, amelyből a rendelkezésre álló forrás 2012. évre: 500 ezer euró, azaz 125 millió forint.

Beadási határidő a 2013. évi pályázati fordulóra: 2013. április 4.

Bővebb információ: itt

2013. február 21.

Forrás: www.eurostars-eureka.eu

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*